Hur mycket får en personlig assistent jobba?

Frågad av: Margaret Eriksson  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (25 betyg)

I PAN-avtalet är veckoarbetstiden 40 timmar för personliga assistenter och 48 timmar för anhörigvårdare.

Se hela svaret på assistanskoll.se

Hur mycket tjänar en personlig assistent 2021?

Lägsta lönen kommer att höjas två gånger under avtalsperioden. Lägsta lönen nedan gäller från 19 år och äldre. 1 februari 2021 höjs lägsta lön från 111,28 kronor till 114,40 kronor per timme. 1 juli 2022 höjs lägsta lön med 114,40 kronor till 117,03 kronor per timme.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur mycket ATL får man ha?

Arbetstagare får arbeta allmän övertid högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Ingen får arbeta mer än 150 timmar extra övertid under ett kalenderår.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur mycket är OB tillägg personlig assistent?

Ersättning för jour: Ersättning utgår med 25 % av ordinarie timlön samt OB-ersättning per timme jour. Denna särskilda överenskommelse om ersättning för jour träffas med stöd av gällande avtal KFO-Kommunal Personliga assistenter § 8 moment 2.

Se hela svaret på jag.se

Hur mycket OB tillägg kommunal?

För deltidsanställd beräknas beloppen proportionellt. Ersättning utges med 15,54 kr/timme från och med 2017-01-01. Mellan klockan 22:00 dag före lördag/helgdagsafton och klockan 06:00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 30,66 kr/timme.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur jobbar en personlig assistent?

19 relaterade frågor hittades

Hur mycket jour får man jobba?

Jourtid räknas som arbetstid, och betyder att en arbetstagare står till förfogande på arbetsplatsen utan att jobba. Arbetstagare får ha jour i högst 48 timmar under fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad.

Se hela svaret på ledarna.se

Hur mycket rast har man rätt till per dag?

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter.

Se hela svaret på unionen.se

Hur mycket jour får man jobba läkare?

För dig som arbetar inom kommun eller region finns det riktlinjer om att arbetsgivaren ska beakta att du i genomsnitt inte ska behöva gå jour mer än vart sjunde dygn, ha beredskap A mer än vart femte dygn respektive ha beredskap B mer än vart tredje dygn.

Se hela svaret på slf.se

Hur mycket tjänar man som personlig assistent?

Marknadslönen 2021 för administrativ assistent ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad.

Se hela svaret på unionen.se

Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

I PAN-avtalet är veckoarbetstiden 40 timmar för personliga assistenter och 48 timmar för anhörigvårdare.

Se hela svaret på assistanskoll.se

Hur mycket tjänar Assistansbolag?

SVT:s Västnytt har granskat över 550 svenska assistansbolag. 450 av dessa företag går med vinst och på ett år tar de ut en förtjänst på över en miljard kronor. Allt finansierat med skattepengar. Bara i Västsverige gör bolagen 150 miljoner kronor i vinst.

Se hela svaret på svt.se

Vad tjänar en undersköterska 2021?

28 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Hur mycket tjänar man som undersköterska?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 26 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 29 600 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna hade 2019 en medianlön på 26 500 kronor där de bäst betalda hade en lön på 29 600 kronor eller mer.

Se hela svaret på skr.se

Vad gör man som personlig assistent?

Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten.

Se hela svaret på 1177.se

Har man rätt till 5 minuters rast varje timme?

Det finns ingen laglig rätt till fem minuters paus i timmen. Däremot rekommenderar Arbetsmiljöverket fem minuters schemalagd paus per timme vid ”särskilt ansträngande arbeten av typen löpandebandsarbete”.

Se hela svaret på arbetet.se

Får man jobba 8 timmar utan rast?

Av arbetstidslagen framgår att arbetstiden ska förläggas så att de anställda inte arbetar mer än fem timmar i följd. Därefter måste en rast läggas ut. Det finns inga regler om hur lång en rast ska vara. Rasten måste dock vara så lång så att den anställde kan lämna arbetsplatsen för att t ex äta lunch.

Se hela svaret på ledare.se

Hur många timmars arbete innan rast?

Raster. Arbete får aldrig utföras mer än 6 timmar i följd utan rast. Utförs arbete mellan 6 till 9 timmar ska rasten vara minst 30 minuter. Överstiger arbetstiden 9 timmar ska rasten vara minst 45 minuter.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vilket uppdrag har Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Se hela svaret på av.se

Hur mycket mertid per år?

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår (allmän mertid).

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur långt arbetspass får man ha?

Ett arbetspass får vara maximalt tio timmar per 24-timmarsperiod, det vill säga per dygn. Dygnet kan beräknas annorlunda än från klockslaget 00.00 till 24.00. Men det ska i så fall vara klart och tydligt vilka tider som gäller. Arbetsgivaren ska också konsekvent använda samma 24-timmarsperiod hela tiden.

Se hela svaret på hotellrevyn.se

Hur mycket får man i OB?

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 150 under storhelger som till exempel jul, nyår, påsk, midsommar med mera.

Se hela svaret på unionen.se

När är det OB tillägg?

Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget.

Se hela svaret på forena.se

Hur mycket får man i Storhelgstillägg?

OB-taket är 21 629 kr. När: Från kl. 07.00 på jul- och nyårsafton till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg.

Se hela svaret på kommunal.se
Föregående artikel
Vad är det äldsta kända mekaniska styrningen?
Nästa artikel
Vad betyder slänger?