Hur ser framtiden ut för ungdomar?

Frågad av: Lambert Nyström  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.3 av 5 (74 betyg)

Undersökningen kartlägger ungdomars utmaningar i vardagen och i omvärlden. Det visar sig att unga bär på en oro både för sin egen del och för samhället i stort. De största orosmolnen är miljö/klimat, psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet.

Se hela svaret på forskning.se

Hur ser unga på framtiden?

Andelen unga, 15-24 år, som oroar sig för framtiden har ökat från 29 procent 2019 till 34 procent 2020. Dessutom har andelen unga som tycker att de har stora möjligheter att påverka sin framtid sjunkit från 69 procent till 59 procent. Lika dystert är det när det gäller ungas möjlighet att påverka sitt liv ”här och nu”.

Se hela svaret på ungdomsbarometern.se

Hur tänker ungdomar?

En snabb undersökning bland ungefär 20 elever visar att många tänker på jobb och andra stadiet. De flesta flickor tänker mycket på framtiden och anser att den är väldigt viktig och vill se en ljus framtid. Det är få pojkar som tänker väldigt mycket på sin framtid, men de flesta ser den som viktig.

Se hela svaret på svenska.yle.fi

Vad kan påverka ungdomars framtidsmöjligheter?

När det däremot gäller ungdomars förväntningar och önskningar om framtiden, som jag tolkar Svensson (2007:122), påverkas de av deras bakgrund både av den sociala klassen, men även mellan könen inom samma klass. Hur man ser sina möjligheter i framtiden påverkas alltså av vart man kommer ifrån, alltså ens bakgrund.

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad påverkar yrkesval?

Huvudsakligen grundar sig dessa i föräldrar, umgängeskretsar, samhället samt personliga egenskaper och tidigare händelser i individers liv. Yrkesval är något alla individer måste göra. Yrkesvalet kan komma att ändras flertalet gånger men det är oftast individens eget.

Se hela svaret på diva-portal.org

Hur ser framtiden ut för dagens barn? | Måns Jonasson | Internetdagarna 2019

30 relaterade frågor hittades

Vad tycker ungdomar om?

Bra, tycker många unga i Sverige. I åldrarna 12–18 år svarar drygt 90 procent att de kommer överens med sin mamma respektive pappa. Lika många tycker också att de får vara med och bestämma om saker som rör dem, som till exempel vilken tid de ska vara hemma på kvällen eller vad de ska hjälpa till med.

Se hela svaret på scb.se

Vad tycker ungdomar är viktigt idag?

Unga i dag anser att de har större ansvar över sitt eget liv än tidigare och det anser sig även ha större möjlighet att påverka samhället. Det politiska intresset bland unga har ökat men sker i nya former. Hela 4 av 10 unga anser sig inte kunna placera sina åsikter på en höger/vänsterskala politiskt.

Se hela svaret på ungdomsbarometern.se

Hur ser ungdomars ekonomi ut?

Aktiesparandet bland unga killar har gått från 13 procent 2010 till 36 procent 2020. 21 procent av killar och 16 procent av tjejer sparar till pensionen. 61 procent av tjejer och 52 procent av killar sparar till att kunna köpa sitt första boende. 23 procent oroar sig för sin ekonomi idag.

Se hela svaret på ungdomsbarometern.se

Vad är en ungdom?

I internationell rätt och statistik finns en tydlig definition av ungdomar som personer mellan 15 och 24 år.

Se hela svaret på mucf.se

Hur gammal är man när man är en ungdom?

Yngre barn Ett yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år. Äldre barn Ett äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och som inte är ungdom. Ungdom En ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

Se hela svaret på av.se

När går man från ungdom till vuxen?

Erikson, Levinson och Keniston (citerad I Arnett, 2000) beskriver alla en period mellan 18-30 som en övergångsfas mellan ungdomstid och vuxenliv, främst i den industrialiserade västvärlden, men har inte utvecklat någon separat utvecklingsfas för denna åldersperiod.

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad är barn och unga?

Barn och unga omfattas precis som vuxna av mänskliga rättigheter. Men det finns även särskilda rättigheter som gäller just barn, som till exempel rätten att skyddas från våld, övergrepp och försummelse.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Hur mycket pengar ska få min 18 åring från oss?

Fastom några släktingar var för sig utnyttjar möjligheten att ge10. 000 kronor per år så är det inte osannolikt att barnet fårtillgång till ett sparkapital på uppåt en miljon kronor på 18–årsdagen.

Se hela svaret på affarsvarlden.se

Hur mycket pengar har en genomsnittlig 18 åring?

År 2020 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 313 800 kronor för kvinnor och 375 900 kronor för män. För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 343 900 kronor.

Se hela svaret på scb.se

Vad lägger ungdomar mest pengar på?

Unga spenderar mer pengar på shopping, mat och dryck och lägger dessutom en större andel av matpengarna på restaurangbesök än äldre. Det visar data från ekonomiappen Tink som bearbetats i samarbete med HUI Research.

Se hela svaret på svt.se

Vilka orsaker kan det finnas bakom en ung persons val av yrke?

Status och prestige spelar också en viss roll, det finns även ungdomar som gör ett själv- ständigt val och de har ett stort intresse för utbildningen och yrket. Det finns även de som bara väljer av en slump eller alltid har gillat yrket Henrysson (1994).

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad påverkar den bild vi har av olika yrken?

Enligt forskningen finns det tre starka faktorer som styr mer än andra när vi väljer utbildning och yrke: Kön – Föreställningen vi har om oss själva som man eller kvinna och vår föreställning om vad kvinnor och män jobbar med. Statusen på yrket – Där handlar det mycket om vilken socialklass man tillhör.

Se hela svaret på allastudier.se

Hur påverkar din identitet valet av yrke?

Enligt Igor Knez finns det både för- och nackdelar med att identifiera sig starkt med sitt jobb. På plussidan är det till exempel att ju starkare identifikation man har med sitt jobb, ju mer trivs man på arbetet. Det märks genom att motivationen ökar och så även stresståligheten.

Se hela svaret på doktorn.com
Föregående artikel
Vad består vätskan i batteriet av?
Nästa artikel
När är man en tonåring?