Hur lång uppsägningstid arbetsbrist?

Frågad av: Solbritt Åberg  |  Senaste uppdatering: 30 januari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (53 betyg)

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Se hela svaret på verksamt.se

Hur lång uppsägningstid har jag som tjänsteman?

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad, oavsett om du blir uppsagd eller om du säger upp dig själv. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan uppsägningstiden vara länge. Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Se hela svaret på byggnads.se

Hur lång uppsägningstid har man om man blir uppsagd?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid, om du inte kommit överens om annan uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

Se hela svaret på unionen.se

Hur lång uppsägningstid har man efter 65?

Men då den anställde uppnått pensionsåldern kan du som arbetsgivare säga upp med en månads uppsägningstid utan att ha saklig grund efter den 1 januari 2020. Den anställde kan även säga upp sig som vanligt.

Se hela svaret på foretagarna.se

Hur lång uppsägningstid har jag som lärare?

Om du varit anställd högst ett år: En månad. Om du varit anställd mer än ett år: Tre månader. Om du varit anställd mer än sex år: Fyra månader. Om du varit anställd mer än åtta år: Fem månader.

Se hela svaret på lararforbundet.se

02. Arbetsrätt - Uppsägning och Avsked

18 relaterade frågor hittades

Hur länge får man jobba efter 65 år?

I dag säger "Lagen om anställningsskydd" att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 68 år. År 2023 kommer LAS-åldern att höjas till 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Se hela svaret på minpension.se

Hur lång uppsägningstid vid tillsvidareanställning?

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal , har du själv en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden är då en månad oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder.

Se hela svaret på unionen.se

Hur lång uppsägningstid efter 3 år?

Det är vanligt att anställningstid upp till ett år har en månads uppsägningstid, 2 till 4 år 2 månader och därefter 3 månader. I många fall har man 3 månaders uppsägningstid direkt efter ett års anställning. Om du däremot blir uppsagd av din arbetsgivare så kan andra uppsägningstider gälla, oftast längre.

Se hela svaret på xn--fackfrbund-icb.nu

Hur lång uppsägningstid Fastighets?

För såväl arbetsgivare som arbetstagare gäller en uppsägningstid av minst en månad. Arbetstagare, som vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning enligt reglerna i lagen om anställningsskydd ska skriftligen anmäla detta till arbetsgivaren på sådant sätt som arbetsgivaren meddelat.

Se hela svaret på fastighets.se

Vad händer om man blir uppsagd?

Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. ... Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Se hela svaret på unionen.se

På vilka grunder kan man bli uppsagd?

Saklig grund för uppsägning. Enligt lagen får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Det finns två definitioner av saklig grund: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Men om du missköter dig grovt kan du även bli avskedad.

Se hela svaret på vision.se

Har man karens när man blir uppsagd?

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt till a-kassa efter sju karensdagar. Antalet karensdagar är detsamma oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Arbetsgivaren ska ge dig ett arbetsgivarintyg som du använder när du söker ersättning hos din a-kassa.

Se hela svaret på sevenday.se

Hur lång uppsägningstid har jag som undersköterska?

Det vanliga är att uppsägningstiden är mellan en till tre månader för dig som är tillsvidareanställd ("fast anställd"). Tiden regleras i kollektivavtalet, som du som är medlem kan läsa på Mina sidor. Om du är visstidsanställd brukar det generellt sett inte finnas någon uppsägningstid.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur lång uppsägningstid har jag HRF?

Uppsägningstiden ska vara

– Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. – Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. – Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år.

Se hela svaret på hrf.net

Hur lång uppsägningstid har jag Vårdförbundet?

Hur lång uppsägningstid har jag? Svar: Tre månader, eftersom du varit sammanhängande anställd mer än tolv månader. Detta under förutsättning att ni inte gjort någon annan överenskommelse i ditt anställningsavtal. Reglerna finns i Allmänna bestämmelser § 33.

Se hela svaret på vardfokus.se

När börjar uppsägningen att gälla?

Uppsägningstid. Av ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal framgår vilken uppsägningstid du har. Uppsägningstiden börjar löpa den dag du mottar uppsägningen. Om du blir uppsagd under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden löpa när du planerar att börja arbeta igen.

Se hela svaret på unionen.se

Hur lång är uppsägningstiden i kommunal?

Inom Kommunals avtalsområden varierar uppsägningstiden mellan en, två eller tre månader. Generellt sett är uppsägningstiden inom kommuner och landsting tre månader, men vissa grupper har en månads uppsägningstid.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur lång är uppsägningstiden inom handeln?

Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Under uppsägningstiden har du rätt till lön oavsett om din arbetsgivare har eller inte har något arbete åt dig. Om du har en tidsbegränsad anställning gäller den till slutdatum.

Se hela svaret på handels.se

Hur mycket tjänar man på att jobba efter 65?

I undersökningen kom det fram att de tillfrågade i genomsnitt trodde att ett års extra arbete efter 65 år gav 960 kronor mer i månaden – men enligt Pensionsmyndighetens uträkningar handlar det snarare om cirka 1 400 till 2 200 kronor mer i månaden.

Se hela svaret på sevenday.se

Vad gäller för de som passerat 65 år pensionsåldern?

Du har rätt att arbeta fram till 68 års ålder (ändrat från 67 år från och med 2020). Vill du fortsätta arbeta efter 68 måste arbetsgivaren godkänna det. Från 2023 har du rätt att arbeta kvar till 69 års ålder.

Se hela svaret på collectum.se

Hur mycket ökar pensionen efter 65?

Varje extra arbetsår efter 65 års ålder ger för dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Har du lägre eller högre inkomst så kan pensionen bli lägre eller högre än vad exemplet visar.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Hur lång uppsägningstid har jag IF Metall?

Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad.

Se hela svaret på ifmetall.se

Får jag a-kassa om jag blir uppsagd?

Ja, du får a-kassa om du har blivit avskedad, men du blir avstängd från a-kassan ett visst antal dagar. Det är skillnad på att bli avskedad och uppsagd. ... Då har du ingen rätt till lön eller andra anställningsförmåner, och du blir avstängd från a-kassan i 45 dagar innan du har rätt till ersättning.

Se hela svaret på a-kassa.se

Får man ersättning om man blir uppsagd?

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

Se hela svaret på afaforsakring.se
Föregående artikel
Hur sorteras ljus?
Nästa artikel
Kan man ha artros i ljumsken?