Hur lång tid tar en meniskoperation?

Frågad av: Madelene Wikström  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (14 betyg)

Hela knäleden undersöks och samtidigt åtgärdas även andra eventuella skador. Operationen går som sagt ut på att ta bort den skadade delen och samtidigt spara så mycket som möjligt av menisken. Normal operationstid är 20 - 30 minuter och därefter tejpas de små såren och ett täckande förband sätts på.

Se hela svaret på aleris.se

När kan man gå efter Meniskoperation?

Efter meniskoperationen

Efter titthålsundersökningen, då man har tagit bort en liten del av menisken, kan man snart gå normalt igen. Om man har sytt menisken ska man använda en skena i cirka sex veckor, men rehabiliteringen kan ta upp till sex månader.

Se hela svaret på aleris.se

Måste man operera menisken?

Du kan behöva opereras om du har råkat ut för en olycka som skadat meniskerna. Efter operationen behöver du öva upp rörligheten i knät. Meniskerna kallas de skivor av brosk som fungerar som stötdämpare i knät. Meniskerna kan skadas om knät till exempel vrids om kraftigt, vilket ofta kan ske i samband med idrott.

Se hela svaret på 1177.se

Hur lång sjukskrivning vid menisk?

Efter en okomplicerad meniskoperation behöver du som regel inte vara sjukskriven mer än några dagar om du har ett kontorsarbete. Om du däremot har ett tyngre kroppsarbete behöver du kanske vara sjukskriven i några veckor för att ge ditt knä möjlighet att återhämta sig.

Se hela svaret på capio.se

Kan man se en skadad menisk på röntgen?

Röntgen är vanligtvis normalt. Magnetröntgen (MR) bör ersätta diagnostisk artroskopi och kan hjälpa till för diagnos och ställningstagande till operation. Datortomografi är mindre bra – kräver kontrast.

Se hela svaret på doktorn.com

Artroskopi av knä/meniskskada Ortho Center Skåne

30 relaterade frågor hittades

Vad ser man på röntgen av knä?

Ibland görs en röntgenundersökning, men det är inte nödvändigt för att ställa diagnos. En röntgenundersökning av knät kan ibland visa kraftig artros, som kan ha funnits under flera år men inte gett besvär. Artros i ett tidigt skede syns inte på röntgen. Magnetkameraundersökning, även kallad MR, behövs sällan.

Se hela svaret på 1177.se

Kan man se korsbandsskada på röntgen?

Röntgen av knät är standardundersökning vid hemartros eftersom man då fått ett ordentligt våld och har att utesluta skelettskada. MRT kan ge diagnosen i upp till 95 % av alla korsbandsskador, men begränsas av varierande tillgänglighet och kostnad. Artroskopi är fortfarande det bästa sättet att definitivt få diagnos.

Se hela svaret på praktiskmedicin.se

Hur lång tid tar det för en menisk att läka?

– Har du en isolerad skada kan det handla om ett par veckor, men är det mer så kan det vara månader. Går korsbandet av tillsammans med menisken brukar man räkna på som allra minst ett halvt år.

Se hela svaret på sportamore.com

Hur lång tid tar en titthålsoperation knä?

Hålen i huden sys eller tejpas ihop. Därefter läggs förband över såren. Operationen tar vanligen mellan 20 minuter och en timme.

Se hela svaret på 1177.se

Hur länge är knät svullet efter artroskopi?

SVULLNAD Knäleden är ofta svullen efter operationen och kan ibland förbli så i några månader. Risken för svullnad minskas även genom att sitta med benet i horisontalläge, t.

Se hela svaret på aleris.se

Vad gör man åt en spricka i menisken?

En meniskskada kan behandlas genom operation eller rehabiliteringsträning (konservativt) beroende på typ av skada och lokalisation i menisken. Rehabilitering rekommenderas dock alltid oavsett om operation övervägs då en kombination ofta är gynnsamt.

Se hela svaret på skadekompassen.se

Kan menisken läka av sig själv?

Orsaken till att den inre menisken oftare skadas är att den är något mindre rörlig än den yttre. Alla meniskskador är olika och behandlingen beror på hur din skada ser ut. Meniskskador kan läka av sig själva, behöva operation eller rättas till med sjukgymnastik beroende på allvarlighetsgraden.

