Hur mycket vatten ska nyplanterade Thujor ha?

Frågad av: Gärd Lundin  |  Senaste uppdatering: 13 juli 2022
Betyg: 5 av 5 (30 betyg)

Mängden vatten beror på storleken vid plantering. En thujahäck behöver mycket vatten de första 2 åren innan den klarar sig själv. Se till att jorden hela tiden är fuktig men inte blöt. Det kan betyda att du måste vattna 2 – 3 ggr i veckan i de torra perioderna.

Se hela svaret på plantinavia.se

Kan man vattna en thuja för mycket?

Rotvattnare – med en rotbevattning skall man vattna ca 3- 5 min på varje tuja och ca 1-3 gånger i veckan. Det är viktigt att inte vattna för ofta, det är mycket viktigt för rötterna behöver syre. Det finns fuktmätare att ta hjälp av om man är osäker med vattningen.

Se hela svaret på norellstradgardscenter.se

Hur mycket ska man vattna en nyplanterad häck?

Vattna. Den nyplanterade häcken behöver vattnas igenom ordentligt vid planteringen och sedan en gång i veckan under den första sommaren. Sedan räcker det med att man vattnar vid torka. Planterar du på hösten, vattnar du igenom vid plantering för att sedan titta till häcken en gång i veckan.

Se hela svaret på blomstertorget.se

Måste man vattna thuja?

Bevattning. Nyckeln till att få tujaplantorna att etablera sig på ett bra sätt är att fortsätta vattna efter planteringen hela den första säsongen och även andra sommaren, om det blir torrt. Det är viktigt att det blir rejält genomvattnat varje gång man vattnar så att vattnet hinner komma ända ner till rötterna.

Se hela svaret på blomsterlandet.se

När ska man vattna Thujor?

Den viktigaste bevattningen är på våren, plantorna är extremt törstiga efter en lång vinter så vattna rikligt, om du vill kan du t.o.m börja vattna när skuggväven sitter kvar på plantorna för att börja mätta jorden med vatten.

Se hela svaret på thujor.se
34 relaterade frågor hittades

Hur länge ska man vattna med Droppslang?

Ett droppbevattningssytem ska köras 2-3 gånger i veckan cirka 3 timmar per tillfälle. Vattnar du med vanlig slang så se till att jorden mättas med vatten innan du påbörjar bevattning av nästa planta. Vattna inte varje dag! Detta är mycket viktigt då bevattning varje dag kan skada rotsystemet.

Se hela svaret på thujor.se

Hur länge ska man täcka Thujor?

Till våren

Täckmaterialet ska tas bort så fort tjälen gått ur jorden. Med denna information och dessa tips, vill vi att ni överväger att vintertäcka era plantor, då tjältorka inte innefattas i vår garanti. Vi rekommenderar både vintertäckning i form av täckväv samt marktäckning.

Se hela svaret på thujaplantor.se

Hur ofta ska man vattna tujor?

Man kan utgå från att vattna tre gånger i veckan och helst nattetid, exempelvis 23-06 på morgonen. Jorden ska vara fuktig men inte blöt. Hellre vattna ordentligt mer sällan, än lite åt gången men väldigt ofta.

Se hela svaret på plantinavia.se

Kan man gödsla thuja för mycket?

Barrväxter ska inte ha för mycket näring. Lägg en matsked Algomin per planta längs med häcken på båda sidor, inte mellan plantorna. Gödsla en till två gånger per säsong och mylla ner gödseln i ytan. Det är aldrig fel att lägga lite kogödsel, som Du gjort.

Se hela svaret på algomin.se

Hur många Thujor per meter?

Ska du sätta flera tujor per rad är en bra tumregel att sätta tre plantor per meter, men väljer du en större tujasort bör avsåtndet vara glesare, medan du självklart kan sätta mindre varianter tätare.

Se hela svaret på plantagen.se

Hur ofta vattna nyplanterad växt?

Ett nyplanterat träd har ett mycket litet rotsystem i förhållande till kronan. Om du vattnar 30 liter per kvadratmeter tränger vattnet ner ungefär 30 cm i jorden. Vattna därför minst 30-40 liter vatten per kvadratmetern gång i veckan under hela första säsongen.

Se hela svaret på tyresohandelstradgard.se

Hur sköta nyplanterad häck?

