Kan ångerrätt avtalas bort?

Frågad av: Karin Sundqvist  |  Senaste uppdatering: 20 april 2022
Betyg: 4.5 av 5 (26 betyg)

Det är möjligt att avtala bort ångerrätten i samband med beställning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten bekräftat att han/hon har tagit del av de Allmänna Villkoren samt tackat nej till ångerrätten och skickat sin beställning för att snarast möjligt kunna få Optimal som förval.

Se hela svaret på lagen.nu

Har man alltid rätt till ångerrätt?

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag. Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Har företag 14 dagars ångerrätt?

Har du köpt en vara eller tjänst på distans eller utanför företagets affärslokal, har du enligt lag rätt att ångra köpet i 14 dagar. Det är din så kallade ångerfrist. Företaget ska innan köpet genomförs ha informerat dig om hur du ångrar köpet.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad är viktigt att tänka på när det gäller distanshandel?

Företagens skyldighet att informera konsumenten

Namn, adress och organisationsnummer. Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper. Pris och villkor för betalning, inklusive skatter och avgifter. Villkor för leverans och retur.

Se hela svaret på hs.lowell.se

Kan man ångra ett mobilabonnemang?

Ett abonnemang kan du normalt ångra inom 14 dagar räknat från dagen efter du ingick avtalet. En vara (till exempel telefon, dator, surfplatta) kan du ångra inom 14 dagar räknat från dagen efter du tagit emot varan.

Se hela svaret på telekomradgivarna.se

Konsumentkollen – Vilka ersättningsformer kan avtalas med mäklaren?

31 relaterade frågor hittades

Kan man ångra biljettköp?

Ingen ångerrätt vid köp av biljetter

Det spelar ingen roll hur du har gjort köpet. Ofta när du handlar på nätet har du ångerrätt i 14 dagar, men det gäller alltså inte för evenemangsbiljetter. Om du inte kan eller vill gå på det evenemang som du har köpt en biljett till, börja med att läsa köpvillkoren.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Kan man ångra ett köp på Blocket?

När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda Blocketpaketet frånsäger sig Köpare och Säljare ångerrätt gentemot Blocket med anledning av avtalet mellan Köpare och Säljare om att köpa respektive sälja varan med Blocketpaketet.

Se hela svaret på blocket.se

När används distansavtalslagen?

Lagen gäller

När du ingår distansavtal, det vill säga avtal via postorder, tv-shop, internet eller som en följd av telefonförsäljning. När du befinner dig utanför dina affärslokaler. ... Till exempel är hemförsäljning, homepartys och gatuförsäljning avtal utanför affärslokaler.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vilken lag gäller när du handlar på nätet?

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på nätet. Den ställer krav på vad företaget måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Varför är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument?

Som konsument är du ofta mycket väl skyddad mot dåliga produkter, oseriösa företag och bedragare. Samtidigt måste du ofta känna till dina rättigheter för att kunna utnyttja dem och ge mindre kunniga företag svar på tal.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se

Har aktiebolag ångerrätt?

Gäller det dig som driver aktiebolag, så som de flesta av Företagarnas medlemmar, är saken inte lika enkel. Då finns det inte någon ångerrätt eller några hinder mot muntliga avtal. Det är viktigt att det är smidigt att ingå avtal.

Se hela svaret på foretagarna.se

Har företag ångerrätt vid telefonförsäljning?

Som näringsidkare har du heller ingen ångerrätt. I ditt fall innebär det att du ingått ett muntligt avtal med säljföretaget, vilket kan bevisas genom telefoninspelningen. Utgångspunkten är att avtal ska följas och att du begår ett kontraktsbrott om du inte uppfyller din del (dvs. att betala för tjänsten).

Se hela svaret på lawline.se

Varför har inte företag ångerrätt?

