Hur har elmotorn utvecklats och vad har drivit den utvecklingen framåt?

Frågad av: Frans Söderberg  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (64 betyg)

Till sin grundfunktion var elmotorn färdigutvecklad redan för hundra år sedan. Då var elmotorn en del av den industriella revolutionen. Elmotorer finns idag överallt i industrin och är trogna arbetshästar vilka gör sitt jobb. Rätt skötta är de i det närmaste outslitliga.

Se hela svaret på energihandbok.se

Hur har elmotorn utvecklats?

Historik Michael Faraday uppfann den elektriska motorn 1821 och generatorn år 1831. Han kunde då visa att den elektriska generatorn och den elektriska motorn i princip är en och samma maskin. Elmotorn och generator är viktiga delar i tekniska system. Det finns massor av olika motorer och generatorer.

Se hela svaret på teknikbloggen.svantessons.com

Vilka delar består elmotorn av och hur samverkar delarna?

I elmotorn omvandlas elektrisk energi till rörelseenergi genom att ett roterande magnetiserande fält reagerar med ett magnetfält som genererar ett vridmoment. Motorn består av en rörlig del, rotorn (b), och en fast del, statorn (a), som båda har kärnor av järn.

Se hela svaret på idcab.se

Hur såg det ut i samhället innan elmotorn fanns?

Svar: Generatorn är en anordning som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi. ... Den användes redan på 1800-talet för att kunna framställa elektrisk ström ur forsar och liknande vattendrag som sedan kunde användas till kvarnar, sågverk och industrier.

Se hela svaret på classicmotor.se

I vilka sammanhang använder man elmotorer?

Elmotorer omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. De kan vara så små att de finns i armbandsur till så stora att de kan driva tåg och ubåtar. Många verktyg och köksredskap drivs av elmotorer. De finns överallt i vår vardag.

Se hela svaret på fysik.ugglansno.se

Elmotor

27 relaterade frågor hittades

Vad kan man använda en elmotor till?

SÅ FUNGERAR EN ELMOTOR

Motorn i en elbil omvandlar ström från batteriet till mekanisk energi. Detta genererar ett cirkulerande magnetfält med hjälp av spolar som attraherar andra magneter som finns i motorn. Den resulterande kraften överförs till bilens axlar, med en rotationshastighet beroende på strömmens frekvens.

Se hela svaret på opel.se

Vilka av följande motorer drivs av el?

Den vanligaste typen av elektrisk motor är på grund av dess enkla uppbyggnad likströmsmotorn. I likströmsmotorn genereras rörelseenergi genom att motorn förses med likriktad elektrisk energi, exempelvis ett vanligt 9V-batteri. Elektriska leksaker exempelvis radiostyrda bilar drivs vanligtvis med likströmsmotorer.

Se hela svaret på energihandbok.se

Vad har elmotorn som effekt på samhället?

Elmotorer står för en stor del av samhällets elanvändning, beräkningar visar att motordrifter svarar för ca 65% av industrins elanvändning och nästan 40% av Sveriges totala energibrukning.

Se hela svaret på elektrodrives.se

Vilken betydelse har generatorn elmotorn?

Den ger oss elektricitet. Idag får vi nästan all el genom generatorer, oavsett om de sitter i ett kärn- eller vattenkraftverk. En generator omvandlar rörelse till elektricitet genom att en magnet snurrar inuti en spole. ... Då sätts elektroner i rörelse — och vi får elektricitet.

Se hela svaret på tekniskamuseet.se

Kan elmotorn bidra till en hållbar utveckling?

Från juni 2011 finns det ekodesignkrav för elmotorer och man uppskattar att effektivare elmotorer kan spara 135 terawattimmar (TWh) el årligen inom EU år 2020, vilket motsvarar Sveriges totala elanvändning. Potentialen för energieffektivisering är därmed stor.

Se hela svaret på energimyndigheten.se

Vilka delar består elmotorn av?

Elmotorn består av två huvuddelar. Den fasta statorn och den roterande rotorn. Principen bygger på magnetism. Magnetens olika poler dras till varandra.

Se hela svaret på teknikensvarld.se

Vad är en elmotor gjord av?

Motorn består av en rörlig del som kallas rotor eller ankare och en fast del som kallas för stator. Både rotor och stator har lindningar (spolar) av koppartråd. Genom att köra elektrisk ström genom dessa lindningar så skapas starka magnetfält. Varje spole blir en elektromagnet.

Se hela svaret på classicmotor.se

Vad är gemensamt för en elmotor och en generator?

