Får man mer betalt vid beordrad övertid?

Frågad av: Franz Ek  |  Senaste uppdatering: 26 februari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (17 betyg)

Blir du beordrad att jobba över, har du vanligtvis rätt till övertidsersättning (det gäller inte om du i ditt anställningsavtal har avtalat bort rätten till övertidsersättning, är beresningsskyldig eller har förtroendearbetstid). Ersättningen för arbetad övertid kan antingen vara i pengar eller som tid.

Se hela svaret på forena.se

Får man planera övertid?

Övertidsarbete får inte schemaläggas. Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete. Det ska ha inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser. Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid.

Se hela svaret på unionen.se

Får man mer betalt vid övertid?

Du har rätt till ersättning så fort du arbetar mer än heltid. ... Jobbar du deltid får du mertidsersättning upp till de antal timmar som motsvarar heltid. Först efter det får man ersättning för övertid. I kollektivavtalen står det vilken ersättning som gäller och när övertidsersättning betalas ut.

Se hela svaret på kommunal.se

När ska övertid betalas ut?

Ersättning för övertidsarbete betalas för tid som du arbetat före och efter ordinarie arbetstid per dag. För att övertidsersättning ska betalas ut måste arbetet vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand.

Se hela svaret på unionen.se

Vad gäller vid övertid?

8 § När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). (Paragrafen ändrad genom 2011:740.)

Se hela svaret på av.se

SR - Strejk i göteborgs hamn 1969

22 relaterade frågor hittades

Vad räknas som övertid?

Övertidsarbete är arbete som en anställd som arbetar heltid utför utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Övertidsarbete ska vara beordrat eller godkänt i förväg. ... Övertid kan inte planeras in långt i förväg.

Se hela svaret på st.org

Vad är kvalificerad övertid?

Såväl övertidsarbete utöver två timmar som övertid på annan tid kallas kvalificerad övertid. Arbete på fridag (lördag, söndag och helgdag för den som normalt jobbar måndag-fredag) räknas alltid som kvalificerad övertid.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Hur långt i förväg ska man få schema restaurang?

I arbetstidslagen finns det till exempel regler som säger hur lång dygnsvila du ska ha och hur mycket övertid du får arbeta. Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. Du har rätt till ett schema minst två veckor i förväg och arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid .

Se hela svaret på unionen.se

Hur långt i förväg ska man få schema Handels?

Om schemat behöver ändras (till exempel vid plötsligt ändrade leveransbehov) så ska schemaändringen meddelas minst en månad i förväg. Om det måste ske med kortare varsel än så kan det bara ske om det finns särskilda skäl.

Se hela svaret på handels.se

Vad betyder övertidsersättning utgår?

När övertidsersättning har avtalats bort i anställningsavtalet, kan kompensationsledighet utgå istället för lön. Läs på arbetsmiljöverkets hemsida om övertid (här). Unionen har även bra information (här). Om ni har avtalat bort övertidsersättningen är alternativet att kräva ledighet för redan inarbetad tid.

Se hela svaret på lawline.se

Hur mycket skatt betalar man på övertid?

Löneregistrering, skatt och pension

Beloppet för övertidsersättningen räknas som kontant bruttolön. På beloppet för den utbetalda övertidsersättningen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller övertidsersättningen.

Se hela svaret på personalekonomi.se

Är man skyldig att jobba övertid?

Skyldighet att arbeta på övertid ryms vanligen inom arbetstagarens arbetsskyldighet. ... Det finns också gränser för hur mycket övertid en arbetstagare får arbeta, högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår, se 4 kap. 18 § villkorsavtalen.

Se hela svaret på arbetsgivarverket.se

Är övertid Semestergrundande?

Övertid är enligt arbetstidslagen (1982:673) arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid för en heltidsanställd arbetstagare. ... När det gäller huruvida övertiden är semestergrundande arbetstid och övertidsersättningen semesterlönegrundande så finns det skillnader i olika kollektivavtal.

Se hela svaret på personalekonomi.se

Vad händer om man jobbar mer än 200 timmar övertid?

