Hur påverkas kroppen av en operation?

Frågad av: Kaj Fransson  |  Senaste uppdatering: 7 mars 2022
Betyg: 4.1 av 5 (10 betyg)

Att genomgå en operation innebär en stor påverkan på kroppen. Hur stor beror förstås på vilken operation som gjorts. Många gånger kan det ta lång tid att få tillbaka krafterna. Det är viktigt att man talar om för sjukvårdpersonalen hur man mår efter operationen.

Se hela svaret på cancerfonden.se

Hur påverkar rökning operation?

Rökning är en välkänd riskfaktor för många sjukdomar och ökar risken för komplikationer i samband med operation. Rökning försämrar syresättningen i vävnaderna, hämmar immunförsvaret och fördröjer läkningsprocessen, bland annat genom att minska kollagenproduktionen (2).

Se hela svaret på folkhalsoguiden.se

Hur påverkas man av narkos?

Du kan bli torr i munnen. Ibland känns det som att hjärtat slår snabbare eller att du känner dig lite yr en kort stund. Du får ett narkosmedel som gör att du somnar. Det får du insprutat direkt i blodet genom venkatetern, eller så andas du in sömnmedel genom en mask.

Se hela svaret på 1177.se

Vilka komplikationer kan uppstå efter operation?

En orsak till infektion kan vara att suturer har blivit kvar i såret och förhindrar sårläkning.
...
Infektionstecken
 • rodnad.
 • svullnad.
 • tilltagande smärta.
 • ökad mängd sårvätska.
 • värmeökning.
 • feber.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Kan man dö under narkos?

Den totala mortaliteten var i genomsnitt 46,1 per 100 000 anestesier, men varierade från 31,2 till 148,9 per 100 000 anestesier mellan de största och de minsta sjukhusen. Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, har som motto ”sophiens suscitans”, vilket fritt kan översättas till säker sömn.

Se hela svaret på internetmedicin.se

Dr Mikael – så påverkar cannabis ditt liv - Nyhetsmorgon (TV4)

15 relaterade frågor hittades

Hur länge mår man dåligt efter operation?

Efter operationen kan det förekomma kraftlöshet och lindrigt illamående. Det är normalt och beror på de mediciner som du fått. Illamåendet förbättras vanligtvis inom några dagar. Kontakta din vårdenhet om illamåendet är kraftigt och fortsätter länge.

Se hela svaret på vsshp.fi

Hur länge sitter narkos kvar i kroppen?

Effekterna av narkosmedlen kan sitta i upp till 24 timmar. Djur som har sövts med narkosgas (sk inhalationsnarkos) har haft en tub i halsen som kan orsaka en viss kvarstående irritation med hosta som följd. Detta är övergående och varar sällan mer än 1-2 dagar.

Se hela svaret på hbgvet.se

Vilka kontroller görs efter en operation?

Vad händer efter operationen? På uppvakningsavdelningen kontrolleras EKG, blodtryck och syremättnad på samma sätt som på operationsavdelningen. Du får fortsatt tillförsel av syrgas närmaste timman efter din operation. Vi kontrollerar även förband och operationsområde.

Se hela svaret på sahlgrenska.se

Är det vanligt med feber efter operation?

De första 3—4 dagarna efter operationen kan du få en lätt temperaturstegring upp till 38,5 °. Om febern blir högre eller inte går ner efter 3—4 dagar bör du kontakta läkare.

Se hela svaret på sahlgrenska.se

Hur länge blöder man efter operation?

Det är svårt att säga hur länge. En del har bara en liten blödning ett par dagar, men andra kan blöda som en mens upp till 3 veckor, i undantagsfall längre. Man kan få en ökad blödning ungefär en vecka efter behandlingen då brännskorpan släpper. De flesta får en blodblandad flytning.

Se hela svaret på aleris.se

Hur påverkas hjärnan av narkos?

– Vid sövning verkar något hända i hjärnan som återspeglar nervcellsskada. Och det sker i sådan omfattning att det är mätbart, säger Henrik Zetterberg, överläkare och professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, samt en av forskarna bakom studien. Det diskuteras om narkos verkligen är ofarligt för patienten.

Se hela svaret på dagensmedicin.se

Har man alltid kateter vid narkos?

Vid ryggbedövning (spinal- och epiduralbedövning) påverkas urin- blåsan på så sätt att du inte känner om du måste kissa. Därför sätter vi oftast in en kateter i urinblåsan, så att den inte blir överfull. Bedövningen gör i regel att du inte känner när vi sätter in katetern i blåsan.

Se hela svaret på regiongavleborg.se

Är narkos farligt för barn?

