Hur ofta kolla till bin?

Frågad av: Benny Berglund  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.8 av 5 (71 betyg)

Inget mer än allmän tillsyn i bigården behövs i januari. Kontrollera att fluster inte snöat igen och musskydd sitter på på plats. Se upp om talgoxen får vanan att “knacka” på flustret hos dina honungsbin.

Se hela svaret på alltombiodling.se

Hur mycket jobb är det att vara biodlare?

Jordbruksverket uppskattar att för 10 bisamhällen kan man räkna med 50 timmar per år. För 50 samhällen är insatsen ungefär 150 timmar. Störst arbetsinsats är under sommaren när honungen ska tas om hand. Att bekämpa de sjukdomar och skadedjur som bina är utsatta för ingår också i arbetet.

Se hela svaret på land.se

Kan man försörja sig som biodlare?

Kan man leva på biodling ? Absolut. Det är som vilket lantbruk som helst fast enklare. Man behöver inte äga någon mark eller investera i dyra maskiner.

Se hela svaret på rosendalshonung.se

Får man ha bin på tomten?

Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet för människors hälsa.

Se hela svaret på biodlarna.se

Hur får man tag i bin?

Bina överraskar ständigt och du lär dig mer för varje år. Men fullärd blir du aldrig. Med hjälp av erfarna biodlare i SBR:s lokalförening kan du få tag på snälla bin som är lättskötta och bl. a.

Se hela svaret på biodlarna.se

How Often Should I Check My Bees?

21 relaterade frågor hittades

Hur fångar man en bisvärm?

Hur fångar man en svärm? Om svärmen sitter väldigt högt ska du inte riskera livet genom att klättra upp för att ta ned den. Sitter svärmen så att den kan nås på ett säkert sätt håller du en papplåda eller en så kallad svärmfångstkupa under svärmen och skakar och borstar ner bina i lådan eller kupan.

Se hela svaret på mynewsdesk.com

Vem äger en bisvärm?

Idag gör de flesta markägare inga anspråk på del av bisvärmen utan är oftast lättade och glada om man tar bort en bisvärm från deras mark.

Se hela svaret på ranbogarden.se

Måste man ha tillstånd för bikupor?

Det krävs inget tillstånd för att ställa upp en bikupa på sin egen tomt men man måste anmäla placeringen av kupan till Länsstyrelsen.

Se hela svaret på land.se

Vad kallas brädan framför bikupan?

Spärrgaller - I skattlådorna förvaras bara honung, men drottningen vet inte detta, så hon kan försöka lägga sina ägg där. Det gör det svårt att skörda honungen, så därför läggs ett spärrgaller över yngelrummen.

Se hela svaret på omlet.se

Får man ha bin?

Du behöver inget tillstånd att odla bin. För att man snabbt ska kunna bekämpa spridning av sjukdomar bland bin är du däremot skyldig att meddela kupans uppställningsplats till länsstyrelsen. Sveriges Biodlares Riksförbunds webbplats www.biodlarna.se/bitillsyn lotsar dig till rätt länsstyrelse.

Se hela svaret på radron.se

Kan man tjäna pengar på biodling?

Man kan börja med några få samhällen och sedan utöka om man vill lägga mer tid. Den biodlare som har ett samhälle (cirka 50 000 bin) får lägga 5–10 timmar per år på skötsel, om man räknar bort tiden det tar att ta vara på honungen. Ett enda bisamhälle ger mellan 30–50 kg honung per år. Du behövs!

Se hela svaret på svenskabin.se

Hur mycket kan man tjäna på biodling?

24 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Vad krävs för att bli biodlare?

Bli biodlare
  1. Gå en kurs i biodling – fråga hos lokala biodlareföreningar. Gå en kurs i biodling. ...
  2. Många biodlare säljer avläggare till nybörjare under sommaren. Köpa honungsbin. ...
  3. Finns det mat, vatten och har du tid med tillsyn? ...
  4. Bikupan – bostaden som biodlaren förser honungsbin med, ...
  5. Bigård – uppställningsplats för bikupor.

Se hela svaret på alltombiodling.se

Hur många bikupor ska man ha?

