Hur delar man på allt vid skilsmässa?

Frågad av: Alexius Eklund  |  Senaste uppdatering: 8 februari 2022
Betyg: 5 av 5 (8 betyg)

Enligt 11 kap. 2 § ÄktB ska först vardera makens giftorättsgods räknas samman och sedan görs avdrag för de skulder som finns, det som finns kvar ska sedan delas på hälften. Som huvudregel är en makes egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom.

Se hela svaret på lawline.se

Måste man dela allt vid skilsmässa?

När makar separerar ska en bodelning göras. I en bodelning tar man som huvudregel upp alla tillgångar och skulder som båda makarna har och fördelar dem lika mellan dem. Om någon av makarna har enskild egendom ska denna inte tas med i bodelningen.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vilka regler gäller vid skilsmässa?

Vid en skilsmässa ska parets tillgångar delas mellan parterna. ... Giftorätt innebär en rätt att vid bodelning få hälften av makarnas sammanlagda tillgångar, sedan var och en av makarna dragit av sina skulder. Exempel: Make A äger tillgångar för 1 000 000 kr och har skulder på 500 000 kr.

Se hela svaret på privataaffarer.se

Hur delar man bohag vid skilsmässa?

Som sambo är huvudregeln att endast bostad och bohag, som ni har skaffat för att använda gemensamt, ska delas lika vid en separation. Detta oavsett vem av er som har köpt och betalat bostaden. En bostad som skaffades före samboskapet ska inte delas.

Se hela svaret på seb.se

Hur delar man upp saker vid skilsmässa?

En bodelning ska göras antingen vid skilsmässa eller då en av makarna dör, alltså när ett äktenskap upphör. Bodelning görs av makarna tillsammans. Var och en skriver upp sina ägodelar/tillgångar och drar av sina skulder och sedan bestämmer makarna vem som ska få vad av det som blir kvar.

Se hela svaret på lexly.se

Bodelning skilsmässa | Allt du behöver veta | Juristen Förklarar

22 relaterade frågor hittades

Vad ska man tänka på vid skilsmässa?

Juridex tipsar om tre punkter som är bra att resonera kring och tänka på innan du skiljer dig:
 1. Bodelningen – vad kommer den att innebära för dig?
 2. Vilka intäkter och utgifter har du efter skilsmässan?
 3. Finns det testamente eller avtal/förbindelser som bör ändras?

Se hela svaret på mabra.com

Måste man göra en bodelning vid skilsmässa?

Måste man göra bodelning vid skilsmässa? Ja, det behöver ni göra. Om ni båda är överens om hur era tillgångar ska delas upp, behöver ni dock inte ta hjälp av någon bodelningsförrättare. Ni kan sköta bodelningen själva om ni vill.

Se hela svaret på icabanken.se

Hur delas egendom vid skilsmässa?

All egendom likadelas mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall. Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom. Ni kan i ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom och som inte beaktas vid en bodelning vid separation eller efter dödsfall.

Se hela svaret på aatos.app

Vad delas inte vid skilsmässa?

Giftorättsgods delas lika under bodelning och skilsmässa

Enskild egendom är sådant som är makens/makans ”egen” genom villkor i äktenskapsförord, testamente och/eller gåvobrev. Det som inte heller ska delas är särskild och personlig egendom, till exempel kläder.

Se hela svaret på lavendla.se

Hur delas ekonomi vid skilsmässa?

Grundregeln vid skilsmässa är att äkta makar delar lika på alla tillgångar efter avdrag för skulder, även sådant som köptes innan äktenskapet. ... Bodelningen och registreringen krävs för att ingen av er ska kunna göra anspråk på den andras egendom efter skilsmässan.

Se hela svaret på ikanobank.se

Hur fördelas tillgångar vid skilsmässa?

1 § äktenskapsbalken ska en bodelning av makarnas egendom ske när äktenskapet upplöses och någon av parterna begär det. De tillgångar som utgör giftorättsgods och ska fördelas lika mellan markarna enligt 10 kap. ... Finns enskild egendom ska den egendomen inte ingå i makarnas bodelning enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad händer med skulder vid skilsmässa?

Man får vid en bodelning avräkna sina skulder mot sitt giftorättsgods. Om ena maken har en skuld som hänförs sig till dennes enskilda egendom ska skulden dock i första hand avräknas mot den enskilda egendomen och inte mot giftorättsgodset.

