Får Västtrafik skattepengar?

Frågad av: Marie Andersson  |  Senaste uppdatering: 9 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (8 betyg)

Vi förstår att priset är en viktig faktor när man väljer färdmedel. Intäkterna vi får in är viktiga för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken. ... I Sverige har vi också en modell där kollektivtrafiken till hälften finansieras med skattemedel och den andra hälften med biljettintäkter.

Se hela svaret på vasttrafik.se

Hur finansieras Västtrafik?

Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljettintäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregio- nen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. Västtrafiks fokus är på utförarrollen, det vill säga leveran- sen av kollektivtrafik.

Se hela svaret på vasttrafik.se

Vad händer om man inte betalar Västtrafik bot?

Om du saknar giltig biljett riskerar du att få en tilläggsavgift. Syftet med biljettkontrollen är att förebygga fuskåkning och få fler resenärer som betalar för sig. Om du tycker att du felaktigt har fått en tilläggsavgift kan du överklaga den.

Se hela svaret på vasttrafik.se

Hur mycket kostar det att åka fast Västtrafik?

Självrisken är på 120:- och en engångssumma du betalar varje gång du åkt fast. Anledningen till att man måste betala självrisk varje gång man åker fast är för att uppmuntra alla medlemmar att se upp för kontroller.

Se hela svaret på planka.nu

Vad kostar det att tjuvåka?

Dyraste straffavgiften i landet är på 1 200 kronor, och gäller bland annat Stockholm där ett månadskort samtidigt kostar 790 kronor. Lägsta avgiften är i Kalmar, där den ligger på mellan 300 och 600 kronor beroende på hur stor överträdelsen är.

Se hela svaret på sverigesradio.se

Spårvagns kontrollanter hotar GPs reporter

16 relaterade frågor hittades

Vad kostar månadskort på Västtrafik?

Månadskort för hela regionen, zonerna A, B och C, motsvarande Regionen Runt, höjs med 5 kronor till 1 825 kronor. Se fler prisexempel i faktaruta. Priserna kommer inte att höjas ytterligare i januari 2021.

Se hela svaret på via.tt.se

Hur undviker man kontrollanter?

Det bästa sättet att slippa kontrollanterna är naturligtvis att hålla utkik efter dem. Genom att sätta sig längst fram i vagnen (eller bussen) på höger sida har man bra koll och upptäcker oftast kontrollanterna på hållplatsen.

Se hela svaret på planka.nu

Vad händer om man springer ifrån en kontrollant?

För brottet ringa bedrägeri är det bestämt böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB). Kontrollanternas rätt att hålla kvar en person som tjuvåker görs med stöd av vad som kallas envarsgripande.

Se hela svaret på lawline.se

Får kontrollanter hålla kvar en Västtrafik?

Den som åker med spårvagn, buss eller tåg utan att ha betalat för den resan kan göra sig skyldig till brottet bedrägligt beteende. I straffskalan för detta brott ingår fängelse. ... En kontrollant har därför, under vissa förhållanden, rätt att hålla kvar en resenär som man kan misstänka för bedrägligt beteende.

Se hela svaret på sv-se.facebook.com

Måste man visa biljett för kontrollant Västtrafik?

Två kontrollanter ställer sig vid varje dörr, och alla resenärer som kliver på fordonet får visa sin biljett för kontrollanterna.

Se hela svaret på vasttrafik.se

Vem är ägare till Västtrafik?

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt.

Se hela svaret på vasttrafik.se

Hur mycket får man i ersättning av Västtrafik?

Du kan få ersättning om du väljer att köra egen bil eller att bli skjutsad. Vi räknar ut ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning (18,50kr/mil). Högsta ersättning är 1250 kronor oavsett hur många som reser i bilen.

Se hela svaret på vasttrafik.se

När höjs priserna på Västtrafik?

Den 9 januari höjs priset på Västtrafiks biljetter med i genomsnitt 2,6 procent. Det görs för att täcka kostnaderna för att driva och utveckla kollektivtrafiken.

Se hela svaret på gp.se

Är det kontrollanter på tågen?

Vid en kontroll tittar vi på alla kunders biljetter för att se om de är giltiga för resan. Om du inte har en giltig biljett vid en biljettkontroll utfärdar kontrollanten eller tågvärden en tilläggsavgift. Sedan 17 maj 2021 är tilläggsavgiften 1500 kronor.

Se hela svaret på skanetrafiken.se

Vad får en kontrollant göra?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Se hela svaret på planka.nu

Måste kontrollant vara?

Att inte betala biljett för att åka kollektivt är brottsligt och går in under ringa bedrägeri där fängelse finns i straffskalan (brottsbalken 9 kap. 2 §). Det innebär alltså att biljettkontrollanten endast får hålla kvar dig om denne skulle ertappa dig med att inte ha giltig biljett.

Se hela svaret på lawline.se

Vad händer om man plankar?

Enligt 9 kap 2 § 2 st Brottsbalken kan en person som ”begagnar sig av transport”¦ som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning” dömas för bedrägligt beteende om ”han ej (gör) rätt för sig”. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Se hela svaret på planka.nu

Vad händer om man plankar på SL?

Om man inte har en giltig biljett räknas det som plankning och ger 1 500 kronor i böter. ... Vid biljettkontroll ska SL:s biljettkontrollanter göra en rimlighetsbedömning i de fall resenären inte har en giltig biljett. Även unga kan slippa böter.

Se hela svaret på battrestadsdel.se

Hur man plankar på tåg?

Frågar han/hon dig om biljetten eller om du har visat biljetten eller tittar frågande på dig, säg då bara att du redan har visat. Med denna metod bör du kunna planka FRÅN EN MELLANSTATION de flesta av gångerna. Tänk på att tågvärdarna letar efter resenärer med blöta ytterkläder och skor under regniga dagar.

Se hela svaret på planka.nu

Hur mycket kostar månadskort i Göteborg?

Så mycket kostar månadskortet

Månadskortet kostar för närvarande 832 kr för vuxna och 624 kr för ungdomar. Månadskort för ungdomar kan köpas fram till den månad du fyller 26 år. Månadskort Göteborg gäller inom Göteborgs kommun.

Se hela svaret på goteborg.se

Hur mycket kostar periodkort?

Periodkortet gäller för obegränsat resande mellan två valda orter under en 30-dagarsperiod. Din 30-dagarsperiod startar när du gör din första resa. Kortet är opersonligt vilket gör att du kan låna ut det. Första gången du köper ett busskort kostar själva kortet 50 kr.

Se hela svaret på ltr.se

Vad kostar det att planka?

I en överenskommelse mellan höger- och miljöpartierna i Region Stockholm höjdes avgifterna på månadskortet i Stockholm från 890 till 930 kr. De har också bestämt att priset kommer höjas varje år framöver, till 970 kr år 2022.

Se hela svaret på planka.nu

Vad kostar det att åka spårvagn?

Priser. Priset för en resa i Göteborg kostar från 26 kronor enkel väg. För dig som åker sällan finns det möjlighet att köpa lösa biljetter, både via sms och webb samt via försäljningsställen och på spårvagnarna.

Se hela svaret på goteborgssparvagar.se
Föregående artikel
Vad är fransar gjorda av?
Nästa artikel
Kan man frysa in Räkpaj?