Är timanställning lagligt?

Frågad av: Evy Lundberg  |  Senaste uppdatering: 27 februari 2022
Betyg: 5 av 5 (25 betyg)

Så kallad "timanställning" finns inte som giltig anställningsform enligt lagen. "Timanställning" finns inte heller i våra kollektivavtal. Däremot finns det ofta inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. ... Ändå tillämpar många arbetsgivare "timanställning".

Se hela svaret på unionen.se

Vad gäller för en timanställd?

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. ... Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Se hela svaret på verksamt.se

Hur mycket kan man jobba som timanställd?

Fick förfrågan om en fast heltids-tjänst, men det önskade jag inte, eftersom jag redan har jobb som egenföretagare. Då blev jag timanställd. Fick veta nu att som timanställd får man Max arbeta 16 Tim/vecka inplanerat, stämmer det.

Se hela svaret på lawline.se

Kan man få sjukpenning om man är timanställd?

Har jag som timanställd rätt till sjuklön? Ja, du kan ha rätt till sjuklön om du uppfyller förutsättningarna i gällande sjuklönelag och kollektivavtal. Sammanfattningsvis: Om den avtalade anställningen/bokningen är en månad eller längre så har du rätt till sjuklön från första dagen.

Se hela svaret på harryda.se

Vad gäller för projektanställning?

Sammanfattningsvis är projektanställning en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt. Det krävs inga särskilda skäl för tidsbegränsningen vid en sådan anställning. ... En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden har gått ut eller när arbetet är slutfört.

Se hela svaret på lawline.se

Laglig last

36 relaterade frågor hittades

Vad gäller vid Månadsanställning?

Ofta ingen uppsägningstid alls, då anställningen redan är tidsbegränsad (för en "viss tid"). Det finns en början och ett slut på din anställning. Undantag: i vissa kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid om vikariatet pågår tre månader eller längre. En uppsägning ska alltid vara skriftlig.

Se hela svaret på kommunal.se

Vad gäller vid behovsanställning?

Den anställningsform som ligger närmast en behovsanställning är allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som har ett startdatum och ett slutdatum. Problemet som ofta uppkommer är att arbetsgivaren inte på förhand vet hur mycket jobb som kommer finnas i framtiden.

Se hela svaret på foretagarna.se

Får man sjukpenning som timvikarie?

Timvikarie och sjuk

Om du är timvikarie och får sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna kan du få sjukpenning från Försäkringskassan fr. o.m. 15:e sjukdagen. Om du är timvikarie och inte får sjuklön från din arbetsgivare måste du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.

Se hela svaret på kommunal.se

Kan man vabba när man är timanställd?

EkonomiEnligt Försäkringskassan är det inte alls omöjligt att få ut vab-ersättning som timvikarie. ... Men enligt Ulrika Björnberg, enhetschef på Försäkringskassan, stämmer det inte att du bara kan få ersättning för den aktuella dagen arbetsgivaren ringer.

Se hela svaret på gp.se

Kan man få sjukpenning om man är arbetslös?

En person som är arbetslös kan ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Hen ska sjukanmäla sig första sjukdagen via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Där ska hen också ange i vilken omfattning hen inte kan arbeta på grund av sin sjukdom.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Hur mycket får man jobba som timvikarie?

Är den normala arbetstiden på din arbetsplats 40 timmar i veckan (cirka 170 timmar per månad beroende på avtal) får du alltså inte jobba mer än 220 timmar i månaden. Men du kan inte jobba så mycket i mer än fyra månader, för under ett kalenderår får du enligt lagen inte jobba mer än 200 timmar övertid.

Se hela svaret på da.se

När får man lön om man är timanställd?

Efterskottslön innebär att lönen betalas ut i månaden efter den intjänande perioden. Ofta så har timanställda lön i efterskott, då man vill avsluta och sammanställa arbetat period innan man betalar ut lönen. Till exempel ska intjänade timmar i september betalas ut i oktober.

