Hur svårt är det att få skuldsanering?

Frågad av: Erika Magnusson  |  Senaste uppdatering: 10 juli 2022
Betyg: 4.3 av 5 (53 betyg)

Personen måste vara svårt skuldsatt. För att KFM ska kunna bevilja en gäldenär skuldsanering krävs att gäldenären är kvalificerat insolvent. Med det menas att gäldenären är så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid (4 § första stycket 1 SksanL).

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Kan man bli nekad skuldsanering?

Nya skulder är alltså inte ett hinder mot att skuldsanering beviljas utan endast en omständighet som ska beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen. Men man kan inte helt bortse från betydelsen av skuldernas ålder. Det kan ha stor betydelse hur lång tid en gäldenär har brottats med sina skuldproblem.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Hur många blir beviljade skuldsanering?

Under 2021 ansökte 28 075 personer om skuldsanering, en minskning med 218 personer jämfört med rekordåret 2020. Även antalet beviljade skuldsaneringar sjunker något – från 12 011 personer år 2020 till 11 661 under fjolåret.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vem får avslag på skuldsanering?

Om du inte uppfyller villkoren för skuldsanering avslår vi din ansökan. Du får en förklaring till varför du får ett nej. Ett avslag kan ske både före och efter att vi inlett en skuldsanering.

Se hela svaret på kronofogden.se

Hur lång tid tar det att få skuldsanering?

Vanligtvis pågår skuldsaneringen i fem år

Det vanliga är att du betalar under fem år, men har du goda skäl, exempelvis om du är äldre eller om det finns barn i familjen, kan vi komma fram till att du ska betala under kortare tid.

Se hela svaret på kronofogden.se

Så fungerar skuldsanering

27 relaterade frågor hittades

Är skuldsanering alltid 5 är?

En skuldsanering gäller alltid i fem år från beslut om inledande, även om din betalningsplan är kortare. Sedan ska din skuldsanering vara slut. Men mycket kan hända under tiden. När skuldsaneringen är slut ska kreditupplysningsföretagen ta bort dina betalningsanmärkningar.

Se hela svaret på kronofogden.se

Kan man få skuldsanering på tre är?

Den stora skillnaden är skuldsanering inom 3 år eller 5 år. Skillnaden mellan dessa är helt enkelt din betalningsförmåga och möjlighet att förkorta eller inte. Kronofogden kommer att göra en prövning och bedömning i frågan.

Se hela svaret på skuldsanera.com

Vilka skulder ingår inte i en skuldsanering?

Om du får ett krav efter din ansökan

På så sätt kan skulden ingå i din skuldsanering. Om du invänder mot (bestrider) kravet kan målet gå till domstolen. Eftersom kravet är tvistigt (det vill säga du och den som vill ha betalt är inte överens) ingår det inte i din skuldsanering.

Se hela svaret på kronofogden.se

Kan man få skuldsanering om man inte är svensk medborgare?

Av förarbetena till skuldsaneringslagen framgår att svenskt medborgarskap inte är ett krav för att kunna ansöka om skuldsanering i Sverige men att skuldsanering endast kan komma ifråga för den som har en fast anknytning till Sverige.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Hur vet man att skuldsaneringen är klar?

En skuldsanering gäller i fem år från beslut om inledande. Vid en skuldsanering för företagare är motsvarade tid tre år. Sedan är skuldsanering klar. Kreditupplysningsföretagen ska då ta bort dina betalningsanmärkningar.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vad är en inledande skuldsanering?

Beslutet om att inleda skuldsanering är ett beslut på vägen till att få skuldsanering. Det betyder att du uppfyller kraven i vår första bedömning. Beslutet leder oftast till ett slutligt beslut om skuldsanering. I det här beslutet bestämmer vi också hur mycket du ska betala och när du ska betala.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vad är överskådlig tid skuldsanering?

Överskådlig tid varierar mellan personer och avgörs av olika faktorer. Det kan vara ålder eller inkomst. Kronofogden gör alltid en helhetsbedömning och här tittar vi på vad man har gjort för att betala sina skulder, hur man medverkar i ärendet och hur skulderna har uppkommit.