Se hela svaret på doktorn.com

Kan man jobba med en meniskskada?

Oftast räcker det med att avlasta den drabbade menisken för att sedan sakta börja belasta den igen. Detta gäller speciellt äldre människor som fått sin meniskskada på grund av degenerativa förändringar och belastning över tid.

Se hela svaret på ortopedservice.se

Hur lång rehabilitering efter knäoperation?

Trappor Gå uppför med det friska benet först och nedför med det opererade benet först. Bilkörning Avvakta med att köra bil tills du har sådan funktion att du är en säker bilförare. Normalt tar detta 4-6 veckor om det känns bra. Diskutera med din fysioterapeut om detta om du är osäker.

Se hela svaret på sahlgrenska.se

Hur länge är man svullen efter knäoperation?

Att hela benet svullnar är också helt normalt. Detta blir successivt bättre men det kan ta upp till 4-6 månader.

Se hela svaret på aleris.se

När kan man cykla efter knäoperation?

Cykling är en verkligt bra träningsform efter en knäoperation. Det är bra att träna knäets böjförmåga. Börja med en motionscykel om möjligt. Dock råder vi dig att vänta till 14 dagar efter operationen och att starta med motionscykel utan belastning.

Se hela svaret på molholm.dk

Hur lång tid tar en titthålsoperation?

Vanligen är operationen kortare än en timme. Har man planerat för en titthålsoperation finns alltid risken att man under själva operationen behöver byta operations- metod och lägga ett snitt på magen istället.

Se hela svaret på sodersjukhuset.se

Vad gör menisken?

Meniskerna består av brosk och sitter på var sin sida av knäskålen. Meniskerna fungerar som stötdämpare i knäleden. De gör knät stabilare när du går, springer och hoppar. När knät vrids om kraftigt kan meniskerna skadas.

Se hela svaret på 1177.se

Hur lång tid tar det att operera bort blindtarmen?

Själva operationen tar cirka 30 minuter, men det tar 2–3 timmar i operationssalen eftersom barnet sövs. Barnet stannar på sjukhuset mellan 1–5 dagar.

Se hela svaret på vard.skane.se

Kan man byta ut menisken?

Vid större skador och hos personer med långvariga besvär kan ibland en operation hjälpa. Vid operation kan man antingen reparera menisken eller ta bort bitar av den. Vad man väljer att göra beror på hur menisken ser ut under ingreppet.

Se hela svaret på goteborg.orthocenter.se

Hur vet man om man har korsbandsskada?

När du just skadat korsbandet känns det oftast som att något går sönder i knät. Det gör mycket ont. Knät brukar också svullna kraftigt inom några timmar och du får svårt att stödja på benet. Efter några dagar eller veckor har du inte lika ont och svullnaden har gått ned.

Se hela svaret på 1177.se

Hur vet man om det är korsbandsskada?

Den som skadar sig i det främre korsbandet upplever ofta att något brister inne i knät. Efter några timmar svullnar knät upp och smärtan är påtaglig. Känsla av instabilitet och ett opålitligt knä är symptom som ofta uppkommer vid främre korsbandsskada.

Se hela svaret på capio.se

Hur känns ett överansträngt knä?

Om man känner smärta i knävecket har man troligen mest ont när man går eller utför någon annan form av fysisk aktivitet. Det kan även kännas svårt att sträcka ut benet vid exempelvis löpning. En trolig orsak till just denna smärta är överbelastning eller ett överansträngt knä.

Se hela svaret på jointacademy.com

Vad syns på Slätröntgen knä?

Om skadan är mer omfattande och innefattar ett benfragment, osteokondral skada, kan den ses på slätröntgen. En vanlig orsak till osteokondral skada är traumatisk lateral patellaluxation då skada på brosket vid patellas mediala rand och/eller vid laterala femurkondylen kan uppstå.

Se hela svaret på internetmedicin.se

Vad ser man på MR knä?

Magnetröntgen av knä

Genom att göra en undersökning med magnetkamera kan man upptäcka vad som ligger bakom besvären på en mycket detaljerad nivå, och på så sätt sätta in behandling tidigt. MR passar till exempel bra för att se tecken på: Artros. Slitage.

Se hela svaret på varden.se
Föregående artikel
Hur många år blev världens äldsta hamster?
Nästa artikel
Vilka fotbollsspelare har nummer 20?