Hur stark är Citodon?

Frågad av: Ros-Mari Lundberg  |  Senaste uppdatering: 6 mars 2022
Betyg: 4.6 av 5 (68 betyg)

Det finns flera varianter av Citodon: "Citodon minor" (350 mg paracetamol och 15 mg kodein) som är avsedd för att användas av barn och ungdomar, samt "Citodon" (500 mg respektive 30 mg) och "Citodon Forte" (1g respektive 60 mg), och då för personer över 18 år.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur mycket Citodon kan man ta?

Hur du använder Citodon

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker. Vanlig dos för vuxna: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn.

Se hela svaret på fass.se

Hur lång effekt Citodon?

Hur länge sitter Citodon i kroppen? Halveringstiden för paracetamol är 2-2,5 timmar och 2-3 timmar för kodein.

Se hela svaret på meds.se

När ska man ta Citodon?

Citodon är ett receptbelagt läkemedel som innehåller paracetamol och kodein. Medicinen används för smärtlindring vid till exempel diskbråck och benbrott men kan också användas mot feber.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Hur lång tid innan Panocod verkar?

Detta läkemedel innehåller paracetamol och kodein. Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Kodein kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol. Den smärtlindrande effekten inträder efter ½–1 timme.

Se hela svaret på pharmacafennica.fi

Unga missbrukar livsfarlig smärtmedicin - Nyhetsmorgon (TV4)

44 relaterade frågor hittades

Hur lång tid tar det för Citodon att börja verka?

Analgetisk (smärtstillande) effekt uppnås efter en halv till en timme. Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas. Läkemedlet är narkotikaklassat enligt svensk lag och speciell receptblankett krävs.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

När kan man ta Citodon efter Alvedon?

Man får inte ta Alvedon tillsammans med Citodon då bägge preparaten innehåller paracetamol. Paracetamol är ofarligt att ta i rekommenderade doser, men tar man alldeles för mycket kan det leda till en förgiftning. Det högsta antalet tabletter Alvedon (500 mg) man som vuxen kan ta under ett dygn är 8 tabletter.

Se hela svaret på capio.se

Kan man ta Citodon mot mensvärk?

Om du inte får effekt av det kan du prova läkemedel som innehåller ibuprofen som aktiv substans, som till exempel Ipren. När det gäller receptbelagda läkemedel är Tradolan och Citodon de vanligaste att få utskrivna. Dessa är morfinliknande läkemedel och förskrivs bara om du har väldigt kraftiga smärtor.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Kan man ta livet av sig med Citodon?

Smärtstillande läkemedel med paracetamol

Läkemedel som innehåller paracetamol kan ibland i höga doser orsaka livshotande leverskador. Det gäller framför allt om du tar för stor dos eller om du har druckit alkohol en längre tid.

Se hela svaret på 1177.se

Hur ofta kan man ta oxynorm 5 mg?

Den vanliga startdosen är 5 mg var 6:e timme. Läkaren anpassar dosen individuellt för dig och ordinerar den dos som behövs för att behandla smärtan. Den dagliga dosen och eventuella dosjusteringar under behandlingen bestäms av den behandlande läkaren och beror på den tidigare doseringen.

Se hela svaret på fass.se

Hur mycket kodein kan man ta?

Maximal dygnsdos av kodein ska inte överskrida 240 mg. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Gallvägsspasm • Till ammande kvinnor (se avsnitt 4.6) • Till patienter som är kända ultrasnabba metaboliserare avseende CYP2D6.

Se hela svaret på docetp.mpa.se

Hur verkar Citodon?

/ Citodon är ett välbeprövat läkemedel som har använts som smärtlindrare vid kortvariga smärttillstånd i 30 år. / Citodon är ett effektivt läkemedel med både perifer och central verkan. Paracetamol verkar smärtstillande och febernedsättande medan kodein förstärker den smärtstillande effekten.

Se hela svaret på internetmedicin.se

Hur mycket morfin är det i en Citodon?

Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein. I en ekvipotenstabell motsvarar 30mg kodein 3-4,5mg morfin; resten bryts ned till det overksamma ämnet norkodein och passerar via njurarna ut ur kroppen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Kan man ta Alvedon ihop med diklofenak?

Om du har fått läkemedel med paracetamol, ex Alvedon eller Panodil, tillsammans med Diklofenak så bör du minska dosen Diklofenak innan du minskar dosen paracetamol. Om du glömt att ta din medicin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa dos ska du inte ta någon extra.

Se hela svaret på plus.rjl.se

Hur ofta kan man ta paraflex?

Vanlig dos för vuxna är 1 tablett 3-4 gånger dagligen i samband med måltid. För dosering vid svår muskelspasm, spänningshuvudvärk och premedicinering vid elchock-terapi, se www.fass.se. 1/2-2 tabletter 2-4 gånger dagligen. Lägsta möjliga dos ska väljas vid behandling av äldre patienter.

Se hela svaret på internetmedicin.se

Hur påverkas man av kodein?

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring.

Se hela svaret på fass.se

Kan man äta Citodon gravid?

Paracetamol med kodein (t. ex. Citodon) kan om nödvändigt användas i tidig graviditet, men kan orsaka abstinenssymtom hos barnet vid längre tids användning i sen graviditet och orsaka andningsdepression hos barnet om det tas i anslutning till förlossningen.

Se hela svaret på plus.rjl.se

Kan man ta 2 Citodon brus?

Ta aldrig fler Citodon brustabletter än vad som står under punkt 3 ”Hur du använder Citodon”. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Citodon utan att först tala med läkare eller apotek.

Se hela svaret på fass.se

Kan man ta Treo och Ipren samtidigt?

Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift. - om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel. Treo kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet. Treo är avsett för tillfälliga besvär.

Se hela svaret på fass.se

Kan man ta Citodon och paraflex samtidigt?

Muskelavslappnande (typ Paraflex) upp till tre gånger dagligen kan vara till hjälp om muskalkrampen är uttalad. Är denna behandling otillräcklig kan starkare preparat (Citodon eller kortverkande morfinpreparat) övervägas tillfälligt. Obs att Citodon innehåller paracetamol så denna dosering måste då halveras.

Se hela svaret på netdoktorpro.se

Kan man ta Treo och Panodil samtidigt?

Kombinera inte olika värktabletter

Svaret är att du aldrig ska blanda läkemedel utan att först rådgöra med en läkare eller fråga en farmaceut. En läkare kan i vissa tillfällen ordinera dig att kombinera vissa sorters värktabletter, medan det kan vara särskilt farligt att kombinera andra.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Hur lång tid tar det för en Ipren att verka?

Dosering och verkningstid

Ipren 400 mg lindrar inom 30 minuter och verkar i upp till 8 timmar. För vuxna och ungdomar över 12 år är doseringen 1 tablett vid behov 1-3 gånger per dygn. Ta inte mer än 3 tabletter per dygn.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Hur lång tid tar det för en Alvedon att verka?

Paracetamol. Effekten på feber efter 30-60 min och på värk efter ca 30 min.

Se hela svaret på apoteket.se

Kan man ta OxyNorm med Alvedon?

Kan OxyNorm kombineras med Alvedon eller andra läkemedel? Vissa läkemedel kan göra biverkningarna av OxyNorm värre eller så kan de minska effekten. Det händer att paracetamol (såsom Alvedon) skrivs ut tillsammans med andra läkemedel mot smärta som fungerar på andra sätt.

Se hela svaret på kronansapotek.se
Föregående artikel
I vilka länder betalar man inte skatt?
Nästa artikel
Kan man frysa Taggsvamp?