Se hela svaret på deladinkunskap.kronofogden.se

Har fått Inledande skuldsanering?

Du ska börja betala redan nu om det står så i ditt inledande beslut om skuldsanering. Det inledande beslutet är ett beslut på vägen till skuldsanering. Det leder oftast till ett slutligt beslut om skuldsanering.

Se hela svaret på kronofogden.se

Kan man bli svensk medborgare om man har skulder?

Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till Kronofogden kan medföra att du inte får bli svensk medborgare. Även om du har betalat dina skulder måste det gå en viss tid (cirka två år), innan du kan bli svensk medborgare. Anledningen är att du ska visa att du kan vara fortsatt skuldfri.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Måste man ha jobb för att få skuldsanering?

Det finns de som tror att man måste ha bra inkomst för att bli beviljad en skuldsanering, men så är det alltså inte. Även folk med en mycket låg inkomst har möjlighet att få en skuldsanering.

Se hela svaret på smartekonomi.se

Vad är skuldsanering och när har man rätt till det?

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Du kan testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Därefter kan du ansöka via vår e-tjänst eller via en blankett.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vad händer med skulderna vid skuldsanering?

Om personen inte hade utmätning för skulder, men det har kommit in nya eller gamla skulder till oss, utmäter vi pengarna för skulderna. Blir det pengar över betalar vi ut dem till personen som fått nej på sin ansökan om skuldsanering.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vad är skuldfinansiering?

En skuldfinansiering innebär att du att du tecknar ett (1) större lån för att lösa dina nuvarande lån. Med ett större lån kan du få lägre ränta och längre amorteringstid än med flera mindre lån.

Se hela svaret på advisa.se

Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Det kan exempelvis vara kläder, möbler eller specialutrustning för personer med funktionsnedsättning. Sådana tillgångar kallas för beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vad gör en budget och skuldrådgivare?

Om din ekonomi inte går ihop eller om du har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen. Budget- och skuldrådgivningen kan ge dig stöd och råd för att få ordning på din vardagsekonomi eller din skuldsituation. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Se hela svaret på socialtstod.stockholm

Hur mycket pengar är existensminimum?

Har du en boendekostnad på 6 000 kr i månaden och är en ensamstående vuxen är ditt existensminimum 10 923 kr. Bidrag som till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag kan påverka existensminimum. Om du har bostadsbidrag minskar dina boendekostnader med samma belopp du får i bidrag.

Se hela svaret på marginalen.se

Vad händer när skuldsaneringen är avslutad?

Vad händer under och efter skuldsanering? Så länge som skuldsaneringen pågår, normalt under en period på 5 år, ska du betala in det belopp som du är skyldig. Om det skulle hända under denna period att din ekonomi förändras på något sätt behöver du ansöka om en omprövning i ärendet.

Se hela svaret på likvidum.se

Hur blev ni skuldfria?

Om du är rejält skuldsatt, dvs har en massa skulder hos kronofogden, och eventuellt även hos inkasso sedan flera år tillbaka, så kan du ansöka om en skuldsanering. Om din ansökan godkänns innebär det att du får en femårig avbetalningsplan som du måste följa sedan blir du skuldfri.

Se hela svaret på financer.com

Vad är skillnaden mellan löneutmätning och skuldsanering?

Om personen inte hade utmätning för skulder, men det har kommit in nya eller gamla skulder till oss, utmäter vi pengarna för skulderna. Blir det pengar över betalar vi ut dem till personen som fått nej på sin ansökan om skuldsanering.

Se hela svaret på kronofogden.se

Kan man ärva en skuld?

Du ärver inte skulder

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, behöver du inte personligen betala skulderna. Du ärver alltså aldrig skulder. Skulden ska betalas med tillgångarna i dödsboet. Bor du utomlands behöver du känna till EU-förordningen om arvsrätt.

Se hela svaret på kronofogden.se
Föregående artikel
Hur ärlig ska man vara på utvecklingssamtal?
Nästa artikel
Hur mycket tjänar en boendestödjare per timme?