Allmän övertid är 200 timmar per kalenderår. ... Kompensationsledigheten har ingen betydelse för övertiden. Det är bara ett sätt som du kompenserar övertiden för. Sammanfattningsvis måste du söka dispens hos Arbetsmiljöverket om du vill att arbetstagaren ska jobba mer övertid.

Se hela svaret på foretagarna.se

Hur många timmar övertid kan arbetsgivaren kräva?

Max 50 timmar

Här regleras till exempel raster, pauser och jourtid. Enligt arbetstidslagen får du inte jobba över mer än 50 timmar på en månad och sammanlagt 200 timmar på ett år. Men arbetsgivare kan få dispens antingen genom en överenskommelse med facket eller från Arbetsmiljöverket.

Se hela svaret på vision.se

Får man jobba 11 timmar i sträck?

Arbetstidslagens regler om dygnsvila säger att den anställda har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje dygn (eller varje period om 24 timmar). ... Företaget har en skyldighet att se till att de anställda inte jobbar mer än fem timmar i sträck utan rast.

Se hela svaret på foretagarna.se

Kan min föreståndare verkligen ändra mitt schema utan mitt medgivande?

Har du godkänt ditt schema har din arbetsgivare inte rätt att ändra ditt schema utan ditt samtycke. Det du däremot kan göra att är förhandla bort dina pass i början på December. Om inte din arbetsgivare är villig att göra kan inte du uppfylla din del av avtalet, att jobba alla schemalagda pass du sagt ja till.

Se hela svaret på lawline.se

Får chefen ändra schema utan mitt medgivande?

Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, enligt 12 § arbetstidslagen. Arbetsgivaren får dock meddela detta mindre än två veckor i förväg om ”verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses” ger anledning till det.

Se hela svaret på familjensjurist.se

När ska ett schema vara klart?

Hej! Du har i regel rätt att få ett schema senast två veckor i förväg om inte väldigt speciella omständigheter föreligger. Detta enligt arbetstidslagen 12 §.

Se hela svaret på arbetsrattsjouren.nu

Hur många dagar får man jobba i rad HRF?

Anmärkning: Enligt 10 b § Arbetstidslagen (1982:673) får den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräk- ningsperiod om högst fyra månader.

Se hela svaret på hrf.net

Hur många dagar får man jobba i sträck hotell och restaurang?

Svar:Kollektivavtalet mellan HRF och Visita säger i § 9 punkt 5 : »Arbetstiden per 24-timmarsperiod får inte överstiga 10 timmar. 10-timmarspass får inte förekomma oftare än 3 gånger per 2-veckorsperiod i genomsnitt.

Se hela svaret på hotellrevyn.se

Vad är kvalificerad OB?

Ersättning för obekväm arbetstid (OB)

Arbetar du måndag till torsdag mellan 19.00 och 22.00 har du rätt till enkelt OB 19:90 kr/h). Mellan 19.00 fredag kväll och 07.00 måndag morgon eller mellan 22.00 och 06.00 övriga vardagar har du rätt till kvalificerad OB (44:50 kr/h).

Se hela svaret på seko.se

Vilka problem kan det innebära för en anställd när arbetsgivaren beordrar övertid?

En arbetsgivare kan beordra en arbetstagare övertid. ... Särskilda skäl kan innebära att det skett något oförutsett, det kan till exempel handla om en rejält ökad arbetsbörda eller många sjukdomsfall inom personalstyrkan, som gör att du som arbetstagare måste arbeta.

Se hela svaret på primusjuridik.se

Vad menas med kompledigt?

Du kan välja att bli kompenserad med pengar eller ledighet. Om du väljer att bli kompenserad med ledighet heter det kompensationsledighet, som i vardagligt tal kallas för kompledighet.

Se hela svaret på medarbetarportalen.gu.se

Vad räknas som arbetad tid?

Arbetstiden är den tid som används för att utföra arbetet. Den tid då arbetstagaren måste vara på arbetsplatsen och tillgänglig för arbetsgivaren räknas också som arbetstid. ... Tid som använts till hälsoundersökningar och -granskningar kan i vissa fall räknas som arbetstid.

Se hela svaret på tehy.fi
Föregående artikel
Hur får man bort rynkor kring munnen?
Nästa artikel
Vad kostar det att bygga trappa?