Hur många stadsstater fanns det i antikens Grekland?

Frågad av: Eivor Sjöberg  |  Senaste uppdatering: 23 februari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (8 betyg)

Historia. De stadsstater som gett namn åt begreppet var de i Grekland under arkaisk tid (800-talet-480-talet f.Kr.), poleis (singular polis). De främsta var Aten, Sparta, Thebe och Syrakusa (på Sicilien).

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur växte de grekiska stadsstaterna fram?

Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i de grekiska stadsstaterna. På 700-talet började grekerna därför att söka sig efter nya platser runt om i Medelhavet.

Se hela svaret på pitea.se

Hur många grekiska stadsstater fanns det?

Det fanns hundratals stadsstater men de två allra viktigaste stadsstaterna var Athen och Sparta. Trots att de bara låg några mil ifrån varandra var livet i de två stadsstaterna väldigt olika.

Se hela svaret på grundskoleboken.se

Hur gick antikens Grekland under?

Arkeologiska fynd tyder på att det för minst 400 000 år sedan fanns människor i det område som utgör dagens Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt 7000 f Kr. Indoeuropeiska folk slog sig ned i området cirka 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur växte den grekiska civilisationen fram?

Den första grekiska civilisationen av betydelse uppstod på Kreta omkring 1900 f vt. Kretensarna dominerade en tid handeln över havet, men drabbades av en naturkatastrof: ca 1500 f vt exploderade en vulkan i närheten av Kreta och skadade riket svårt. Därefter blev det grekiska fastlandet viktigare.

Se hela svaret på historia2.se

Antikens Grekland

25 relaterade frågor hittades

Vad har vi kvar från de gamla grekerna?

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur har romarriket växte fram?

Enligt traditionen grundades Rom av tvillingarna Romulus och Remus år 753 f.Kr. Fram till år 509 f.Kr. var romarriket ett kungadöme och därefter en republik som mellan 44 och 27 f.Kr. gradvis omvandlades till ett kejsardöme.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur styrdes de grekiska stadsstaterna?

Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden.

Se hela svaret på forskning.se

Vad hette Grekland förr i tiden?

Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid under antiken från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Var antikens Grekland en monarki?

Den jordägande adeln tog makten i antikens Grekland när monarkin försvagades. Denna styrelseform kallas aristokrati. När adeln störtades leddes landet av flertalet envåldshärskare, tyranner. ... Monarki (envälde) – styrt av kungen.

Se hela svaret på larare.at

Hur kunde en stadsstat se ut?

Direktdemokratin var ett styrelsesätt som endast lämpade sig för stadsstater eftersom de hade ett begränsat invånarantal och ganska små geografiska ytor. Detta var nödvändiga förutsättningar för att kunna samla medborgarna så att de kunde närvara regelbundet i folkförsamlingen.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är typiskt för en stadsstat?

En stadsstat eller stadsrepublik, även fristad, är ett historiskt begrepp för en stat som enbart bestod av en stad och dess närmaste omland, där styret utövades av den borgerliga staden. ... Moderna självständiga stadsstater är exempelvis, San Marino och Singapore.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad var nytt i de grekiska filosoferna sätt att tänka?

Atomer var odelbara (átomos betyder odelbar på grekiska) och de minsta byggstenarna i naturen. Enligt Demokritos fungerade dessa genom att ”haka fast” i varandra. Till skillnad mot Pythagoras strängt matematiskt ordnade världsbild förespråkade Demokritos möjligheten av oregelbundna strukturer i världen.

Se hela svaret på filosofer.se

Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?

Det som kan sägas vara den första grekiska kulturen är den minoiska kulturen som uppstod på Kreta runt 2 600 f.kr. Efter den minoiska så utvecklades den mykenska kulturen runt 1 400 f.kr., och denna kom att utvecklas även på det grekiska fastlandet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka var de två första europeiska högkulturerna?

De första europeiska högkulturerna växte fram på Kreta och i Mykene under det andra årtusendet f.Kr. Efter 1000-talet f.Kr dominerades Medelhavshandeln av fenicierna, som bland annat utvecklade ett ljudalfabet med 22 tecken. Under samma tid spreds användningen av järn i Medelhavsområdet.

Se hela svaret på so-rummet.se

Varför uppstod antiken i just Grekland?

Grekiska stadsstater hade koloniserat områden ända upp till Neapel, men där tog det stopp och man beslöt om en "vapenvila". På det viset hade romarna kunskap om grekerna, det var en viktig handelspartner. Det var istället Karthago som var fienden i syd. Även det en av antikens stormakter, precis som Persien.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Vad kallas gamla greker?

Greker (Έλληνες) är en nation och en etnisk grupp som befolkat Grekland och området kring Egeiska havet i över 4000 år. Idag finns de främst på Balkan i sydöstra Europa (främst i Grekland), de grekiska öarna och på Cypern.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka var de två första högkulturerna i Grekland och när hade de sina respektive Storhetsperioder?

Vilka var de två första högkulturerna i grekland och när hade de sina respektive storhetsperioder? Minoiska kulturen som varade under ca år 2000 å f.Kr. till 1500 år f.Kr. Mykenska kulturen mellan år 1650 år f.Kr.

Se hela svaret på quizlet.com

Hur såg demokratin ut i antika Grekland?

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. ... som demokratin realiserades i Aten. Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur såg slavhandeln ut under antiken?

Slavar fanns överallt, även där man kanske inte skulle vänta sig det. ... De flesta slavar var privategendom men i Athen fanns också statsslavar: vägarbetare, renhållningshjon, fängelsevakter, bödlar, småbyråkrater och – poliser. Poliskåren i Athen bestod under 400-talet av 300 skytiska bågskyttar.

Se hela svaret på popularhistoria.se

Vad var det som gjorde romarriket så framgångsrikt?

Romarnas styrka låg mer på det praktiska planet. De byggde utmärkta vägar och akvedukter, skrev lagar och skapade fungerande politiska institutioner samt, inte minst, de lyckades framgångsrikt skapa och organisera ett jätteimperium (se karta).

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur kunde Rom bli en supermakt?

Genom att besegra en rad andra småstater lade romarna under sig hela Italien. Men det var först efter de tre långvariga krigen mot den nordafrikanska feniciska handelsstaden Kartago, mellan 264 f.Kr och 146 f.Kr, som Rom blev en stormakt.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur föll romarriket samman?

Det västromerska riket gick under då Rom intogs av goterna 476 e Kr pga att man inte hade lyckats klara upp de ekonomiska och organisatoriska problemen som fanns. Östrom lärde sig dock av det tidigare rikets misstag och skapade ett starkt kejsardöme som bestod i drygt 1000 år till, fram till 1453.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Hur levde männen i antikens Grekland?

Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet.

Se hela svaret på mimersbrunn.se
Föregående artikel
Vad menas med Hjärntrött?
Nästa artikel
Vilka växter ger mest syre?