Hur montera Trekantslist?

Frågad av: Nelly Holmberg  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.5 av 5 (23 betyg)

I övergången mellan vindskivorna och taket ska det monteras lämpliga trekantslister. Här använder vi en i måttet 40x40 mm. Den sågas till så att den går lodrätt upp från takfoten, ca 1 cm från takfotens nedre kant. När listen sågats till monteras den med 4x60 mm skruvar.

Se hela svaret på gds.se

Vilken uppgift har Trekantslisten vid gavlarna?

Trekantslistens funktion är att vara den punkt där man fäster vindskivan.

Se hela svaret på villatakspecialisten.se

Måste man ta bort den gamla takpappen?

Ska lägga bandtäckning, tar bort de nuvarande tegelpannorna och läkt (den gamla takpappen får ligga kvar). Vilken kvalitet på pappen ska användas? Vår rekommendation är att du tar bort den gamla underlagspappen för att kunna se råspontens skick.

Se hela svaret på mataki.se

Vilket håll lägger man Ytpapp?

ÅT VILKET HÅLL LÄGGS TAKPAPPEN? Underlagspappen läggs alltid horisontalt, alltså längs med taket från gavel till gavel. Ytpappen läggs däremot lodrätt. Det skulle annars vara logiskt att alltid lägga takpapp vågrätt och att börja vid takfoten.

Se hela svaret på gds.se

Kan man byta takpapp själv?

Takpapp kommer i två olika utförande. Dels självhäftande, och dels sådan man spikar fast. Självhäftande takpapp är det som är enklast att själv lägga, och därför det som rekommenderas om man ska ska utföra arbetet själv. Men takpapp som spikas fast kräver inte heller det att man är mästerhantverkare.

Se hela svaret på papptaklaggning.com

Så lägger du tak - takläggning del 2: Takpapp | ESSVE

16 relaterade frågor hittades

Hur man byter takpapp?

Riv ner läkten och vindskivorna och dra även bort takpappen. Man ska alltid byta ut läkt och papp när man ändå kostar på sig att byta pannor. I sammanhanget är det ett litet jobb och en liten kostnad. Se över undertaket på både in- och utsidan.

Se hela svaret på bolist.se

Måste man ha Underlagspapp under Ytpapp?

Måste man lägga både underlagspapp och ytpapp? Ja, i de allra flesta fall ska ett papptak bestå av två skiktspapp. Detta gäller inte minst om papptaket ska ha en lutning på mindre än 45 grader.

Se hela svaret på byggvaror-lund.se

Kan man lägga Ytpapp direkt på råspont?

Takpappen ska läggas direkt på råsponten och dels spikas, dels limmas fast. Spikarna överlappas hela tiden av nästa våd, så de kommer inte att synas. På nocken, som du täcker sist, ska en våd klistras fast och sedan täckas vid sidorna av plåtlister.

Se hela svaret på xn--stockholmtaklggare-xtb.se

Hur kapar man takpapp?

Krokblad PRO är ett mycket kraftigt och effektivt knivblad som används för att skära takpapp eller mattor. Krokbladet är tillverkad av tjock dubbelslipat kolstål med hög kromhalt för högsta effektivitet och lång livslängd. Den smarta dispensern gör att knivbladet passar inuti handtaget på byggkniv 2000.

Se hela svaret på paintpro.se

Hur lägger man papp i Ränndal?

Längs ränndal läggs en remsa byggpapp YEP 2500 och ett underbeslag av plåt samt ytterligare en våd byggpapp. På denna monteras vinkelränna av plåt varefter takets byggpapp kan dras fram över vinkelrännan. Vinkelrännan bör gå upp längs takfallen till cirka 150 mm vertikal höjd ovanför avslutning av takets byggpapp.

Se hela svaret på traguiden.se

Måste man ha papp under plåttak?

Om du har ett befintligt papptak eller shingeltak kan man i bästa fall om pappen är i gott skick behålla den befintliga pappen och lägga plåttaket direkt utan att byta, dvs. om takplåten är avsedd för att läggas direkt på takpapp.

Se hela svaret på dinbyggare.se

Vad ska man ha för takpapp?

Underlagspapp används vid flera typer av takbeläggningar, som till exempel takpannor, plåt, shingel och ytpapp. Det är då en del av den konstruktion som skyddar huskroppen mot regn. Underlagspappen är en något tunnare och ”billigare” form av papp, som inte är uv-beständig och inte har samma tjocklek som ytpappen.

Se hela svaret på dinbyggare.se

Finns det röd takpapp?