Beroende på de lokala förhållandena kan mellan 10 och 20 bisamhällen stå på samma plats. Den som har flera bikupor måste ha flera bigårdar. Tomma skattlådor flyttas ut till bigårdarna innan och under dragperioderna och flyttas tillbaka när bina förhoppningsvis fyllt dem med honung.

Se hela svaret på www2.jordbruksverket.se

Vad gör biodlare på vintern?

Så är ju ofta fallet, och biodlaren har då sett till att istället erbjuda någon form av sockerlösning, oftast vanligt sockervatten, som ersättning. När temperaturen utomhus sedan sjunker formerar sig bina i små grupper inne i bikupan. När temperaturen sjunker ytterligare förenas hela samhället i en gemensam klunga.

Se hela svaret på happyhive.se

Vad händer om pollinerande insekter dör ut?

Många vilda blommor skulle också dö ut, eftersom honungsbin samlar pollen och nektar från hundratals arter. Däremot skulle sädesslagens pollinering inte påverkas, eftersom de är vindpollinerade. Utan bin kommer vi inte bara att förlora många populära frukter och grönsaker, utan även andra grödor: Aprikos.

Se hela svaret på illvet.se

Vad är en bikupa gjord av?

Eftersom det är riskabelt och krångligt att klättra i träd utvecklades bikupor tillverkade av trästockar, lera eller halm. Bikupan utvecklades vidare till att innehålla ramar för att inte bryta sönder binas vaxkakor och störa bina i onödan.

Se hela svaret på alltombiodling.se

Vad kallas centrifugering av honung ur Vaxkakorna?

Honungsbin samlar nektar som finns i blommor och även andra söta växtsafter från naturen. Nektarn omvandlar de till det vi kallar honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.

Se hela svaret på alltomhonung.se

Vad finns i en bikupa?

En typ av bikupa som användes i områdena runt östra delen av Medelhavet gjordes av lera och halm, som blandats med kvoter, för optimal isolering och hållfasthet. Den har förmodligen en parallell historia som de av halm.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Kan man ha bin utan att ta honung?

Men att kontakta någon annan biodlare och fråga om han/hon vill ha kupor på din tomt, kan vara ett sätt att slippa undan jobbet. Sedan går det faktiskt att ha bin utan att ta deras honung. Då slipper man ju allt honungsjobbet, och slipper också mata dem med sockervatten.

Se hela svaret på forum.odla.nu

Måste man anmäla biodling?

Om du har ett eller flera bisamhällen ska du anmäla till länsstyrelsen var dessa står uppställda. Du ska anmäla dina bisamhällen så fort du skaffar bin eller tar över en bigård som redan finns. Anmälan gör du via ett webbformulär på länsstyrelsens webbplats eller så använder du Jordbruksverkets blankett.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

Får man ha biodling på balkongen?

Biodlarna blir allt fler i Sverige

Du behöver inget tillstånd för att odla bin men du måste anmäla fastigheten där biodlingen finns till Länsstyrelsen. Du är också skyldig att se till att biodlingen inte är en olägenhet för människor, i stan kan du till exempel ha biodlingen på taket.

Se hela svaret på mitti.se

Hur länge sitter en bisvärm?

De kan sitta olika lång tid innan de bestämmer sig, från kanske två timmar till två dagar. Det är under denna tid som svärmen kan fångas in av en biodlare.

Se hela svaret på danderydtabybiodlare.se

Hur mycket honung från en bikupa?

Det tar ungefär 5 dagar. När binas saliv blandas med nektarn bildas honung. Ett bisamhälle i Sverige ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.

Se hela svaret på arla.se

Är bin aggressiva?

Trots mångas rädsla för bin, är de inte aggressiva och märks för det mesta inte av. En del biodlare ringer Göran och säger att de inte har några bin i sina äppelträd, men i de flesta fall har dem det, de har bara inte märkt av dem. Så att odla bin i trädgården är inget som stör.

Se hela svaret på mynewsdesk.com
Föregående artikel
Får ångest över mat?
Nästa artikel
Vilka får färdas på gågata?