Är barn och fritid en bra linje?

Frågad av: Gun-Britt Lundin  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (44 betyg)

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram på gymnasiet. Programmet är ett bra val för dig som vill ha ett socialt jobb i framtiden där människan står i centrum. Tänk på att du även på yrkesprogram på gymnasiet alltid kan välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.

Se hela svaret på gymnasium.se

Är det mycket plugg på barn och fritid?

I skolan får man plugga mycket men praktiken gör att du får komma ut i verkligheten och verkligen får känna på och göra det du brinner för. Vilka egenskaper ska jag ha om jag ska läsa barn- och fritidsprogrammet? – Det krävs att du som person är intresserad av psykologi och har en vilja att jobba med människor.

Se hela svaret på allastudier.se

Vad kan man bli efter fritid och hälsa?

Du får lära dig hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Se hela svaret på utbildningsguiden.skolverket.se

Vad gör man på barn och fritid?

Barn- och fritidsprogrammet har två inriktningar. Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Se hela svaret på skolverket.se

Är barn och fritid högskoleförberedande?

Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program med goda framtidsmöjligheter. På Barn- och fritidsprogrammet kan du välja att få allmän behörighet till högskola/universitet och du kan också välja att läsa vidare till exempelvis lärare, förskollärare, socialpedagog eller polis.

Se hela svaret på lysekil.se

Öppet hus Hermods Stockholm Södra - vård och omsorg samt barn och fritid

24 relaterade frågor hittades

Vilka inriktningar finns inom Barn-och fritidsprogrammet?

Det finns två inriktningar på barn- och fritidsprogrammet: fritid och hälsa och pedagogiskt och socialt arbete. Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program.

Se hela svaret på skanegy.se

Hur mycket tjänar man på barn och fritid?

EFTER UTBILDNINGEN

En genomsnittlig lön för en utbildad barnskötare ligger på cirka 23 000 kr/månad medan en elevassistent tjänar cirka 24 000 kr/månad. För den personliga assistenten är genomsnittslönen på drygt 26 500 kr/månad.

Se hela svaret på hermods.se

Hur lång är barn och fritidsprogrammet?

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den praktiska delen av utbildningen, arbetsplatsförlagt lärande, sträcker sig över 15 veckor och innebär att du får prova på yrket på riktigt. Du lär dig allt det som behövs för att kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska eller sociala yrken.

Se hela svaret på gymnasieguiden.se

Vad kan man bli om man pluggar socionom?

Kort om socionom

Många arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chefs- eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården. Socionomutbildningen är en 3,5-årig yrkesförberedande utbildning på högskolenivå.

Se hela svaret på saco.se

Vad kan man jobba med som barnskötare?

Hjälpa och inspirera barnen i deras aktiviteter. Det kan handla om allt från lek, skapande aktiviteter, läsa böcker, musik och dans, laga mat tillsammans etc. Hjälpa till vid mat-, vilo- och sagostunder. Hjälpa de yngsta barnen med till exempel av- och påklädning och toalettbesök.

Se hela svaret på tyreso.se

Vad kan man bli om man läser ekonomi?

Vanliga yrkesområden
  • Affärsutvecklare. Som affärsutvecklare jobbar du med utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser. ...
  • Banktjänsteman. En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. ...
  • Controller. ...
  • Ekonomichef. ...
  • Finansekonom. ...
  • Hälsoekonom. ...
  • Inköpare. ...
  • IT-ekonom.

Se hela svaret på civilekonomerna.se

Vilken engelska läser man på barn och fritid?

Vi erbjuder alltid svenska/svenska som andra- språk 3 samt engelska 6, för dig som vill få grund- läggande behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom individuellt val och utökad kurs.

Se hela svaret på karlstad.se

Hur mycket merit behöver man för att komma in på samhäll?

Det krävs alltså att man har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng).

Se hela svaret på gymnasieguiden.se

Hur mycket tjänar man som barnskötare?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 24 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 24 800 kr och inom den privata sektorn 24 400 kr.

Se hela svaret på jobbland.se

Hur mycket får en barnskötare efter skatt?

En Barnskötare i Sverige tjänar i snitt 24 700 kr i månadslön. Lönen för en Barnskötare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Se hela svaret på ratsit.se

Hur mycket tjänar en förskollärare i Sverige?

* Statistiken gäller kommunalt anställda och är från 2020. Snittmånadslönen för en förskollärare med kommunal arbetsgivare ligger nu på 33 283 kronor, och 33 151 kronor per månad för lärare på fritidshem.

Se hela svaret på lararen.se

Vad är du mest intresserad av att lära dig om under din studietid inom Barn och fritidsprogrammet Varför?

Du kommer att få utveckla dina ledaregenskaper och bland annat planera och organisera aktiviteter för både barn och vuxna. Du lär dig också att samarbeta och ta ansvar. Minst 15 veckor av studietiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet.

Se hela svaret på jgy.se

Kan man bli lärare efter barn och fritid?

Hej, Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar, Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete samt Socialt arbete. Efter inriktningen Fritid och hälsa kan du t. ... arbeta som personlig tränare eller personal inom idrott och fritidsanläggningar.

Se hela svaret på gymnasium.se

Vilka jobbar på förskolan?

Förskollärares, barnskötares och övrig personals roll i undervisningen. Ett utmärkande drag för förskolan är att personalen arbetar tillsammans i arbetslag. Förskollärare, barnskötare och övrig personal har alla sin kompetens och tillsammans ska man utmana och stimulera barnens utveckling och lärande.

Se hela svaret på skolverket.se

Vad kan man jobba som specialpedagog?

En pedagog vet hur man lär ut olika saker och har ofta stor kunskap inom vissa ämnesområden. Man hittar pedagoger inom alla typer av utbildning av både barn, ungdomar och vuxna. Som lärare kan man arbeta inom t. ... förskolan och skolan, på gymnasie- och högskoleutbildningar, folkhögskolor och YH-utbildningar.

Se hela svaret på framtid.se

Vad lär man sig när man jobbar på förskola?

Arbeta i förskola

Barnen utvecklas och lär sig genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. ... Förskollärarna ansvarar för att det pedagogiska medan barnskötarna och vikarierna deltar i aktiviteter som är viktiga för att främja barnens utveckling och lärande.

Se hela svaret på vikariepoolen.se

Hur mycket får en socionom i lön?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Se hela svaret på socionomkarriar.se

Är det mycket plugg på socionom?

Det finns "minimum" vad man måste läsa och göra men samtidigt möjlighet/rekommendation - att läsa och göra mer. Ju mer man läser och fördjupar sig i de kunskapområden som behandlar inom utbildningen, desto lättare blir det att klara tentorna och desto duktigare blir man sedan, under sitt yrkesliv efter utbildningen.

Se hela svaret på fragasyv.se
Föregående artikel
Hur är det att bo i Åre?
Nästa artikel
Kan man frysa in färska jordgubbar?