Eftersom avtalet ingåtts mellan två företag är distansavtalslagen inte är tillämplig och därmed gäller inte ångerrätten. Trots att ångerrätten inte gäller rekommenderar jag dig att kontakta telefonförsäljaren och fråga om ditt AB har möjlighet att ångra köpet.

Se hela svaret på lawline.se

Kan man friskriva sig från ångerrätt?

Tänk på att avtala om ångerrätt

För att ångerrätt ska gälla måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet. Även om säljaren friskriver sig från ansvar för fel så kan köparen ha rätt att reklamera. Om ni inte bestämt tid för leverans ska leverans ske inom skälig tid från det att ni ingick avtalet om köp.

Se hela svaret på pitea.se

Får man pengarna tillbaka vid ångerrätt?

Där framgår att du som konsument alltid har rätt att ångra ett köp (ångerrätt) när du handlat på nätet. Du har då rätt att få pengarna tillbaka på produkten. ... Dessutom har du rätt att inom 14 dagar från det att företaget fått tillbaka varan att få dina pengar återbetalade.

Se hela svaret på lawline.se

Har man ångerrätt på bilförsäkring?

När du tecknar en bilförsäkring hos en bilhandlare räknas det enligt lagen inte som ett distansavtal varför någon generell ångerrätt inte föreligger. Du är därmed bunden av det försäkringsavtal du ingått och har inte rätt att åberopa ångerfristen om du t ex hittar en billigare försäkring.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad ska man tänka på när man köper en vara på nätet för att inte bli lurad?

Bli inte lurad när du handlar på nätet – 8 saker du måste känna...
 1. Kolla var butiken finns. ...
 2. Gör ditt detektivarbete. ...
 3. Du har ångerrätt. ...
 4. Fel kan reklameras. ...
 5. Spar orderbekräftelsen. ...
 6. Få dina varor i tid. ...
 7. Extra kostnader för tull. ...
 8. Vem betalar returfrakten?

Se hela svaret på husohem.se

Vilka rättigheter som konsument har du när du handlar på nätet?

Ångerrätt. När du handlar en vara på prostorder, internet, av en telefonförsäljare eller en hemförsäljare har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar om du handlar inom Sverige. Om företaget finns inom EU har du minst 7 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller inte när du köper någonting i en butik.

Se hela svaret på salem.se

Vad gäller när du handlar på nätet av en privat person?

När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson är det köplagen som gäller. ... Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad är syftet med produktsäkerhetslagen?

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Syftet med lagen är att förebygga personskador.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vilken lag reglerar konsumentens ångerrätt?

Lag (2014:14). 14 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad säger distans och hemförsäljningslagen?

Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel. ... Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att en säljare inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Se hela svaret på batteriexpressen.se

Kan man ångra köp på Marketplace?

Du har ingen ångerrätt

När du handlar av en privatperson kan du till exempel inte ångra dig som när du handlar av ett företag. För att du ska kunna ångra ett köp av en privatperson måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet. *** Lagt bud ligger, sagt köp gäller.

Se hela svaret på m.facebook.com

Kan man bli lurad av Blocketpaketet?

Problemet med den tjänsten är väl att man kan bli lurad som säljare istället.. Om de inte ändrat något på senaste. Både Blocket paketet och PayPal är farligt som säljare. Är köparen oärlig så blir man blåst.

Se hela svaret på swedroid.se

Vad ska man tänka på när man köper begagnade saker?

 1. Dela ett digitalt kontrakt. Det finns olika saker du kan göra för att trygga ditt köp och undvika bedragare. ...
 2. Definiera befintligt skick. En privatperson får sälja en vara i vad som beskrivs som befintligt skick. ...
 3. Undersök varan. ...
 4. Be om kvitto. ...
 5. Betala vid överlämningen. ...
 6. Skicka spårbart. ...
 7. Dokumentera handeln.

Se hela svaret på swiftcourt.com
Föregående artikel
Varifrån kommer indoeuropeiska språket?
Nästa artikel
Varför får man reumatiska sjukdomar?