Se hela svaret på centrumadvokaterna.se

Hur gör man med boende vid skilsmässa?

Om möjligt, bo kvar tillsammans tills bostadsfrågan har löst sig. Växla mellan att bo i lägenheten med barnen varannan vecka. Den andra veckan kanske hos en kompis, hos föräldrarna eller i en liten lägenhet ni kan låna, hyra eller köpa tillsammans. Ring runt till alla hyresvärdar du kan hitta och förklara situationen.

Se hela svaret på hemhyra.se

Vad gäller vid skilsmässa utan äktenskapsförord?

När inget äktenskapsförord finns används reglerna i äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1), vilket innefattar huset (Se ÄktB 7:1 och 7:2). I bodelningen räknar man sedan ut makarnas andelar i boet (ÄktB 11:1).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vilka papper behövs vid skilsmässa?

Tingsrätten begär ofta att du bifogar två personbevis - ett för dig och ett för den person du är gift med. Du beställer personbeviset Skilsmässa enklast via vårt webbformulär. Efter cirka två arbetsdagar kommer personbeviset till din folkbokföringsadress eller särskilda postadress.

Se hela svaret på skatteverket.se

Vart vänder man sig vid skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. I vissa fall ska ni ha betänketid innan skilsmässan kan genomföras.
...
I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa.
 • När det finns barn under 16 år i familjen. ...
 • Om en av er eller båda begär betänketid.
 • Om bara en av er vill skiljas.

Se hela svaret på domstol.se

När ska bodelning ske vid skilsmässa?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör.

Se hela svaret på domstol.se

Måste man upprätta bodelning?

När behöver en bodelning göras? ... 1 § ÄktB framgår att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Däremot behöver ingen bodelningen göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Måste man ansöka om bodelning?

Ja, vid skilsmässa måste man göra bodelning. ... Om ni gör en bodelning vid skilsmässa ska ni ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Det måste ni göra innan ni skriver bodelningsavtalet. Dock är det frivilligt att registrera er bodelning hos Skatteverket.

Se hela svaret på boupplysningen.se

Kan man göra bodelning utan jurist?

Så länge parterna är överens kan man göra bodelning som man vill, se dock 13 kap. 1 § ÄktB. ... Om man inte är överens kan man alltså ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten, man kan också själv om man önskar anlita en jurist som hjälper en med bodelningen. Det går även bra att göra bodelningen själv.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad ska man tänka på vid separation med barn?

Hitta på sidan
 1. Alla separationer är olika.
 2. Berätta för barnet om separationen.
 3. Barnet har rätt till båda föräldrarna.
 4. Barnet behöver få prata.
 5. Så kan barn reagera.
 6. Stöd för dig och för barnet.
 7. De vuxnas konflikter.
 8. En ny partner efter separationen.

Se hela svaret på 1177.se

Vem har rätt till bostadsrätten vid skilsmässa?

Enligt 11 kap. 8§ ÄktB har den make som bäst behöver lägenheten, efter skilsmässan, rätt att få den genom avräkning på sin "lott". Vem som sedan vid en skilsmässa har bäst rätt till bostadsrätten blir en bedömningsfråga.

Se hela svaret på lawline.se

Kan man skilja sig utan samtycke?

Enligt svensk lag finns möjlighet att ta ut skilsmässa både med och utan den andra makens samtycke. ... I ditt fall måste du därmed ansöka om stämning med anledning av äktenskapsskillnad hos tingsrätten i den ort där du har din hemvist (enligt 14 kap 3-4 §§ äktenskapsbalken).

Se hela svaret på lawline.se

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Med andra ord ska bilens värde inte delas lika mellan samborna vid en separation som huvudregel. Vem får bilen? Den person som är registrerad ägare till bilen är i första hand berättigad bilen vid en separation, eftersom registreringen talar för att bilen tillhör personen i fråga.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad händer med blancolån vid skilsmässa?

[1]Om ni vid tillfället ni ansökte om skilsmässa hade gemensamma blancolån ska även detta lån räknas in i den gemensamma bodelningen om lånet togs ihop. Sammanfattningsvis så ska lånet som står på er båda dras av både dig och din frus tillgångar innan giftorättsgodset delas upp vid en bodelning.

Se hela svaret på zeijersborger.se
Föregående artikel
Hur mycket kan ett barn springa?
Nästa artikel
Vilka frågor kan vara aktuella i en MBL förhandling?