Integritetspolicy

Vår webbplats kan vanligtvis användas utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e -postadress) samlas in på vår webbplats görs detta så att du kan öppna ett konto för att delta i vår tjänst. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part eller användas för reklamändamål utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Vi invänder härmed uttryckligen mot användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med avtrycksskyldighet från tredje part att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

Cookies

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att göra användarupplevelsen mer effektiv. Enligt lagen kan vi lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna webbplats. Vi behöver ditt tillstånd för alla andra typer av kakor. Denna webbplats använder olika typer av kakor. Vissa kakor placeras av tredje part som visas på våra sidor.