Är egen korsord?

Frågad av: Kai Mårtensson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.1 av 5 (73 betyg)

Synonymer till egen
 • som man rår om, enskild, personlig, privat, individuell; oberoende, självständig.
 • unik, speciell, specifik, särskild, bestämd.
 • utmärkande, säregen, originell, karakteristisk, särpräglad, egenartad; egendomlig, besynnerlig, underlig, konstig, kufisk, excentrisk, udda, ovanlig, annorlunda.

Se hela svaret på synonymer.se

Är egen synonym?

Ordet egen är en synonym till originell och personlig och kan bland annat beskrivas som ”som man rår om, personlig”. Ordet används i uttrycket ”den egna torvan” som betyder ”den egna jorden”.

Se hela svaret på ordguru.se

Vad är en sinnesrörelse?

Svensk definition. Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.

Se hela svaret på mesh.kib.ki.se

När sin egen?

Bli Sin Egen betyder ungefär detsamma som etablera sig.

Se hela svaret på typkanske.se

Kan vara orden korsord?

Synonymer till orden
 • samfund, sammanslutning, loge, gille. utmärkelse, medalj, förtjänsttecken, dekoration, kraschan.
 • Användarnas bidrag. förening.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad är knytkalas?

24 relaterade frågor hittades

Kan orden vara?

En orden kan även avse ett, normalt slutet, sällskap eller umgängesklubb, även kallat ordenssällskap. Dessa kan har vitt skilda syften och bakgrund. Jämför med förening och herrklubb.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Kan vara vara korsord?

Synonymer till vara till
 • finnas,
 • leva.

Se hela svaret på typkanske.se

När använder man eget och egna?

”Ordet egen böjs oftast som ett adjektiv, d.v.s. en egen soffa, ett eget bord, flera egna stolar. Men egen böjs annorlunda än adjektiv när det står direkt efter ett possessivattribut (något som betecknar ägande), t. ex.
...
De former som rekommenderas av egen är:
 1. min egen bok.
 2. mitt eget skrivbord.
 3. mina egna böcker.

Se hela svaret på iklartext.se

Vad är en aptitretare?

Ordet aptitretare är en synonym till förrätt och entré och kan bland annat beskrivas som ”något litet och gott som serveras före maten så att aptiten ska öka”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av aptitretare samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Se hela svaret på ordguru.se

Vad betyder hjärtlig?

hjärtlig i ordbok från 1870

Betydelse: Full af sann och uppriktig välvilja.

Se hela svaret på synonymer.se

Har förlovad?

Förlovning är historiskt sett ett tillkännagivande av, man eklaterar, att en parrelation avser att leda till äktenskap eller registrerat partnerskap. Efter att ena partnern friat till den andre, och denne svarat ja, är paret förlovade fram till dess att vigseln eller registreringen har fullbordats.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad betyder lata sig?

Lata Sig betyder ungefär detsamma som slöa.

Se hela svaret på typkanske.se

Är sär synonym?

Vad betyder och hur uttalas sär

Sär uttalas sär och är ett adjektiv -t -a. Sär betyder: säregen. underlig.

Se hela svaret på synonyma.se

Vad är berömd?

Berömd betyder ungefär detsamma som ryktbar.

Se hela svaret på typkanske.se

Vad är aptit?

Aptit är människors och djurs psykiska behov av att äta. Aptit sammanfaller ofta, men inte alltid, med hunger. Aptiten kan öka, vilket innebär att man har ett ökat matbegär.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Kan förrätt kallas?

Ordet förrätt är en synonym till farstu och foajé och kan beskrivas som ”mindre maträtt som serveras före måltidens huvudsakliga (och normalt sett största) maträtt, den så kallade huvudrätten, vid en (formellare) middag eller annan måltid”.

Se hela svaret på ordguru.se

Är Egen ett pronomen?

Egen är ett pronomen, som används ungefär som ett adjektiv. Precis som adjektiv. Det ändrar alltså form beroende på om substantivet (till exempel piano eller trädgård) är ett en-ord, ett-ord eller står i plural.

Se hela svaret på spraktidningen.se

Kan tiden vara korsord?

Synonymer till tid
 • skede,
 • period,
 • epok,
 • tidevarv,
 • tidsålder,
 • era,
 • säsong,
 • tidsavsnitt,

Se hela svaret på typkanske.se

Kan ny vara korsord?

Användarnas bidrag
 • orörd,
 • neo,
 • nyfunnen,
 • oskärad,
 • purfärsk,
 • pinfärsk.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad är en vara?

Ordet vara är en synonym till förekomma och föreligga och kan bland annat beskrivas som ”föremål som köps eller säljs, artikel ”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Vara används i uttrycket ”tar till vara” som betyder ”utnyttjar, kastar inte bort”.

Se hela svaret på ordguru.se

Kan frågan vara korsord?

subst.
 • spörsmål, förfrågan, begäran om svar.
 • ärende, problem, angelägenhet, sak, ämne, frågeställning, uppgift, fall, punkt; i fråga om beträffande, angående; det kommer inte på fråga det får inte ske.
 • tvivel, ovisshet.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad är prydnad?

Ordet prydnad är en synonym till utsmyckning och dekor och kan bland annat beskrivas som ”föremål som gör omgivningen vackrare”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av prydnad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Se hela svaret på ordguru.se

Kan verb vara korsord?

Synonymer till verb
 • händelseord, ordklass.
 • Användarnas bidrag. något man gör, att-ord.

Se hela svaret på synonymer.se

Är sär korsord?

Synonymer till sär
 • (prov.) säregen, egenartad, egendomlig, avvikande, udda, underlig, apart.
 • Användarnas bidrag. apart, egen, udda, underlig, bisarr.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad är luftdrag?

Luftdrag uppfattas ofta som allmän kyla. Lufthastigheter lägre än 0,15-0,2 m/s brukar uppfattas som dragfria. Drag kan orsakas av kallras från fönster, kalla golv och väggar eller av ventilationssystemet. Det finns regler om att man ska försöka undvika drag.

Se hela svaret på arbetsmiljoupplysningen.se
Föregående artikel
Är motvalls käring?
Nästa artikel
Vilka länder ingår i Norden?