Hur ska Långtidssockret vara?

Frågad av: Solbritt Hedlund  |  Senaste uppdatering: 5 mars 2022
Betyg: 4.1 av 5 (27 betyg)

Två HbA1c-prov tagna vid olika tillfällen skall då bägge överstiga 48 mmol/mol. En mätning av P-glukos eller glukosbelastning som är över gränsen för diabetes tillsammans med en HbA1c-mätning över 48 mmol/mol är också tillräckligt för att ställa diagnosen.

Se hela svaret på werlabs.se

Hur högt ska Långtidssockret vara?

Att mäta blodsockret är enkelt med hjälp av blodsockermätare som finns i en rad olika modeller. Målet är att värdena ska ligga så nära de normala som möjligt, alltså fasteblodsocker och blodsocker före lunch och middag på 6 mmol/l eller lägre och inte högre än 8 mmol/l två timmar efter maten.

Se hela svaret på resources.mynewsdesk.com

Vad ska HbA1c vara?

Fram till 50 års ålder är HbA1c-värdet hos en person utan diabetes normalt inom området 27 – 42 mmol/mol. För personer över 50 år är 31 – 46 mmol/mol normalt. För den som har diabetes är den allmänna målsättningen att HbA1c ska vara lägre än 52 mmol/mol vid typ 1-diabetes och 42 mmol/mol vid typ 2-diabetes.

Se hela svaret på diabetes.se

Vad är ett normalt Långtidsblodsocker?

Hos friska människor är HbA1c 20–42 mmol/mol (4–6 %). För personer med diabetes är målvärdet individuellt. Det påverkas av bland annat behandlingen, benägenheten för hypoglykemi och andra sjukdomar.

Se hela svaret på diabetes.fi

Hur beräknas HbA1c?

OBS i Sverige använder vi en HbA1c-standard som heter IFCC och som anges i mmol/mol.
...
HbA1c är ett mått på medelblodsockret de senaste 3 månaderna enligt:
 • Sista 30 dagarna bestämmer 50% av HbA1c.
 • Sista 30-90 dagarna bestämmer 40% av HbA1c.
 • Sista 90-120 dagarna bestämer 10% av HbA1c.

Se hela svaret på diabeteshandboken.se

@Work: Så blir du chef

33 relaterade frågor hittades

Vad bör ett bra fasteblodsocker ligga på hos en äldre individ med diabetes?

En lämplig målnivå är 7–15 mmol/l. Här måste insulindoserna verkligen justeras så att de varken får för högt blodsocker, som gör att de inte kan tillgodogöra sig energin i maten – eller för lågt blodsocker med risk för hypoglykemier.

Se hela svaret på diabetes.se

Kan man ha för lågt HbA1c?

Låga värden, vad betyder det? Ett HbA1c-resultat omkring 25–30 mmol/mol talar för att du har en låg genomsnittlig blodsockernivå om du är frisk i övrigt. Ett lågt värde eller ett oväntat lågt värde om du har diabetes kan också bero på att du har röda blodkroppar som går sönder lättare än andras.

Se hela svaret på 1177.se

Varför lågt HbA1c?

Det är framförallt av tre typer: Om man har en kortare överlevnadstid på sina röda blodkroppar (stor blödning, hemolys t ex) kommer detta att ge ett falskt lågt HbA1c. Om man har andra former av Hemoglobin A1 kommer också detta att ge falskt låga värden.

Se hela svaret på diabeteshandboken.se

Är HbA1c Fasteprov?

Diagnoskriterier är två HbA1c-prov >48 mmol/mol eller ett prov >48 mmol/mol samtidigt som P-Glukos (fastande eller efter glukosbelastning) är över gränsen för diabetes. HbA1c <48 mmol/mol utesluter inte diabetes. Vi rekommenderar att verifierande HbA1c-analys utförs av sjukhuslaboratorium på venöst taget prov.

Se hela svaret på anvisningar.se

Vad är p glukos?

Att mäta glukoshalten i blodet är vanligt. Det görs framför allt för att undersöka om du har diabetes. Provet tas oftast med ett stick i fingret.

Se hela svaret på 1177.se

Hur sänker man sitt HbA1c?

Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt blodsocker. Både för höga och för låga nivåer av socker i blodet är obehagliga.

Se hela svaret på diabetes.se

Vad ska värdet ligga på vid diabetes?

Diabetes talar man om när fasteblodsockret (fP-gluc) på morgonen är ≥ 7,0 mmol/l på två olika dagar eller om blodsockret vid blodsockertest överskrider värdet 11,0 mmol/l.

Se hela svaret på terveyskyla.fi

Kan man dricka alkohol när man har diabetes?

