Hur svårt är det att bli polis?

Frågad av: Tyko Holm  |  Senaste uppdatering: 13 juli 2022
Betyg: 4.9 av 5 (8 betyg)

Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. Utbildningen är därför problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den är inriktad på polisens uppdrag, regelverk och metoder. Polisutbildningen innefattar fem terminer, varav sex månader är praktik, en så kallad aspirantutbildning.

Se hela svaret på saco.se

Hur lång tid tar det att bli polis?

Polisutbildningen är fem terminer som omfattar heltidsstudier och sex månaders betald aspirantutbildning. Som polis arbetar du med att förebygga, förhindra och utreda brott. Du hjälper och skyddar människor samt bidrar till att skapa ett tryggt samhälle. Det är ett omväxlande jobb med höga krav på bred kompetens.

Se hela svaret på polisen.se

Hur svårt är det att plugga till polis?

I början av år 2020 var ca en fjärdedel av platserna på polisutbildningen i Sverige vakanta. Förutom att det har varit svårt att fylla utbildningsplatserna med lämpliga sökande, förekommer det avhopp från utbildningen. Det finns få svenska studier som undersöker varför polisstudenter hoppar av utbildningen.

Se hela svaret på diva-portal.org

Är det värt det att bli polis?

"Som polis får du göra en insats. Du hjälper både enskilda människor och samhället i stort. Det är ett viktigt yrke. Även om det finns tuffa stunder är det verkligen värt det.

Se hela svaret på polisen.se

Hur många klarar inte utbildning polis?

En tredjedel av de kallade, 654 personer, kom inte till testerna. Procentsatsen anger hur stor andel av de testade som underkändes: 636 sökande kuggade på Uniq, ett datoriserat begåvningstest* och 24 föll bort på Neo-Pir, ett personlighetstest. Sammanlagt 67 procent.

Se hela svaret på polistidningen.se

Så söker du till polisutbildningen

43 relaterade frågor hittades

Hur många klarar inte aspiranten?

Minst sju personer har underkänts på aspiranten de senaste ett och ett halvt åren, enligt Polisförbundets studerandeombudsman Peter ”Peppe” Larsson. Ytterligare ett trettiotal har fått förlängd aspiranttjänstgöring då de inte uppnått målen på utsatt tid.

Se hela svaret på polistidningen.se

Hur många klarar Polisprövning?

Fler än någonsin vill läsa till polis. Hittills har det inkommit drygt 18 400 ansökningar – men bara fyra av tio är behöriga och ännu färre tar sig till prövning. Det visar nya siffror från Rekryteringsmyndigheten.

Se hela svaret på svt.se

Varför valde du att bli polis?

Varför blev du polis? – Jag ville ha ett yrke som var både fysiskt och mentalt utmanande där inte varje dag ser likadan ut. Jag vill hjälpa människor och har alltid känt stor tacksamhet för att jag lever i den här delen av världen med demokrati, religionsfrihet och där vi har rätt till våra åsikter.

Se hela svaret på arbetsformedlingen.se

Är polis ett bra jobb?

Oavsett om du vill bli ingripandepolis, brottsutredare eller ingå i insatsstyrkan är polis ett viktigt, omväxlande och stimulerande yrke. Som polis kommer du att göra skillnad i människors liv, i stort och smått. Du måste kunna hantera utmanande situationer och fatta rätt beslut även under pressade förhållanden.

Se hela svaret på polisen.se

Måste man ha bra betyg för att bli polis?

Engelska A* eller Engelska 5 och 6 eller Engelska etapp 2. Matematik A eller Matematik 1a, b eller c* eller Matematik etapp 2. Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2) eller Samhällskunskap etapp 2. Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Se hela svaret på polisen.se

Är det lätt att komma in på polishögskolan?

Kraven för att komma in på Polishögskolan är hårda. Här är det inte endast betygen som avgör utan även din fysik, psykiska lämplighet, erfarenheter och referenser. Låt inte det avskräcka dig från att följa din dröm.

Se hela svaret på allastudier.se

Hur ser polisens begåvningstest ut?

Begåvningstestet är ett av flera test som den sökande måste få godkänt på för att kunna påbörja polisutbildningen. Den som genomför testet kan få 1-9 poäng på den så kallade Stanine-skalan. Ett resultat på mellan 3 och 6 Staninepoäng indikerar att den sökande har en normalbegåvning.

