Finns i eken?

Frågad av: Fridolf Lindgren  |  Senaste uppdatering: 25 februari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (71 betyg)

Eken är det trädslag i Sverige som hyser flest insektsarter. Man räknar med att ca. fler än 1000 arter är mer eller mindre knutna till de levande eller döda ekarna. Fjärilar, steklar, flugor, skinnbaggar, bladlöss och skalbaggar är dominerande.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vart kommer eken ifrån?

Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand. I norra delarna av landet växer ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad, till exempel i parker och alléer. Eken blommar i normalt under andra halvan av maj och en bit in i juni. Eken är vindpollinerad och kan ge upphov till pollenallergi.

Se hela svaret på nrm.se

Var finns eken?

Eken trivs bäst på djup, lerhaltig och mullrik jord, men kan också växa på bergiga marker.

Se hela svaret på skogsstyrelsen.se

Vad växer på ek?

Inte alla ekollon återfinns, och de som gömts i ljusöppna miljöer gror ofta och bildar nya plantor, ty eken växer bra i öppna miljöer. Även smågnagare och ekorre ("hoppar som en orre i en ek") kan sprida (men främst äta!) ekollon.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur ser man att det är en ek?

Utseende. Eken (Quercus robur) skiljer sig från bergeken (Quercus petraea) genom mer rundade knoppar, kortare bladskaft (max 1 cm), färre bladflikar (3-6 par) och oskaftade ollon på en lång fruktställning.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Den gamla eken - Funnys Äventyr - Ljudbok för barn

28 relaterade frågor hittades

Hur ser Ekens knoppar ut?

Ekens knoppar är runda med många rundade fjäll på varje knopp. Rönnen har ludna knoppar. ... Aspens knoppar är avlånga och vassa.

Se hela svaret på finlandsnatur.naturochmiljo.fi

Hur ser Ekbark ut?

Skogseken har grov stam och vid krona och kan nå en höjd på cirka 30 meter. I Sverige finns flera ekar med stammar som är över tio meter i omkrets. Barken är grov och skrovlig och bladen är avlånga och rundflikiga. Eken är relativt snabbväxande och kan bli över 1.000 år gammal.

Se hela svaret på sydved.se

Hur snabbt växer en ek?

En friväxande ek som är grövre än en meter i diameter brukar ha en årlig tillväxt av omkretsen på 1 - 1,5 cm. Under mycket goda förhållanden kan denna t.o.m. överstiga 2 cm.

Se hela svaret på emmabodagk.se

Hur mycket kostar en ek?

Stora prisskillnader. En grov ekstock av Diamantklass kan betalas med 5000 kronor per kubikmeter eller mer medan blockstock och Kährstimmer landar på mindre än hälften så mycket. Priset för bränsleved och vrak ligger omkring 200 kronor kubikmetern.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Vad består en ek av?

Eken växer främst i blandning med andra trädslag. Så här ser det ut i Riksskogstaxeringens provytor i Götaland. På de 245 000 hektar som hyser ek är det bara 20 % som klassas som ren ekskog. Resten av eken finns blandad med gran, björk, tall med flera trädslag.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Har ekar djupa rötter?

Liljor gör sig också bra i halvskuggan, speciellt vit martagon. Eken har ju djupa pålrötter, men rötterna har också en tendens att söka sig upp i ytjorden.

Se hela svaret på forum.odla.nu

Hur många år kan en ek bli?

Den äldsta säkert daterade eken hade en minimiålder på 406 år (äldsta årsring 1603) och en skattad ålder på 439 år (beräknad groning 1572). Den yngsta skattade åldern var 212 år, flertalet ekar översteg dock 260 år i skattad ålder.

Se hela svaret på linkoping.se

Hur ser Ekens rotsystem ut?

- En tumregel som man ofta använder är att rotsystemet går lika brett som grenverket. Kungseken är lika hög som bred så vi talar ju om 25-30 meter, i genomskärning, förklarar Pihlström. En yngre ek är mer anpassningsbar medan en gammal ek kan vara rätt ömtålig för förändringar i markvattnet.

