Hur långt rör sig en hare?

Frågad av: James Ström  |  Senaste uppdatering: 7 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (44 betyg)

Under parningstiden noterades hanar förflytta sig 8–10 km under en och samma natt, och även de harar som håller sig inom sitt vanliga hemområde tillryggalägger ofta sträckor längre än 5 km per natt.

Se hela svaret på slu.se

Hur bor harar i skogen?

Skogsharen är växtätare och livnär sig på tunna kvistar, bark av olika lövträd samt örter och ris. Bäst trivs den i gran- eller björkskogar med växlande vegetation, där den kan få både föda och skydd mot sina fiender.

Se hela svaret på sydved.se

Hur många ungar får en hare?

Hanarna uppvaktar brunstiga honor. Rivaliserande hanar gör upp genom att stå på bakbenen och boxas med framtassarna. Honan är sedan dräktig i cirka 50 dygn. Kullen består vanligen av cirka 2-5 ungar.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Var har haren sitt bo?

Habitatet utgörs för de flesta arterna av öppna landskap. Som undantag lever snöskoharen och skogsharen främst i skogar med barrträd samt i tundra, buskmarker, träskmarker och gräsmarker. Även fälthare, kaphare och polarhare vistas ibland i skogar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur länge lever en skogshare?

Forskningsresultat från SLU visar att de flesta skogsharar blir inte gamla alls. Bara en eller två ungar av tio överlever de första tre månaderna. Har haren väl nått vuxen ålder blir de generellt två till tre år. Du kan läsa mer om skogsharen på bland annat Jägareförbundets webbsidor.

Se hela svaret på skogssverige.se

Rådjur och en hare.

35 relaterade frågor hittades

Hur länge lever fältharen?

Varken Skogs- eller Fälthare blir speciellt gamla utan bara 2-3 år i det vilda. I fångenskap kan de bli betydligt äldre. Harens ungar lever också mycket farligt och det är bara en av fem som blir äldre än tre månader.

Se hela svaret på skogssverige.se

Var finns harar i Sverige?

Fältharen planterades in i Sverige i slutet av 1800-talet. Numera finns den i jordbruksområdena upp till sydligaste Norrland. Den finns även i gränsområden mot större skogstrakter blandade med skogsharen. Det förekommer korsningar (hybrider) mellan skogs- och fältharen.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Hur ser Harens bo ut?

Harar har inget bo. De sover i fördjupningar på fältet som man kallar för legor. Ungarna föds också i en lega. Eftersom de är mindre skyddade där än vad till exempel kaninungar är i sin håla, måste de klara sig själva väldigt tidigt.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Hur ser skogsharen ut?

På sommarhalvåret har skogsharens päls en jämnt gråbrun till mörkgrå färg medan fältharens päls är gulbrun på ett fläckigt sätt. Färgen på skogsharens vinterpäls varierar mellan vit och gråblå, beroende på var i landet haren lever. ... En vuxen skogshare är 45-55 cm lång med en 5-7 cm lång svans.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Hur många ungar får fältharen?

Fälthare inleder i södra Sverige parningstiden redan i början av året och honan kan efter en dräktighetstid på 40–46 dygn föda den första kullen redan i februari. Den första kullen består vanligen bara av en eller två ungar, medan årets övriga två eller tre kullar består av 2–5 ungar.

Se hela svaret på artfakta.se

Hur många kullar får en hare på ett år?

Hos oss har fältharen i allmänhet 2 kullar, mera sällan 3 eller rentav 4. Bygger inte bo, utan föder ungarna (2–4) i skydd av vegetationen. Fältharens dräktighetstid är 42–46 dygn.

Se hela svaret på riista.fi

Hur många ben har en hare?

Bakom de två främre tänderna ligger två små stiftformiga rudimentära tänder. I överkäken har de 6 kindtänder och i underkäken 5. Tandformeln för de flesta arterna är I 2/1 C 0/0 P 3/2 M 3/3, alltså 28 tänder.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vart lever skogshare?

Skogsharen finns i skogsmark i hela landet, och även i jordbruksbygder i norra Sverige.

Se hela svaret på artfakta.se

Hur sover harar?

Hare. Det finns två hararter i Sverige. Skogsharen vilar mest hela dagen – i en jordhåla, en bergsskreva eller i snön på vintern. ... Innan den lägger sig i sin lega skuttar den stora skutt, runt där den tidigare har sprungit – fram och tillbaka – då har rovdjuren svårt att lukta sig till var haren ligger.

Se hela svaret på friluftsframjandet.se

När leker haren?

Parningssäsongen kommer igång redan i februari i Syd- och Mellansverige. Då kan man se spår av harar som följs åt två och två. Honorna utsöndrar en doft från könsorganen som avslöjar att brunsten är i annalkande, vilket leder hannarna till följa efter dem.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Vad äter en skogshare?

Vissa huvuddrag kan dock urskiljas:
  • På våren. Skogsharen äter gärna blåbärsris och vissnat fjolårsgräs. ...
  • Under sommaren. äter den av de örter, gräs och blad som finns tillgängligt. ...
  • På hösten. äter haren av den friska vegetation som fortfarande går att finna, samtidigt som den alltmer går över till sin vinterdiet. ...
  • Vintertid.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Vilka harar blir vita på vintern?

Rödräven är en riktig allätare, men på vintern står mest smågnagare och harar på menyn. Den byter till tjock-are päls inför vintern och bryr sig inte mycket om kyla. Till skillnad från fältharen blir skogsharen vit om vintern, det ger ett bra skydd när det är snö.

Se hela svaret på sverigesnatur.org

Finns skogsharen i Sverige?

I Sverige lever två arter harar – fälthare och skogshare. Fältharen, som kommer från kontinentala Europa, är väl anpassad till milda vintrar utan snö, men det är inte skogsharen. Om vintern byter den till vit päls, oavsett om det finns snö eller inte.

Se hela svaret på natursidan.se

Vilka harar har vi i Sverige?

Tidigare ansågs kaphare, fälthare, italiensk hare, Lepus granatensis och Lepus tolai alla tillhöra samma art, men numera kategoriseras de vanligen som egna arter. I Sverige finns observationer av hybrider av skogshare och fälthare.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken hare är vanligast i Sverige?

Fältharen, även kallad tyskhare, är Europas vanligaste hare. Den planterades in i södra Sverige på 1800-talet och finns idag ändå upp till sydligaste Norrland. Fältharen är större än skogsharen och har även längre öron och svans.

Se hela svaret på jagarexamenonline.se

Vad kan vara farligt för harar?

I Norge är den den vanligaste dödsorsaken bland skogsharar. Av de bakteriesjukdomar som kan drabba harar är harpest, eller så kallad tularemi den mest allvarliga. Tularemi kan till och med påverka harbeståndet lokalt, därför att dödligheten är så pass stor.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Hur långt kan haren hoppa?

En hare kan hoppa 0,4–4 meter. Prova att hoppa som en hare! Haren kan luras och för- söka förvilla hundar och människor. Den kan springa tillbaka i sina egna och i andra djurs spår, tvärvända och hoppa tillbaka en bit och den kan göra långa språng åt sidan i 90 graders vinkel.

Se hela svaret på bioresurs.uu.se
Föregående artikel
Hur dör hårsäckar?
Nästa artikel
Hur går det till när man lagar en tand?