Se hela svaret på polisen.se

Hur stark måste man vara för att bli polis?

Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition. Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6.

Se hela svaret på polisen.se

Har man lön när man läser till polis?

Hur mycket tjänar man under aspirantutbildningen? Hur mycket tjänar man under aspirantutbildningen? I nuläget 15 000 kronor per månad.

Se hela svaret på polisen.se

Hur mycket får man i lön som polis?

Den genomsnittliga månadslönen för poliser i Sverige var 37 300 kronor år 2021. De högsta medellönerna återfinns i Stockholmsregionen (39 600 kr) och de lägsta i mellersta Norrland (35 400 kr), alltså i Jämtlands och Västernorrlands län.

Se hela svaret på scb.se

Vad tjänar en polis 2022?

Det handlar om 400 miljoner kronor per år, för åren 2022 till 2024. I dag tjänar en nybliven polis runt 27 000 kronor, men 2024 är målet att lönen inte ska understiga 31 000 kronor.

Se hela svaret på svt.se

Är det lätt att få jobb som polis?

Just nu är det väldigt lätt att få ett jobb som polis om man har rätt kvalifikationer som krävs. I Sverige finns det nu 34000 medverkande varav 21000 är poliser.

Se hela svaret på mobilestories.se

Är polis ett farligt jobb?

Poliser anmäler oftare arbetsskador jämfört med andra yrkesgrupper. Bland anmälda arbetsolyckor är trafikolyckor vanligt förekommande. Det gäller både bil och motorcykel. En förarutbildning för poliser med fokus på riskmedvetenhet kan vara ett sätt att minska trafikolyckorna.

Se hela svaret på arbetsmiljoupplysningen.se

Kan polisman jobba på?

Utöver att jobba i yttre tjänst eller som utredare kan man arbeta som spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, sjöpolis, polis i utlandstjänst, kriminaltekniker, hundförare, polisryttare, bombtekniker, internetinhämtare, underrättelseanalytiker, it-forensiker med mera.

Se hela svaret på saco.se

Vilka egenskaper krävs för att bli polis?

I kompetensprofilen framhålls åtta kärnegenskaper som är viktigast för att lyckas i yrket: personlig mognad, lyhördhet, flexibilitet, engagemang, ansvarsfullhet, tålamod, noggrannhet och förmåga att kommunicera. – Egenskaperna ska utgöra grunden för vad som menas med begreppet lämplighet för polisyrket.

Se hela svaret på blaljus.nu

Vad frågar psykologen polis?

Resultaten från det teoretiska testet och personlighetstestet tillsammans med psykologintervjun är underlag för att bedöma din lämplighet att antas till utbildningen och att arbeta som polis. Psykologen ställer frågor om ditt liv, vad du har varit med om tidigare, din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag.

Se hela svaret på polisen.se

Hur många gånger kan man söka till polisutbildningen?

Eftersom antagningsprocessen är kontinuerlig, det vill säga att ansökan är öppen året om, så behövs spärrtider för att begränsa hur många gånger det går att söka under en viss tidsperiod.

Se hela svaret på pliktverket.se

Hur ofta får man söka till Polishögskolan?

Från och med januari 2020 går det att ansöka till polisutbildningen när som helst under året. Utbildningen startar två gånger per år, både på hösten och på våren.

Se hela svaret på allastudier.se

Hur många söker till polisutbildningen?

Andelen av de sökande som antogs till polisutbildningen HT 2015–VT 2020 ligger generellt mellan 5 och 10 procent, med något undantag. Källa: Plikt- och prövningsverket. Totalt erbjuds 1020 studieplatser per termin. Under våren 2021 sökte omkring 15 000 personer till polisprogrammet.

Se hela svaret på arbetsvarlden.se

Hur går aspiranten till?

Aspiranten skall visa ödmjukhet och ta till sig det instruktören säger, men det är även viktigt att kunna byta erfarenheter med varandra. Hans vill poängtera att femte terminen skall vara utbildning och ingenting annat.

Se hela svaret på diva-portal.org
Föregående artikel
Vad är 40% i bråk?
Nästa artikel
Vilka kan vara huvudman för skolverksamhet?