Det är mycket viktigt att de nyplanterade växterna får tillräckligt med vatten medan de rotar sig och växer. Sen höst och tidig vår dvs den period när plantorna inte har några blad, är vattenbehovet inte så stort och alltför kraftig vattning bör undvikas. Generellt gäller att man försöker hålla en jämn fuktighet.

Se hela svaret på zetas.se

Hur vet man om man vattnar för mycket?

Att en växt har fått för mycket vatten kan visa sig genom att den får gula blad, växtslag som t. ex. dracena och gullranka får bruna och svarta fläckar på bladen. Viktigt är då att minska på vattningen och låta jorden torka upp, inte ut, innan nästa vattningstillfälle.

Se hela svaret på blomsterframjandet.se

Varför är Tujan gul?

De stora välväxta tujorna behöver mycket kväve och de gulna bladen kan också tyda på kvävebrist. Se alltså också till att få bort grässvålen så att häcken får lite mer space. Till våren och en gång till under försommaren gödslar du med gräsklipp eller hönsgödsel som är perfekta kvävegivor till häckar.

Se hela svaret på allas.se

Hur hög tujahäck får man ha?

En thuja smaragd blir 8 till 12 meter hög. Om man klipper toppen på thujaplantan så lägger den mer energi på att istället växa sig bredare. Det betyder inte att den slutar att växa helt på höjden, men själva huvudstammen växer inte vidare.

Se hela svaret på plantinavia.se

Hur får man en tät Tujahäck?

Tuja behöver beskäras regelbundet för att bli tät och få en vacker form. Du behöver dock vara försiktig och inte beskära för hårt. Det räcker med att du beskär de nya skotten något varje år.

Se hela svaret på bygghemma.se

Hur ofta ska man gödsla thuja?

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under plantorna tidigt på våren.

Se hela svaret på vaxthusetlinds.se

När ska man klippa thuja häck?

Det är viktigt att ta hand om tujahäcken för att hålla den tät. Tujahäckar kan faktiskt klippas när som helst på året – så länge det är frostfritt. Juli är dock den bästa månaden att klippa växten eftersom tillväxten saktar ner i slutet av juli. I augusti växer den långsammare, vilket gör att den läker bättre.

Se hela svaret på gardena.com

Hur mycket kogödsel till häck?

Sprid en tunn sträng med gödsel på vardera sidan av häcken i droppkanten av grenarna, cirka 1 msk/meter och sida, och mylla ner. Vintergröna häckar vill gärna ha en giva till under sommarmånaderna för att behålla lystern på bladen.

Se hela svaret på algomin.se

När sluta vattna thuja på hösten?

Sluta helt vattna strax innan jorden fryser till så det inte blir några iskakor runt rötterna. Börja vattna igen på våren när jorden tinat upp. Under vintern är det ju tjäle och då är även rötterna frusna, så de tar inte mycket vatten då.

Se hela svaret på odla.nu

Hur tar man död på en Tujahäck?

Tujor brukar inte skjuta rotskott så det brukar räcka med att såga ner en thuja och sedan förmultnar stubben med tiden, vill man ha bort stubben snabbare kan man hyra en stubbfräs.

Se hela svaret på forum.odla.nu

Hur sköta Thujor?

Ge nyplanterad Thuja mycket vatten under första året efter plantering, tills den har etablerats på växtplatsen. Var försiktig med beskärning under de första två åren efter plantering. Gödsla etablerade plantor med Trädgårdsgödsel Mognad på våren och tillför ny mull varje vår.

Se hela svaret på hasselforsgarden.se

När börjar växtperioden?

Alltså är det en eller två dar i april-maj med stark nattkyla så enklast är då att dusha växterna några gånger dan därpå. Sammantaget alltså fara finns från februari-mars tills växtperioden börjar i början av maj.

Se hela svaret på wickmansplantskola.blogspot.com

Varför dör mina tujor?

Orsakerna kan vara många, allt från torka till dålig dränering och vattensjuk mark där rötterna dör av syrebrist, till svampangrepp eller hundar som upprepade gånger kissar mot häcken eller skador efter vintern, så kallad tjältorka.

Se hela svaret på for.se

Hur länge kan thuja stå innan plantering?

Du kan mycket väl ha dina tujor kvar i krukorna ett tag, några veckor i alla fall. Placera krukorna ute i skuggan och se till att vattna, tujorna får aldrig torka ut.

Se hela svaret på odla.nu
Föregående artikel
Hur får man bort mögel lukt?
Nästa artikel
Hur får man tag på läkarintyg?