Hur många jordklot får plats i Jupiter?

Frågad av: Uno Karlsson  |  Senaste uppdatering: 9 februari 2022
Betyg: 4.2 av 5 (16 betyg)

Jupiter har mer massa än alla andra planeter tillsammans och en diameter elva gånger så stor som jordens. I ett teoretiskt experiment skulle mer än 1300 jordar få plats inuti Jupiter. Till skillnad från de inre stenplaneterna består de yttre planeterna i stort sett av gas.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Hur många jorden får plats i Jupiter?

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Med en diameter på 139 822 kilmeter är den 11 gånger större än jorden. Denna kolossala gasjätte innehåller ungefär 70 % av alla andra planeters massa i solsystemet tillsammans.

Se hela svaret på nrm.se

Hur många planeter har Jupiter?

De fyra yttre planeterna är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus som kallas gasjättarna och som mestadels består av väte och helium och är mycket tyngre och större än stenplaneterna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Har Jupiter nära?

De galileiska månarna är högintressanta ur ett vetenskapligt perspektiv. Io ligger närmast Jupiter som ständigt sliter månen fram och tillbaka med sin gravitation. Detta skapar friktion som resulterar i att Io är solsystemets mest vulkaniska plats.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Har Jupiter mången?

Jupiters månar

Jupiter har åtta reguljära månar (Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymedes och Callisto). Dessa förefaller vara uppbyggda av samma material, samma blandning is och sten som kanske utgör Jupiters inre. Dessa månar bildades förmodligen av materia som blev över när Jupiter bildades.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Paxi - Solsystemet

22 relaterade frågor hittades

Hur många planeter i vårt solsystem?

Det finns åtta st planeter i solsystemet : Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. som ett av många trans-neptunska objekt.

Se hela svaret på star.pst.qub.ac.uk

I vilken ordning kommer planeterna?

Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto. Nu kallas den dvärgplanet.

Se hela svaret på ungafakta.se

Hur många jorden får det plats i solen?

Rymmer en miljon jordar

Solens diameter är 109 gånger så stor som jordens och 10 gånger så stor som Jupiters (den största planeten i solsystemet). Över en miljon jordar skulle kunna rymmas i solen. Precis som planeterna roterar solen, fast för solen tar det ungefär en månad att avsluta ett varv.

Se hela svaret på nrm.se

Hur lång tid tar det för Saturnus att snurra ett varv runt sin egen axel?

Saturnus roterar en gång var 10,5 timme. Precis som Jupiter är den inte heller en sfär utan pressas utåt vid ekvatorn, fast inte lika mycket som Jupiter. Eftersom Saturnus roterar så snabbt betyder det att planetens ekvator färdas i 36 000 kilometer per timme eller över 21 gånger snabbare än jorden.

Se hela svaret på nrm.se

Hur många solar finns det i universum?

Nu har 715 av dem bekräftats. Därmed fördubblades nästan antalet hittills upptäckta planeter kring främmande solar i vår galax till cirka 1 700. Fyra av de nya planeterna är bara 2,5 gånger större än vår jord och ligger i sin stjärnas beboeliga zon, vilket innebär att vattnet kan hålla sig flytande där.

Se hela svaret på fof.se

Har Jupiter atmosfär?

Jupiter har ingen yta man kan landa på och det är svårt att skilja på planetens inre och dess atmosfär. ... Det mesta av atmosfären består av väte och helium (precis som solen) men det finns även lager av ammoniak, metan och vatten.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Hur långt är ett år på Merkurius?

Planeten kretsar snabbare runt solen än alla andra: 88 dagar jämfört med 365,25 dagar för jorden. Merkurius roterar också kring sin axel och dess dag är 58,65 dagar (1 403,69 timmar) jämfört med en dag på jorden (23,93 timmar).

Se hela svaret på nrm.se

Hur många planet finns det i vårt solsystem?

Solsystemet är det planetsystem som omfattar solen, de åtta planeterna och deras månar, samt många fler andra mindre objekt, som meteoroider, asteroider och kometer. Merkurius, Venus, jorden och Mars räknas som de inre planeterna och de yttre utgörs av Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Se hela svaret på nrm.se

Har Merkurius några månar?

Merkurius har inte några månar och blir mindre och mindre. Planeten Merkurius är den planet i solsystemet som ligger närmast solen. Merkurius yta är en öde och karg stenöken täckt av kratrar. På dagen kan temperaturen på Merkurius yta nå upp till 430 grader, men på natten faller den till minus 170.

Se hela svaret på malmodelar.malmo.se

Hur stora är planeterna i vårt solsystem?

Jupiter är den största av de yttre solsystemets planeter. Den har 2,5 gånger så mycket massa som alla de andra planeterna sammantaget. Jupiter består huvudsakligen av väte och helium. Jupiters höga inre värme skapar ett antal mer eller mindre bestående inslag i dess atmosfär som till exempel den Stora röda fläcken.

Se hela svaret på svenska.yle.fi

Hur varmt är det i Jupiter?

Jupiter är den största planeten i vårt solsystem med en diameter på ca 143 000 km. Den yttre atmosfären är ca 1 000 km djup och temperaturen är ca - 140° C i molntopparna.

Se hela svaret på robotbyn.se

Hur många ringar har Jupiter?

Jupiters ringar är ett ringsystem som kretsar runt planeten Jupiter. Det var det tredje ringsystemet som upptäcktes i solsystemet efter Saturnus' och Uranus' ringar. Första observationen gjordes 1979 av Voyager 1 och ringarna undersöktes grundligt av rymdsonden Galileo på 1990-talet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur många grader är det på Jupiter?

Snitt temperaturen på denna planet sägs ligga kring minus 70 grader Celsius. Den femte planeten från solen och är med stor marginal solsystemets största planet. Jupiter har en massa på 2,5 gånger så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa.

Se hela svaret på astronomiskungdom.se

Har Jupiter satelliter?

De fyra största månarna (Io, Europa, Ganymedes och Callisto) upptäcktes 1610 av Galileo Galilei och kallas de galileiska månarna. ... Dessa månar bildades förmodligen av materia som blev över när Jupiter bildades. De galileiska månarna växte sig stora eftersom de bildades där stoftet och isen var som tätast.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org
Föregående artikel
Får Kronofogden ta försäkringskassan?
Nästa artikel
Vad kan jag fråga en spådam?