Finns det någon risk med sövning av barn? Narkospersonalen övervakar barnet både under narkosen och efteråt, så att barnet sover och sedan vaknar upp som hen ska. Risken för att något ska hända barnet i samband med sövning är mycket låg. Det är säkert även för mycket små barn att sövas med narkos.

Se hela svaret på 1177.se

Är det farligt att röka efter operation?

En av de viktigaste åtgärdbara riskfaktorerna för komplikation efter operation är rökning. Rökare drabbas av dubbelt så många komplikationer efter operation jämfört med icke-rökare. Riskerna efter operation beror till stor del på rökgaserna som minskar syrehalten i blodet och vävnaderna.

Se hela svaret på sls.se

Är det farligt att röka innan en operation?

Rökning. Att sluta röka är en viktig förberedelse och effektivt sätt att minska komplikationer i samband med operation. Rökfrihet 4-8 veckor före och efter operation kan halvera komplikationsrisker. De vanligaste komplikationerna är sårläkningsproblem och lungkomplikationer.

Se hela svaret på sahlgrenska.se

Vad händer om man snusar innan operation?

Det man vet är att nikotinet i snus försämrar cirkulatio- nen genom att dra ihop blodkärlen, vilket påverkar sårläkningen i negativ riktning. Ta chansen att sluta snusa några veckor före operation. Det minskar ”stressen” på hjärtat och risken för absti- nensbesvär i samband med operationen blir mindre.

Se hela svaret på norrbotten.se

Kan stygn gå upp efter operation?

Oftast räcker det att öppna upp en del av såret. Ett sår kan spricka innan det har hunnit läka ordentligt, det blir en så kallad sårruptur. Det kan bero på att stygnen har tagits bort för tidigt, att du har belastat såret för mycket eller att såret har blivit infekterat.

Se hela svaret på 1177.se

Vad gör man efter operation?

Ont efter operation

Det bästa är om du tar läkemedlen med jämna mellanrum och innan det börjar göra ont igen. Då slipper du ha ont i onödan. Ju snabbare du kommer i rörelse igen desto snabbare läker kroppen.

Se hela svaret på 1177.se

Kan man opereras med infektion i kroppen?

Om du har en infektion i kroppen kan vi inte operera dig. Kontakta därför oss om du blir sjuk, förkyld eller får någon typ av hudirritation eller sår på kroppen. Kontakta din ögonläkare om dina ögon är röda, irriterade eller variga. Kontakta även din mottagning om du vet att du är bärare av multiresistenta bakterier.

Se hela svaret på sankterik.se

Vilka kontroller och omvårdnadsåtgärder görs postoperativt?

A - Aktuellt tillstånd
 • Dränage.
 • KAD/urinproduktion/blåsstatus.
 • Suturer.
 • Förband.
 • Specifika kontroller som har betydelse för operationsingreppet (exempelvis rörlighet av fingrar, tår)
 • Högläge efter operation som har betydelse för ingreppets utgång.
 • Luftväg.
 • Andning.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vad är postoperativ infektion?

Postoperativa infektioner indelas som sårinfektioner (ytlig och djup) och organ/intraabdominella infektioner. Infektionen ska uppträda inom 30 dagar efter operationen (operationsdagen är dag 1). Uppvisa minst ett av följande tecken på infektion: smärta eller ömhet, lokal svullnad, rodnad eller värmeökning d.

Se hela svaret på alfresco.vgregion.se

Vad är en komplikation?

En komplikation är någonting oväntat som inträffar efter en operation eller annan behandling, en negativ följd. Till exempel en stor blödning vid en operation, eller en sjukdom. Exempel: Den vanligaste komplikationen efter en blodtransfusion är en överkänslighetsreaktion.

Se hela svaret på 1177.se

Hur länge ligger man kvar efter blindtarmsoperation?

Du blir oftast helt återställd efter ungefär en vecka om du har opererats med titthålsteknik. Det tar längre tid om du har opererats med öppen operation och du kan behöva bli sjukskriven i två till tre veckor. Hur lång tid du behöver vara sjukskriven beror på vad du arbetar med.

Se hela svaret på 1177.se

Hur lång tid tar en bukoperation?

Hur lång tid tar det? Operationen kan ta en eller flera timmar beroende på hur stort ingreppet är. Uppvakning och vård efter operationen pågår i ungefär tre timmar.

Se hela svaret på vard.skane.se

Hur lång tid tar en titthålsoperation?

Vanligen är operationen kortare än en timme. Har man planerat för en titthålsoperation finns alltid risken att man under själva operationen behöver byta operations- metod och lägga ett snitt på magen istället.

Se hela svaret på sodersjukhuset.se
Föregående artikel
Är tenn sällsynt?
Nästa artikel
Vilka mediciner kan ge hosta?