Hur hög strålning har blåbetong?

Frågad av: Albertina Bergman  |  Senaste uppdatering: 4 mars 2022
Betyg: 4.8 av 5 (28 betyg)

Blåbetong har en gammastrålning på ca 0,25-1,2 μSv/h beroende på var skiffern brutits, hur stor inblandningen av skiffer är och hur mycket av materialet strålningen kommer ifrån.

Se hela svaret på radonassistans.se

Kan det finnas radon i trähus?

Det finns två olika typer av radon som är vanligt förekommande i bostäder. ... vanlig källa till radon är ett byggmaterial som kallas blåbetong och är ett slags lättbetong. Hus som är byggda mellan ca 1929 och 1975 kan ha blå lättbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av byggnadskonstruktionen.

Se hela svaret på radonova.se

Vad är en hög radonhalt?

Vid 800 Bq/m3 ökar risken med 128 procent (från basvärde 1 till 2,28). Risken för lungcancer är då ungefär dubbelt så hög som vid medelhalten för svenska bostäder (som är cirka 100 Bq/m3). Den som har en högre grundrisk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Vilka är Radonkällor?

Radon i inomhusluften kan komma från marken runtom och under bostaden, byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet. Radon bildas när radium sönderfaller; både radon och radium ingår i sönderfallskedjan från uran-238 som finns naturligt i jordskorpan.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Är det radon i siporex?

Radon från byggnaden

Under 1920-talet producerades en mindre mängd lufthärdad lättbetong. ... Exempel på varumärken vars produkter tidigare tillverkades av blåbetong är Ytong och Durox, medan Siporex, som är vit, aldrig har haft något innehåll av alunskiffer och därför är ”radonfritt”.

Se hela svaret på radonassistans.se

Göran Lindblad visar hur man blir av med radon

44 relaterade frågor hittades

Finns det asbest i blåbetong?

Asbest lär du nog inte hitta i ett hus från -75. Blåbetong däremot är troligt om det är lättbetonghus. Blåbetong varierar väldigt mycket i strålning men är ofta lätt att "sanera". Är det högstrålande blåbetong kan det vara problem men ofta räker tapeter och målfärg.

Se hela svaret på byggahus.se

Är Ytong blåbetong?

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggmaterial som började tillverkas 1929. ... Blåbetong salufördes bland annat av företaget Yxhult under varumärket Ytong. Man fortsatte att saluföra Ytong även efter 1975, men då bestående av vanlig lättbetong utan alunskiffer.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad kommer radon ifrån?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Vad är radon för något?

Om du aldrig har mätt radon i ditt hem och vill veta vilken risk du eventuellt utsätts för ska du välja radondosor. Dessa placerar du utifrån enkla instruktioner på valda platser i hemmet. Efter 2–3 månader skickar du radondosorna till ett laboratorium för analys.

Se hela svaret på radonova.se

Hur märker man av radon?

Radon är en osynlig och luktlös gas som finns naturligt i luften, marken och i vattnet. ... Höga radonhalter kan vara skadligt för hälsan och bland annat orsaka lungcancer. Beroende på var du bor, kan radonhalterna vara olika höga. Därför bör du alltid undersöka ditt område om du befinner dig i riskzonen.

Se hela svaret på boupplysningen.se

Vad ska Radonvärdet vara?

Orolig för att din bostad har ett för högt radonvärde? Den enda lösningen är att mäta för att kontrollera att man inte ligger över referensvärdet. Det referensvärde på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) som man enligt myndigheter i Sverige bör understiga är uttryckt som ett årsmedelvärde.

Se hela svaret på radonova.se

Vad är farlig radonhalt?

Eftersom radon är ett hälsofarligt ämne har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. Vem drabbas av lungcancer från radon? Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 människor får lungcancer av radon varje år.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Vad menas med ett radonhus?

Det finns radon i mer eller mindre höga halter i alla hus. Det är inte ovanligt att radonhalterna i våra hus är så höga att något bör göras åt det. Hur hög radonhalten är i ett hus går inte att säkert veta utan att göra en mätning. Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³).

Se hela svaret på xn--radonmtning-q8a.se

Var finns radon i Skåne?

Områden som är högriskområden för markradon är områden med uranförande graniter på Vångaberget, Ivön och Nävlingeåsen. Kartan visar områden med risk för markradon. Risken är störst i de blåmarkerade områdena.

Se hela svaret på kristianstad.se

Hur påverkas man av radon?

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen.

Se hela svaret på boverket.se

Vilket gränsvärde gäller för radon på arbetsplatser bostäder?

Referensnivån och gränsvärden för radon

För nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m³. Ett gränsvärde är bindande, vilket innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för lokalen tvungen att vidta åtgärder.

Se hela svaret på fastighetsagarna.se

Hur fungerar en Radonmätare?

Luft sipprar in i mätkammaren, och finns det radongas så sönderfaller gasen inuti dosan – och då bildas spår på filmen. Spårfilmen registrerar endast alfastrålning, vilket är den strålning som på sikt kan orsaka lungcancer utifall att gasen dras ner i lungorna och sönderfaller.

Se hela svaret på radea.se

Hur kommer radon in i huset?

Alla hus kan vara radonhus

Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Se hela svaret på boverket.se

När ändrades gränsvärdet för radon?

Gamla riktvärden och mätresultat

Mätmetoden för radon inomhus ändrades 1994. Enheten på resultat av radonmätningar före 94-01-01 var Bq/m³ radondotterhalt (EER*).

Se hela svaret på radonassistans.se

Vad kan man göra för att minska radonhalten?

Om radonhalten är hög görs detta lämpligen genom att installera en radonsug eller radonbrunn. Ett dyrare alternativ är att förse huset med ett FT-system, vilket kan vara lämpligt om byggnadsmaterialet avger mer radon till inomhusluften än vad som kommer från marken.

Se hela svaret på boverket.se

Är det farligt att såga i blåbetong?

Nej blåbetong är inte farligare att arbeta med än andra dammande material. Radonet har du där oavsett om du bearbetar betongen eller ej. Dett är en stor skillnad mot asbest som är ett annat "farligt" material. Asbest är bara farligt när det dammar.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur vet man att det är blåbetong?

Blåbetongen avger, förutom radongas, även gammastrålning. Med en gammamätare kan man särskilja blåbetongen från andra byggnadsmaterial genom de förhöjda strålningsvärdena. Själva materialet är gråblåa block, men det kan vara svårt att avgöra med blotta ögat om det är blåbetong eller inte.

Se hela svaret på radea.se

Får man riva blåbetong?

Finns det blåbetong i huset, gäller samma sak där; man måste avlägsna blåbetongen. Det kan vara ganska kostsamt, men eftersom människor och djur riskerar att utveckla cancer är det viktigt att få bort allt som kan innehålla radon.

Se hela svaret på xn--fastighetsgare-fib.nu

Kan det finnas asbest i betong?

Risken för att det ska finnas asbetst i betongen är låg, däremot kan det finnas eternitkanaler för ventilationen och asbest cementrör i avloppen/dräneringen. Vill man så tar man bort dem först samt eventuellt eternittak.

Se hela svaret på byggahus.se

Finns asbest i puts?

√ Fasadputs. √ I olika material runt fönsterbänkar. Asbest kan finnas i byggmaterial från 1940–1980. Det har använts i brandskydd, värmeisolering, ljudisolering och tätning.

Se hela svaret på byggnadsarbetaren.se
Föregående artikel
Hur får man hasselnötter?
Nästa artikel
Hur lång tid tar det för nikotin att gå ur kroppen?