Får en 16 åring sälja tobak?

Frågad av: Petrus Dahlberg  |  Senaste uppdatering: 13 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (58 betyg)

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns. Dekaler för 18-årsgräns. Frågor om marknadsföring på försäljningsställen bör ställas till Konsumentverket.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Får någon under 18 sälja tobak?

Åldersgräns och ålderskontroll

Personen som säljer eller lämnar ut varan, exempelvis expediten i kassan, är personligen ansvarig för att ingen under 18 år får köpa tobak. Det betyder att den som vid försäljning överlämnar tobak till någon som inte har fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Se hela svaret på mark.se

Är det olagligt att sälja snus?

Får någon undet 18 år sälja snus o tobak? ... Åldersgränsen för handel med tobak regleras i tobakslagens 12 §. Enligt lagrummet är det förbjudet att sälja tobak till den som inte fyllt 18 år (12 § Tobakslagen). Lagen innehåller däremot inget förbud mot att sälja tobak för den som är under 18 år.

Se hela svaret på lawline.se

Vem utfärdar Tobakstillstånd?

Ansökan om detta görs hos den nationella id-utfärdaren. För dig som partihandlare finns även krav på tillstånd för handel med tobaksvaror.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vem får köpa snus?

Åldersgräns för att köpa och sälja tobak. Tobakskonventionens parter är överens om en åldersgäns på 18 år för inköp av tobak. Dessutom får tobaksvarorna inte vara direkt tillgängliga för kunden på försäljningsställena och information om åldersgränsen ska vara väl synlig.

Se hela svaret på tobaksfakta.se

LEO KÖPER UT || VILKA FÖLJER SVENSK LAG?!

32 relaterade frågor hittades

Kan man beställa snus som minderårig?

18-års gräns

Tack för att du är intresserad av Snusbolagets syn på 18års gräns för tobaksprodukter. ... Snusbolaget har tillsammans med Klarna utvecklat en särskild funktion som kan säkerställa att 100 procent av vår försäljning sker till myndiga personer.

Se hela svaret på snusbolaget.se

Vad är åldersgränsen för snus?

Ålderskrav på 18 år vid försäljning, information på försäljningsstället om åldersgränsen, ålderskontroll, även på nätet.

Se hela svaret på regeringen.se

Får man sälja tobak?

Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 börjar nya regler för försäljning av tobaksvaror att gälla. Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vad kostar Tobakstillstånd?

När du ansöker om tillstånd gör tillståndsenheten en utredning, därför kostar det pengar att ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Avgiften just nu är 9200 kr och sätts in på bankgiro 338-7537 när du gör din ansökan. Om du får ett tillstånd så ska du betala en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är 6 600 kr varje år.

Se hela svaret på goteborg.se

Vem behöver ha en egen identifieringskod för försäljning av tobaksvaror?

Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod. Du som säljer tobak måste ansöka om en kod för att kunna köpa in tobak från partihandeln. Har du flera försäljningsställen behöver du en kod för varje ställe.

Se hela svaret på vilhelmina.se

Vad krävs för att sälja snus?

Detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter måste nu an- söka om tillstånd för detta hos kommunen. Den som ansöker om tillstånd ska kunna visa att han eller hon är lämplig att utöva verksamheten. Ska du sälja tobaksvaror till konsumenter måste du från och med 1 juli 2019 ansöka om tillstånd för detta.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Får man sälja nikotin?

Förutom att man måste ha ett tillstånd för tobaksförsäljning krävs det även att man uppfyller följande punkter för att få sälja tobak och liknande produkter: försäljningsstället måste ha ett egenkontrollprogram. alla förpackningar ska ha svensk varningstext. tobaken och nikotinet ska vara beskattat i Sverige.

Se hela svaret på gotland.se

Är de olagligt att snusa under 18?

Det finns tydliga åldersgränser för att köpa alkohol eller tobak. Den som är under 20år får inte handla på Systembolaget och det är förbjudet att sälja cigaretter till någon som är under 18 år.