TAKPAPP TEGELRÖD TOPSAFE 3° 1X7M.

Se hela svaret på bauhaus.se

Varför Trekantslist på tak?

Trekantslisten gör att det blir en mjuk övergång mellan tak och vindskiva. Den hindrar också vatten från att tränga in under pappen, när vindskivan väl täckts. Nu kan den första pappvåden läggas på plats.

Se hela svaret på gds.se

Hur sätter man upp Vindskiveplåt?

Montera vindskiveplåten, börja med att vika den förklippta nockplåten så denna passar över nocken se bild. Spika (bleckspik) på ovansidan ner i vindskivebrädan, en på vardera sidan ca 100 mm ner ifrån nockspetsen. Skjut in nästa plåt (med den snedklippta änden) i den övre så ca 10 mm utstick i nederkanten uppnås.

Se hela svaret på grastorpstugan.se

Hur montera Vattbräda?

Brädan monteras så att den sticker ut lite över vindskivan och så att det blir tätt mellan brädorna.
  1. Ta bort den gamla vattbrädan. ...
  2. Mär och markera för såglinjen på de kortändar som möts vid takåsen. ...
  3. Lägg vattbrädorna på vindskivorna så att de sticker ut 15 mm från vindskivorna. ...
  4. Förborra och skruva fast brädan.

Se hela svaret på gds.se

Hur lägga Underlagspappen?

Tänk på att materialet alltid läggs längs med takbrädorna. Tänk på att takytan inte kan anses vara halksäker förrän strö- och bärläkt är monterade. Montage sker med spikning genom båda lagren av under lagspappen. Underlagspappen läggs på ändamålsenligt skivmaterial eller råspont (minst 17 mm tjockt).

Se hela svaret på gsbyggvaror.se

Hur rengöra papptak?

Om den tvättas med fotogen blandad med stenkolstjära blir den hårda ytan tunnare och mer elastisk. Efter 1–2 dygns torkning kan man sedan stryka ytan på nytt. Tjärstrykning görs från nocken och ner mot takfoten och skall inte vara tjockare än att pappen tar åt sig tjäran.

Se hela svaret på hallahus.se

Hur ofta ska man byta takpapp?

Den beräknade tekniska medellivslängden för ett papptak är 15–20 år, för takpannor 30 år, och för bandtäckt plåt 40 år. Men det är generella riktmärken som kan öka avsevärt med kontinuerligt underhåll, menar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Se hela svaret på villaagarna.se

Är takpapp vattentätt?

Underlagspapp är ett måste för ett vattentätt tak

Därför är det också viktigt att man ser till att använda sig av underlagspapp. För det är en sådan sak som krävs för att taket ska kunna hållas vattentätt. Något som också gör att man slipper problem med att det regnar in eller läcker in vatten.

Se hela svaret på navispowerstore.se

Måste man byta Underlagspapp?

Minst var trettionde år får man räkna med att byta ut både takpapp och läkt, och då har den suttit på ett tak där det råder goda väderförhållanden. Vanligare i Sverige, och framför allt utefter kusterna, så är det inte ovanligt att takpapp måste bytas ut redan efter fem, tio år.

Se hela svaret på xn--stockholmtaklggare-xtb.se

Hur är ett yttertak med tegelpannor konstruerat?

Egentyngden hos ett trätak med taktäckning av tegelpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverk). Brandmotstånd: Ett yttertak med tegelpanor på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler).

Se hela svaret på traguiden.se

Hur underhåller man papptak?

Underhåll ditt takpapp regelbundet så håller det länge. 10-15 år efter att du lagt ditt takpapp bör du börja underhålla med Mataki Takmassa. En enda strykning räcker för att ditt tak ska fungera bra i flera år till. Även ett takpapp som börjat bli gammalt och uttorkat kan få ett nytt liv.

Se hela svaret på img.bygghemma.se

Vad har Ströläkten för funktion?

Ströläkt används under bärläkt för att skapa en luftspalt från takfot till taknock. Detta förhindrar att fukt stängs inne mellan taktäckningen och underlagstäckningen, men ger också vatten som tränger in möjligheten att rinna bort längs takets fallriktning.

Se hela svaret på byggmax.se

Är Ytpapp vattentät?

Takpapp är ett vattentätt taktäckningsmaterial som vanligtvis läggs under takpannor eller annan takbeklädnad. Pappen gör att vatten inte tränger in samtidigt som det har en viss isolerande effekt.

Se hela svaret på bygg.se
Föregående artikel
Hur blir man av med sniglar i växthuset?
Nästa artikel
Får man bygga in eternit?