Se hela svaret på svenska.yle.fi

Vart växer skogsek?

Skogsek eller Stjälkek, Quercus robur, växer i nästan hela Europa och kom till Sverige för över 9 000 år sedan. Den växer naturligt upp till södra Värmland och i nordost till Dalälven. Eken år vanligast i Kalmar och Kronobergs län, Skåne, Östergötland, Blekinge och Halland.

Se hela svaret på skogsplantor.se

Är eken fridlyst?

Eken är idag inte ”fridlyst” som Kronans träd, vilket den tidigare varit i århundraden under regalet. Men det kan ändå vara förbjudet att såga ner en ek om den är gammal och hyser fridlysta arter, eller om det allvarligt skulle påverka naturvärden på ett negativt sätt.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När avverkar man ek?

I skogsbruket avverkas ek normalt vid 120-150 års ålder. ▶ Veden är hård och rötbeständig.

Se hela svaret på skogssverige.se

Är Björk dyrt?

Vad kostar träslagen björk, gran och ek per kubikmeter? De genomsnittliga priserna till skogsägaren för råvaran varierar ganska kraftig. Aktuella medeltal på årsbasis kan du hitta här. ... 70 000 kr/m3, efter klippning och fogning och klart för användning upp mot det tredubbla.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vad kostar en Ekplanka?

Om vi utgår från 30 mm tjocka plankor som är ca 120 mm breda så får vi ut ca 240 en meter långa plankor per m3. Detta innebär att en medeldiamantkvalitet så kostar stocken 4000 kr x 10 = 40 000 kr/m3fub och den sågade varan 80 000 kr/m3. 80 000 kr/m3 dividerat med 240 bitar á en meter ger 333,333 kr.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur stor blir en ek på 10 år?

4 meter är sannolikt väldigt stor: Man bör troligen kunna uppnå 40 cm diameter åtminstone 10 år tidigare. Med detta kommer vi också in på din fråga om förband och maximal tillväxt: Ju lägre förband desto större diametertillväxt på det enskilda trädet.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur snabbt växer skogsek?

Plantorna sattes med 1,1 meters mellanrum. Snittillväxten blev 30 centimeter till 1 meter per år på plantor som inte betats, oavsett om de växt i hägn eller utanför hägn. 3,5 procent av Götalands totala virkesförråd består av ek. I Sverige finns bland annat skogsek och bergek.

Se hela svaret på landskogsbruk.se

Hur snabbt växer en lönn?

På djup, väldränerad jord växer skogslönnen relativt snabbt upp till ett stort träd. Skogslönnen planteras som solitär- eller alléträd för att ge skugga och skydd. Det är snabbväxande och ett tåligt träd för väder och vind. Det är härdigt upp till zon V.

Se hela svaret på hasselforsgarden.se

Hur ser Ekens blommor ut?

Blommorna hos eken är enkönade men han- och honblommor sitter alltid på samma träd. Hanhängen sitter som på ett pärlband, honblommorna sitter ofta på skaft, ibland ensamma ibland flera tillsammans. Ekens blommor kan ses först vid lövsprickningen.

Se hela svaret på pollenrapporten.se

Vad används Ekbark till?

Ekbark som smaksättare skördas dock från väsentligt yngre ekar; på dessa är barken nämligen fortfarande slät och inte fylld av fåror. Ekbark kan användas som beståndsdel i örtte. På grund av att ekbark innehåller tannin (garvsyra) ska teet varken koka eller dra allt för länge.

Se hela svaret på arstiderna.com

Är ek dyrt?

Ek är dyrt av det enkla skälet att det är exklusivt. Andelen ek av det totala virkesförrådet i Sverige är endast 1.7%. Det kan dessutom ta uppemot 150 år innan en ek är tillräckligt stor för att avverkas.

Se hela svaret på skogssverige.se
Föregående artikel
När öppnar deklarationen 2021 företag?
Nästa artikel
Kan barn ha problem med sköldkörteln?