Hur stor får en altan vara?

Frågad av: Pernilla Holmberg  |  Senaste uppdatering: 16 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (37 betyg)

Exempel 5 Altan som är längre än 3.6 meter
Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli. Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov.

Se hela svaret på boverket.se

Får man bygga altan vid tomtgräns?

Trädäck och altaner med en höjd över 1,4 meter betraktas som en tillbyggnad och kräver alltid bygglov. Om placeringen hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns rekommenderar vi att du får grannens skriftliga medgivande. Vänligen ta kontakt med stadsarkitektavdelningen för instruktioner.

Se hela svaret på landskrona.se

Hur mycket trall får man bygga?

Hur stor altan du får bygga, hur hög och vad som gäller när du vill bygga insynsskydd och ha räcke vid altanen. En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov. I princip kan man täcka hela tomten med trall, så länge det räknas som marknivå. ... En del kommuner tillåter även högre altanhöjd utan bygglov.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur stort får ett altantak vara?

Små skärmtak kan vara bygglovsbefriade

skärmtaket får högst vara 15,0 m2. det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns. att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Se hela svaret på karlstad.se

Är altan Komplementbyggnad?

En bygglovsbefriad altan får byggas både till ett en- och tvåbostadshus eller till ett attefallshus, om det är ett komplementbostadshus.

Se hela svaret på boverket.se

Bygga Altan - Soldäck - Veranda

41 relaterade frågor hittades

Hur stor altan får man bygga utan bygglov?

Exempel 5 Altan som är längre än 3.6 meter

Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli. Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov.

Se hela svaret på boverket.se

Vad räknas som en altan?

En altan (latin, altus "hög") är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt uteplats försedd med balustrad eller räcke. I motsats till en balkong som kragar ut från en byggnad, vilar altanens eventuella överbyggnad på pelare, kolonner eller stolpar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur stor altan ska man ha?

Det behöver minst vara 50 cm tomt utrymme bakom en sittande person. Matplats för sex personer kring ett bord som är 210cm långt och 90 cm brett behöver en yta på minst 3X4 meter. Fikaplats för två kring ett litet runt bord på 70 cm behöver en yta på minst 1,7 X 1,7 meter.

Se hela svaret på vaxjotradgardsdesign.se

Hur stort uterum får man bygga?

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. ... Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock.

Se hela svaret på boverket.se

Hur stort skärmtak får man bygga utan bygglov?

Skärmtak. Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Se hela svaret på boverket.se

Vad kostar det att bygga altan 2021?

Priset för material till en 60 kvadratmeter stor altan ligger numera på mellan ca 20 000-30 000 kronor, beroende på vilken byggvaruhandlare du väljer och hur du bygger den. I vårt prisexempel ingår en plintgrund, regelverk, skruvar, tryckimpregnerad grön trall och de beslag som krävs.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad kostar det att bygga ett trädäck?

En 50 kvadratmeter stor altan i tryckimpregnerad trall, inklusive ROT-avdrag, skulle kunna kosta cirka 60 000, fördelat på: Snickerikostnad: 50 000 kronor, eller 35 000 efter ROT-avdrag. Materialkostnad (trall, plintar, stomme, skruv mm): 14 500 kronor. Eventuell schaktning: 10 000 kronor.

Se hela svaret på resursbank.se

Vad kostar ett bygglov för altan?

Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr.

Se hela svaret på orebro.se

När kan man börja bygga altan?

När våren börjar ge sig till känna är det hög tid för bygga altan och att förbereda för sommarens utehäng. Oavsett om du tänker dig en stor eller liten altan är det bra att tidigt börja fundera på hur du vill utnyttja din altan så att du får med alla delar från start.

Se hela svaret på byggmax.se

Får man bygga balkong utan bygglov?

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Att göra en tillbyggnad kräver bygglov. ... Ett av dessa undantag är att man inom ett område med detaljplan får göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov på en- och tvåbostadshus.

Se hela svaret på boverket.se

Vad händer om man börjar bygga utan bygglov?

Om altanen inte anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad behövs inget bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten under förutsättning att den följer den detaljplan som gäller för området. En sådan altan kan byggas ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande. Men nu ska det bli ännu enklare.

Se hela svaret på expressen.se

Hur stor får en inglasad altan vara?

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad (t ex väggmonterat uterum eller växthus) med en bruttoarea på maximalt 15 m². Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Se hela svaret på willabgarden.se

Hur mycket kostar det att bygga ett uterum?

Du kan få ett uterum som är omkring tolv kvadratmeter för runt 40 000 kronor. Vill du ha ett stort uterum med hög isoleringsförmåga får du räkna med att betala omkring 150 000 kronor. Glöm inte att du måste söka bygglov hos din kommun om du ska bygga ett uterum som är större än 15 kvadratmeter.

Se hela svaret på bygghemma.se

Vad kostar det att bygga utan bygglov?

Hur stor är byggsanktionsavgiften? Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift. För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Se hela svaret på stromstad.se

Är det svårt att bygga altan?

Att bygga en altan behöver inte vara så komplicerat. Speciellt inte om du väljer att placera den i ungefär samma höjd som gräset i stället för att bygga på höjden. Kostnaden blir dessutom lägre eftersom reglarna kan vara klenare och man slipper gjuta plintar. För tryckimpregnerade brädor är ledordet underhåll.

Se hela svaret på viivilla.se

Hur stort trädäck?

man brukar väl räkna 230 cm som minimimått på en normal matplats m 90 cm bord, stol+bor+stol, . lägg sen till lite utrmme för att gå runt så minst 360 cm för att det inte skall vara trångt.

Se hela svaret på byggahus.se

Är altan en byggnad?

En altan är enligt Boverkets definition en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats. Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd.

Se hela svaret på bygglov.stockholm

Vilket material till altan?

Att så många väljer trä till sin altan beror till stor del på att trä ger en naturlig känsla samtidigt som det är varmt och skönt att gå på. Tryckimpregnerad furu är fortfarande det vanligaste valet. Men alternativen är fler. Du kan också välja värmebehandlade träslag som TermoAsk eller Svanenmärkta ThermoWood furu.

Se hela svaret på moelven.com

Hur hög får en altan vara utan räcke?

Om du bygger en altan som är högre än tre meter från marken behövs vanligtvis ett räcke för att inte riskera att någon ramlar ner.

Se hela svaret på bygg.se

Kan man bygga carport utan bygglov?

Det krävs oftast bygglov för att du ska få uppföra ett garage, en carport, ett förråd eller ett växthus. Bestämmelser om storlek av byggnaden samt placering och utformning kan skilja sig åt i olika områden. I vissa fall kan du uppföra byggnaden som en attefallsåtgärd. Då kräver vi en anmälan om attefallsåtgärd.

Se hela svaret på svedala.se
Föregående artikel
Hur länge kan man ha ett recept på apoteket?
Nästa artikel
Kan njursten vara farligt?