Hur skriv tex?

Frågad av: Hjalmar Blomqvist  |  Senaste uppdatering: 5 mars 2022
Betyg: 5 av 5 (63 betyg)

Det rätta svaret är att förkortningen för till exempel stavas t. ex. Förkortningen stavas inte tex. Det anses även korrekt att skriva t ex.

Se hela svaret på ordkollen.se

Hur skriver man tex?

Tänk bara på att inte blanda ihop dem. Antingen skriver du t punkt ex punkt utan att använda mellanslag eller så skriver du t mellanslag ex mellanslag, utan punkter. Skriv inte såhär: tex.

Se hela svaret på textvart.se

Hur skriver man tillexempel?

Exempel: "exempel" blir "ex." och "till exempel" blir "t. ex.". Dock kan man förkorta utan punkt, men då skall två eller flera bokstäver särskrivas. Sammandragningar av ord skrivs utan punkt, om förkortningen avslutas med ordets sista bokstav.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur förkortas tillexempel?

Den etablerade förkortningen för exempelvis är exv., men den är relativt ovanlig. Ofta kan man använda t. ex. (till exempel) i stället.

Se hela svaret på www4.isof.se

Hur skriver man miljoner kronor?

I Svenska språknämnden (Språkrådet sedan 2006) bok Skrivregler från 1987 rekommenderades förkortningen milj., som förkortning av miljoner. Nästa upplaga av boken (1991) föreskrev förkortningen mnkr för miljoner kronor.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Skriva en text

30 relaterade frågor hittades

Hur skriver man 10 miljoner i siffror?

[Textbrytning]Då brukar de flesta välja att blanda bokstäver och siffror. Vi skriver 10 miljoner och 100 miljoner. Eller kanske tio miljoner och hundra miljoner.

Se hela svaret på begripligtext.se

Hur förkortar man miljoner svenska kronor?

Förkortningarna ”TSEK”, ”tkr”, ”kkr”, ”Mkr”, ”mnkr” och ”mdkr” dyker också upp, och står då för tusen (TSEK, tkr, kkr), miljoner (Mkr, mnkr) respektive miljarder kronor (mdkr).

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur förkortas cirka?

Cirka förkortas ca, utan punkt. Ca är en sammandragsförkortning, som består av den första och den sista bokstaven i ordet cirka.

Se hela svaret på www4.isof.se

Hur förkortas i och med?

Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.

Se hela svaret på curiousmind.se

Hur förkortar man förpackning?

FP: Är en förkortning av förpackning och värdet i kolumnen anger antalet artiklar per förpackning. I exemplet ovan hittar du artikel 790-353. I kolumnen FP står det ”10 ST” vilket innebär att en förpackning innehåller 10 st lådor.

Se hela svaret på shop.apak.se

Hur förkortar man fortsättning?

Fortsättning förkortas forts. Forts. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet efter de fem första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Se hela svaret på www4.isof.se

Vad gäller förkortning?

Hur förkortningar bör skrivas. Förkortningar kan skrivas med eller utan punkter och i många fall är båda sätten korrekta. ... Detta är regeln då ett enda ord förkortas, men det gäller även i andra fall såsom dvs. (det vill säga) och osv.

Se hela svaret på prefix.nu

Hur skriver man förkortningen Bland annat?

med punkter eller bl a med mellanslag? Svar: Båda skrivsätten är korrekta, men vi rekommenderar bl. a.

Se hela svaret på www4.isof.se

Hur skriver man tal med bokstäver?

När skrivs nummer med bokstäver och när skrivs de med siffror? Tumregeln är att upp till tolv skrivs talet med bokstäver, över tolv skrivs talet med siffror. Det vill säga att tio skrivs som just 'tio', men tjugo skrivs som '20′. Det finns även de som föredrar att skriva siffror upp till och med tjugo med bokstäver.

Se hela svaret på contentor.se

Hur skriver man förkortningar på grund av?

Vi rekommenderar att man förkortar på grund av p.g.a. med punkter. g a. Använder man mellanrum i stället för punkter måste man därför komma ihåg att göra fasta mellanrum.

Se hela svaret på www4.isof.se

Hur skriver man förkortning med mera?

Med mera förkortas alltså m.m. med punkter. Utan punkter används mellanslag i stället: m m. Står bokstäverna mm ihop utan mellanslag eller punkter betyder de som sagt mm millimeter. Språkrådet anser att punkter förtydligar, medan tidningar och medier i allmänhet skriver utan punkter.

Se hela svaret på falkblick.se

Hur brukar man förkorta Göteborg?

GBG eller gbg har flera betydelser: GBG - förkortning för Göteborg.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur förkortas mm?

Ska man förkorta med mera med eller utan punkter? Svar: Båda skrivsätten är korrekta, men vi rekommenderar m.m. med punkter. m.

Se hela svaret på www4.isof.se

Vad är förkortningen för Stockholm?

Det rätta svaret är att förkortningen för Stockholm är Sthlm.

Se hela svaret på ordkollen.se

Hur förkortas jämfört med?

Jämför förkortas jfr. Jfr är en sammandragsförkortning, som består av den första bokstaven, en mittenbokstav och den sista bokstaven i ordet jämför.

Se hela svaret på www4.isof.se

Hur förkortas för närvarande?

för närvarande (förkortat f. n.), äv. (numera bl. i Finl.)

Se hela svaret på saob.se

Hur förkortas miljoner euro?

Valutabeteckningen EUR bör endast användas i internationella handelssammanhang där flera valutor omnämns. Om man av utrymmesskäl behöver förkorta tusen, miljoner och miljarder euro rekommenderar Språkvårdsgruppen t euro, mn euro respektive md euro.

Se hela svaret på sprakvardsgruppen.se

Hur förkortas miljarder på svenska?

Fråga: Hur förkortar man miljoner och miljarder? Svar: Vi rekommenderar mn respektive md enligt Svenska skrivregler.

Se hela svaret på sprakbruk.fi
Föregående artikel
Hur sjunker en båt?
Nästa artikel
Kan vara som en buckla?