Se hela svaret på riksdagen.se

Varför har man åldersgräns på tobak?

Det var de nya, fabriksgjorda cigaretterna som gjorde att även ungdomar och kvinnor började röka. Riksdagsmän motionerade bl a om en åldersgräns för inköp av tobak. ... Om människor bara fick information om hälsoriskerna så skulle de låta bli tobaken, ansågs det.

Se hela svaret på tobaksfakta.se

Hur kan jag köpa cigg om jag är under 18?

Nu ska all försäljning anmälas till kommunen. Den nya lagen säger också att Ee-cigaretter inte får säljas till personer som inte fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klar skylt med information om åldersgränsen. Säljaren måste alltid försäkra sig om köparens ålder.

Se hela svaret på tobaksfakta.se

Vem får sälja tobak?

Tobak får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Bryter dina anställda mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Se hela svaret på tillstand.stockholm

Får man sälja vattenpipa tobak?

När du erbjuder rökningssessioner i vattenpipa till dina kunder bör du tänka på att din vattenpipstobak ska vara anmäld och godkänd av Folkhälsomyndigheten. Det är alltså ditt ansvar att den tobak du använder är godkänd. Det är inte tillåtet att köpa tobaken utomlands och sedan sälja till vattenpipssessioner.

Se hela svaret på naringsliv.kalmar.se

Vad är tobakslagen?

Tobakslag (1993:581) reglerar var och hur rökning får ske, liksom handel med tobak, marknadsföring av tobaksvaror liksom hur varningstexter och innehållsdeklarationer på förpackningar till tobaksvaror får se ut. ... Även annan marknadsföring av tobaksvaror är förbjuden.

Se hela svaret på marlaw.se

Är det olagligt att sälja e cigg?

Det är förbjudet för tillverkare, partihandlare och importörer av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare att sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde. ... Förbuden gäller företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Är det olagligt att langa tobak?

Fakta om försäljning till och av minderåriga Enligt den svenska tobakslagen är det förbjudet att sälja eller överlåta tobak till barn under 18 år. Det är inte heller tillåtet att sälja cigaretter styckvis eller dela ut dem som gratisprover. Det måste vara minst 19 cigaretter i de paket som säljs.

Se hela svaret på tobaksfakta.se

Får man ge rabatt på tobak?

Förbjudet med gratisprover, erbjudande och tävlingar

Det är förbjudet med gratisutdelning av tobaksvaror eller presenter, erbjudanden om olika förmåner, rabatter och tävlingar vid köp av tobaksvaror.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vilket år blev det åldersgräns på cigaretter?

Den 1 januari 1997 infördes en åldersgräns vid försäljning av tobak. Syftet med åldersgränsen är att försvåra tillgängligheten till cigaretter och snus för unga människor. Avsikten är att lagen på sikt ska bidra till att minska tobaksbruk bland ungdomar.

Se hela svaret på data.riksdagen.se

Hur gammal ska man vara för att få röka?

Tobak finns också i snus, cigarrer, cigariller, tobakspipor och vattenpipor. E-cigaretter innehåller ofta nikotin. Produkter med tobak eller nikotin får inte säljas till personer under 18 år. Den lagen finns för att skydda unga personer.

Se hela svaret på umo.se

Får barn snusa?

Enligt 12 § tobakslagen är det förbjudet att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år. Den som gör det riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, vilket framgår av 27 § tobakslagen. Det finns dock inget förbud mot att den som är under 18 år innehar eller brukar tobaksvaror.

Se hela svaret på lawline.se

Kan man beställa från Snusbolaget om man är under 18?

Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Snusbolaget riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas även manuellt för högsta säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt.

Se hela svaret på snusbolaget.se
Föregående artikel
Kan man ta 500 mg magnesium per dag?
Nästa artikel
När kommer Toyota bZ4X?