Hur snabbt växer en björk?

Frågad av: Elmer Söderberg  |  Senaste uppdatering: 22 februari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (35 betyg)

Båda arterna växer bäst på friska näringsrika marker. Vårtbjörken har en medelproduktion på omkring 10 m3sk per ha och år på bra marker. Den växer något så när även på torrare och magrare marker medan glasbjörken har ett försprång på fuktiga och våta marker, till exempel på torvmark och styv lera.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Hur snabbt växer björk?

Björken (glas- och vårtbjörk) hör till de mest snabbväxande svenska trädarterna. En liten planta kan bli åtminstone två meter hög på fem år om den växer på bra mark.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur lång tid tar det för en björk att bli fullvuxen?

De lätta fröna sprids lång väg med vinden. Många björkar skjuter också många stubbskott. Den kan bli upp till 300 år, men är fullvuxen redan i 80-årsåldern och avverkas i skogsbruket vid 60-80 års ålder. Vårtbjörken är mer snabbvuxen och producerar större mängd virke än glasbjörken.

Se hela svaret på sydved.se

När ska man plantera björkar?

Björk träd planteras bäst tidigt på våren innan bladen slagit ut eller sent på hösten efter bladen fallit av. Yngre plantor är lättare att etablera än äldre. Sätt björken i vatten ett par timmar innan du planterar den. Gräv en grop som är minst lika djup som björkens rotklump och 75-100 cm i diameter.

Se hela svaret på xn--trdgrdsvxter-hcbgk.com

Hur lång tid växer en tall?

Ståndorten (klimatet, marken och andra naturgivna förutsättningar), trädslaget och trädens ursprung samt din egen skötsel avgör hur snabbt skogen växer. Från tallplanta till fullstor fura - en historia på cirka 80-120 år i Sverige.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Björkstad växer!

21 relaterade frågor hittades

När slutar granen växa?

Svar För tall och gran pågår höjdtillväxten (skottsträckningen) under ca 6 veckor med början i slutet av maj/början av juni.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur mycket växer en ek per år?

En friväxande ek som är grövre än en meter i diameter brukar ha en årlig tillväxt av omkretsen på 1 - 1,5 cm. Under mycket goda förhållanden kan denna t.o.m. överstiga 2 cm.

Se hela svaret på emmabodagk.se

När ska man plantera Lönn?

Krukodlade växter kan du plantera under hela säsongen. Men glöm inte att vattna om det blir torrt på sommaren. Många lönnar tycker om lite halvskugga. Bladen på japanska lönnar kan brännas om de planteras i allt för mycket sol.

Se hela svaret på edafos.se

Hur stora björkar kan man flytta?

Där har björkarna stått på mager och torr mark och är inte så "bortskämda", det är lätt att gräva och få med så långa och oskadade rötter som möjligt. Björkplantorna bör nog inte vara högre än 1 meter och det tar ett par - tre år innan de kommer igång att växa ordentligt.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur tätt ska man plantera björk?

Björk planteras normalt med omkring 2 500 plantor per hektar, vilket mot svarar 2 meters avstånd. Ett uppslag av konkurrerande vegetation bör hållas efter under de första åren, liksom någon form av viltskydd i utsatta lägen.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Hur hög blir en Hängbjörk?

Hängbjörk[redigera | redigera wikitext]

Hängbjörk (Betula pendula f. tristis) är en form av växtarten vårtbjörk (Betula pendula), med betydligt mer hängande, "slokande" grenar och en klar vit stam med tydliga horisontella tunna band. Ser annars ut som vårtbjörk. Hängbjörkar blir ca 15 meter höga.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad växer snabbast tall eller gran?

Svar Det finns bara två kandidater om man ska hålla sig till naturligt växande barrträd: Tall och gran. Vilken av dem som växer fortast beror på växtplatsen. På riktigt bördig mark i södra Sverige leder i regel granen, både i volym- och höjdtillväxt. På torra, magra marker är tallen överlägsen, som du säkert har sett.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur långt kan blir en björk?

Björkarna kan bli omkring 25 m höga och upp till 300 år gamla. Glasbjörk och vårtbjörk är vanliga i hela landet utom i fjällen där fjällbjörken – en underart till glasbjörken – dominerar och dvärgbjörken växer i buskform. I världen finns omkring 40 arter spridda inom den norra tempererade zonen.

Se hela svaret på skogen.se

Hur snabbt växer sly?

Svar: Sly är benämningen på unga skott från vedartade växter, både träd och buskar, och ses ofta som ett problem när de växer på oönskad plats. Unga skott hos en växt har i regel en stark tillväxt och vissa arter kan växa med flera meter under en växtsäsong.

Se hela svaret på viivilla.se

Hur snabbt växer en Klotlönn?

Det är snabbväxande och ett tåligt träd för väder och vind. Det är härdigt upp till zon V. Rotsystemet är djupt och brett. Jordlagret behöver vara mullrikt och djupt men väldränerat då lönnen inte tål stående fukt.

Se hela svaret på hasselforsgarden.se

Vilket lövträd växer snabbast?

Snabbväxande träd – 5 klassiska lövträd som ger skydd och grönska
  1. Skogslönn. Prydnadsträd med breda, stora och välformade blad med en snabbväxande lätt fårad stam. ...
  2. Skogslönn Rödbladig. ...
  3. Vårtbjörk. ...
  4. Balsampoppel. ...
  5. Pelarasp.

Se hela svaret på bygghemma.se

Hur ser björkens rotsystem ut?

Ibland hör man att rötternas utbredning är lika med kronans projektion på marken, men detta är en kraftfull underskattning. Är jorden bördig så får björken ett mer koncentrerat rotsystem, är det mager mark som är "lätt" att växa i, exv sand, då når rötterna långt.

Se hela svaret på skogssverige.se

När ska man plantera Silverpäron?

Silverpäron i kruka

Tål vanligtvis vintern. Kan planteras när som helst på året.

Se hela svaret på hemmanytt.se

När kan man plantera Klotlönn?

Detta görs då med fördel under jas-perioden, juli till september.

Se hela svaret på plantagen.se

När plantera Eukalyptusvide?

Mitten av september till oktober är den bästa tiden på året att plantera en eukalyptusvide. Om de planteras vid andra tillfällen kan de initialt drabbas av att bladen bränns om vädret blir varmt, vilket hämmar växten.

Se hela svaret på hemmanytt.se

Hur mycket växer ek?

Ek, Quercus robur

Eken är ett storvuxet träd som i Sverige blir 20-25 meter högt, men i södra Europa kan bli ända upp till 45 meter. Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand. I norra delarna av landet växer ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad, till exempel i parker och alléer.

Se hela svaret på nrm.se

Hur snabbt växer skogsek?

Plantorna sattes med 1,1 meters mellanrum. Snittillväxten blev 30 centimeter till 1 meter per år på plantor som inte betats, oavsett om de växt i hägn eller utanför hägn. 3,5 procent av Götalands totala virkesförråd består av ek. I Sverige finns bland annat skogsek och bergek.

Se hela svaret på landskogsbruk.se

Hur lång tid ek?

Eken växer medelsnabbt (i samma hastighet som bok, lind och ask.) och bär inte frukt förrän vid cirka 40 – 50 års ålder. Vid gynnsamma förhållanden, med näringsrik jord och god tillgång på sol, kan dock eken växa relativt snabbt även i Sverige. På 50 år kan den nå en höjd på 20 – 25 meter med en stamomkrets på 1 meter.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org
Föregående artikel
Varför sover tjejer utan BH?
Nästa artikel
Har antalet poliser ökat?