Se hela svaret på bokio.se

Hur mycket mertid får man jobba Handels?

Mertid = arbetstid som överstiger schemalagd ordinarie arbetstid för deltid. Högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår ( allmän övertid ).

Se hela svaret på handels.se

Har timanställd?

En timanställning innebär kort och gott att du får betalt per timme som du arbetar. ... Det innebär att varje nytt pass är ett eget ingånget avtal om arbete. Alltså, du arbetar vid behov och utan att din arbetsgivare har några krav på sig om att erbjuda dig mer jobb i framtiden.

Se hela svaret på sites.jmk.su.se

Hur lång uppsägningstid har man om man är timanställd?

I praktiken betyder det att varje tillfälle du jobbar räknas som ett separat anställningstillfälle, vilket ibland kallas för intermittent anställning. Därför har du egentligen ingen uppsägningstid, eftersom din anställning bara varar så länge som du har jobb inbokat.

Se hela svaret på jusek.se

Vad gäller vid provanställning?

Provanställning är en visstidsanställning som får vara högst 6 månader lång. Syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. ... Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning.

Se hela svaret på unionen.se

Kan man ta ut vab när man är sjukskriven?

Du kan vabba 25 % och ha sjukpenning 75 % när ditt barn blir sjukt under din sjukskrivning.

Se hela svaret på facebook.com

Får jag Vabba om jag är sjukskriven?

Om du menar att måste ansöka om vab när barnet är sjuk så kan du ansöka för den tiden du skulle ha arbetat eller gått miste om a-kassa om du är arbetssökande. ... Har du vab för hela ditt faktiska arbetspass så ska det bli att du ansöker för en fjärdedels dag när du är sjukskriven 75 %.

Se hela svaret på m.facebook.com

Hur många dagar vab innan sjukintyg?

Om barnet är allvarligt sjukt

För ett barn som är allvarligt sjukt och som inte har fyllt 18 år behöver Försäkringskassan få in ett läkarutlåtande (7436). Läkarutlåtandet behövs inte om vi redan har andra underlag som styrker att barnet är allvarligt sjukt.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Får man sjuklön som Behovsanställd?

En intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad. ... Som intermittent anställd måste du alltså ha arbetat mer än fjorton dagar i följd för att få rätt till sjuklön, eftersom ett nytt anställningsförhållande uppstår vid varje arbetstillfälle.

Se hela svaret på lawline.se

Har man rätt till sjukersättning?

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad gäller vid vikariat?

Vikariat är en tidsbegränsad anställning. Du som är vikarie längre än ett år har rätt till årlig löneförhöjning. Har du dessutom varit vikarie under en ännu längre tid kan ha rätt till en tillsvidareanställning! Här kan du läsa om vad som gäller för dig som är vikarie.

Se hela svaret på kommunal.se

Vad gäller vid vikariat Handels?

Vikariat: En vikarie ersätter någon som är borta på grund av sjukdom, studier, barnledighet eller av annan orsak. Vikariatet får vara högst två år under en femårsperiod. När du har vikarierat hos samma arbetsgivare i mer än två år inom en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Se hela svaret på handels.se

Vad gäller under provanställning inom Byggnads?

Om du är provanställd måste din arbetgivare underätta dig minst två veckor innan. Detta finns reglerat i ditt kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd. Om du är tillsvidareanställd beror uppsägningstiden på hur lång tid du varit anställd i företaget.

Se hela svaret på byggnads.se

Är en tillsvidareanställning mer säker än en anställning för viss begränsad tid?

Tillsvidareanställning är tryggare för arbetstagaren, eftersom anställningen inte har något slutdatum och inte kan sägas upp på vilka grunder som helst. Dessutom gäller en viss uppsägningstid om arbetstagaren ändå skulle bli uppsagd, antingen enligt lagen eller gällande kollektivavtal.

Se hela svaret på xn--fackfrbund-icb.com
Föregående artikel
Vad hände med adeln?
Nästa artikel
Vad är autoklaverad lättbetong?