Det finns inte några medicinska skäl att avstå från ett måttligt bruk av alkohol även om du har diabetes. Det är däremot viktigt att känna till vad som händer i kroppen när du dricker alkohol och hur du förebygger den ökade risken för lågt blodsocker – insulinkänning.

Se hela svaret på diabetes.se

Vad händer när man har lågt blodsocker?

Hypoglykemi, det vill säga för lågt blodsocker, betyder att resultatet ligger under 4 mmol/l vid en självmätning. Hypoglykemi betraktas som allvarlig när man inte själv kan rätta till läget utan behöver utomstående hjälp. Då brukar blodsockret ligga under 2,5 mmol/l.

Se hela svaret på diabeteslehti.diabetes.fi

När HbA1c inte stämmer?

Ett HbA1c-resultat under nivån 25 mmol/mol bör inge misstanke om förkortad erytrocytöverlevnad och primärt inte användas för att bedöma glukosbalansen. Även i fall med uppenbar hyperglykemi men förvånansvärt normalt HbA1c bör sänkt erytrocytöverlevnad övervägas och möjliga hemolysorsaker utredas.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Hur behandlar man hyperglykemi?

Behandling. Snabb vätsketillförsel viktigast! På sjukhus insättning av insulininfusion 0.1E/h/kg kroppsvikt med täta kontroller av P-Glukos, kalium och B-ketoner. Kaliumtillförsel 20–40 mmol/L vätska iv.

Se hela svaret på praktiskmedicin.se

Vilket hormon reglerar cellernas Glukosupptag?

Insulinet påverkar i sin tur lever-, muskel- och fettceller att öka sitt upptag av glukos; blodsockret sänks och de nämnda cellerna har fått ett förråd av glukos i form av glykogen i musklerna och levern, samt triglycerol i fettcellerna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka läkemedel påverkar blodsockret?

Läkemedel vid högt blodsockervärde
 • Metformin. Metformin ökar cellernas känslighet för insulin. ...
 • Inkretiner. Det finns två olika typer av läkemedel som ingår i gruppen inkretiner, GLP-1-analoger och DPP4-hämmare. ...
 • Hämmare av SGLT2. ...
 • Sulfonureider. ...
 • Glitinider. ...
 • Glitazoner. ...
 • Alfa-glukosidashämmare. ...
 • Insulin.

Se hela svaret på 1177.se

Vilka omvårdnadsåtgärder är viktiga när du vårdar diabetespatienter?

En social anamnes ger dig viktiga upplysningar som stöd för fortsatt utbildning och kunskap om patientens egenvårdskapacitet.
 • Patientens levnadsvanor och behov av förändrade levnadsvanor rörande vikt, kost, fysisk aktivitet, tobak samt syn på och upplevelse av sjukdomen.
 • Förmåga att hantera egenvård.
 • Behov av utbildning.

Se hela svaret på viss.nu

Varför en äldre person med diabetes får ha ett högre blodsocker?

I studier har man sett att äldre människor under ett år efter ett hyglykemianfall löper större risk att bli intagna på sjukhus för någon hjärt- och kärlhändelse. För lågt blodsocker påverkar bland annat den elektriska aktiviteten i hjärtat och därför kan hypoglykemi öka risken för allvarliga rytmrubbningar.

Se hela svaret på diabeteslehti.diabetes.fi

Är LCHF bra för diabetes?

Eftersom det är en bidragande orsak till flera av de allvarliga komplikationer som plågar patienter med typ 2 diabetes är man ovillig att rekommendera LCHF från sjukvårdens sida.

Se hela svaret på diabetesportalen.lu.se

Hur mycket stiger blodsockret efter en måltid?

Det postprandiella blodsockret är högre än normalt, och det tar ungefär fyra timmar för det att komma tillbaka till en normal nivå igen. Detta varierar beroende på vad du äter och hur mycket, samt vilka läkemedel du använder.

Se hela svaret på diabetes.ascensia.se

Varför har jag högt blodsocker på morgonen?

Att blodsockervärdet stiger fastän man inte äter kan bero på att levern utsöndrar socker till blodet. Detta är en naturlig reaktion för att ge kroppen näring då man inte äter (vi behöver ju socker för att kunna fungera). Dock är denna sockerproduktion från levern förstärkt om man har nedsatt insulinkänslighet.

Se hela svaret på diabetesportalen.lu.se

Var går gränsen för diabetes typ 2?

Gränsvärdet för diabetesdiagnos är 7 mmol/l om blodsockerprovet är taget på fastande mage och 11,1 mmol/l (venöst) alternativt 12,2 mmol/l (kapillärt) om provet inte är taget på fastande mage. Dessa prover tillsammans med typiska symtom på diabetes kan ge en diagnos.

Se hela svaret på insulin.se
Föregående artikel
Hur klipper man lugg steg för steg?
Nästa artikel
Hur sjunker en båt?