Likheterna består i att bägge arbetar med elektrisk ström och ofta är konstruerade på samma sätt. Det som i huvudsak skiljer dem åt är att generatorn gör om mekaniskt arbete till elektrisk ström, medan elmotorn gör om elektrisk ström till mekaniskt arbete.

Se hela svaret på classicmotor.se

Är elmotorn miljövänlig?

Elbilar är framtiden. Och det av många skäl. Dels är en elmotor mycket mer effektiv än en vanlig förbränningsmotor och den släpper heller inte ut koldioxid när bilen körs.

Se hela svaret på svd.se

När skapades elmotorn?

Elbilens historia började redan på 1800-talet

Ungefär samtidigt tog även den amerikanska uppfinnaren Thomas Davenport fram en elektrisk modell. Den franska ingenjören Gustave Trouvé visade år 1881 det första eldrivna fordonet för välden – en trehjuling med elmotor och batteri.

Se hela svaret på energyplaza.vattenfall.se

Har elmotorn påverkat miljön?

Ingen vet exakt eftersom vi idag inte har full kontroll på batteriernas miljöpåverkan. Men det vi vet är att elmotorer använder energin mycket effektivare än förbränningsmotorer och att de inte ger några avgaser som kommer ur bilen.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Vad händer när Strömriktningen förändras i en elmotor?

Vad händer när strömriktningen förändras i en elmotor? När strömriktningen förändras så ändras elektromagneten så att nord- och sydänden byter plats. Det får konsekvensen att magneten i spolen ändrar riktning, en rörelse uppstår.

Se hela svaret på quizlet.com

Hur uppfanns elmotorn?

År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att elektrisk energi kan omvandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism. Han var fascinerad av den danske fysikern H.C. Ørsteds upptäckt, att den magnetiska effekten går i cirklar omkring en elektrisk ledare.

Se hela svaret på varldenshistoria.se

Vad är strömstyrka för något?

En ampere, eller amp, är den internationella storheten som används för strömmätning. Den uttrycker mängden elektroner (kallas ibland för ”elektrisk laddning”) som flödar förbi en punkt i en krets under en viss tid. En ström på 1 ampere betyder att 1 coulomb elektroner – dvs.

Se hela svaret på fluke.com

Hur fungerar en Elbilmotor?

En elbil drivs av en elektrisk motor istället för bensinmotor. Elmotorn får energi från en styrenhet som reglerar mängden kraft, baserat på förarens användning av gaspedalen. Elbilen använder energi som lagras i de återladdningsbara batterierna, som laddas med vanlig hushållsel.

Se hela svaret på miljobilar.net

Hur mycket väger en elmotor?

En elmotor som levererar 74 kW behöver ingen växellåda, kan väga 25 kg och bestå av två delar varav en är rörlig. En elmotor behöver ingen olja och har små kylbehov. En elmotor kan dessutom tillfälligt överbelastas ganska rejält.

Se hela svaret på elhojsbloggen.se

Hur utvecklar motorn sin kraft?

Förbränningsmotorn omvandlar kemisk energi, som är lagrad i bränslet, till rörelseenergi, genom att förbränna bränslet. När bränslet antänds så expanderar det och trycker på kolven, som i sin tur gör att vevaxeln roterar och det är det här som man normalt hör när man pratar om kolvmotorer.

Se hela svaret på twostrokerider.se

Vilka är de vanligaste likströmsmotorer?

Olika typer av elmotorer
  • Likströmsmotorn – Det är den vanligaste sortens elektrisk motor och detta beror är på dess enkla uppbyggnad. ...
  • Asynkronmotorn - Denna typ av elmotor är dominerande inom industrin och då de som är i trefasiga kortslutna utförandet.

Se hela svaret på nelmo.se

Vad är en motors stator?

En elektrisk motor eller elmotor, konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi). ... Oftast är elektriska motorer av roterande typ i vilken den roterande delen kallas rotor och den stillastående delen kallas stator.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka typer av motorer finns det?

Förbränningsmotorer.
  • Kolvmotorer. Utvecklar mekanisk energi i en roterande axel. ...
  • Wankelmotor eller rotationskolvmotor. En motor där kolven inte sätts i en linjär rörelse utan fås att rotera av impulsenergin.
  • Gasturbin. Utvecklar mekanisk energi i en roterande axel. ...
  • Jetmotor. ...
  • Rammotor. ...
  • Raketmotor.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org
Föregående artikel
Vilken storlek ska man ha på Längdpjäxor?
Nästa artikel
Vad kom före Ragnarök?