Kan det brinna utan syre?

Frågad av: Heribert Bengtsson  |  Senaste uppdatering: 5 mars 2022
Betyg: 4.5 av 5 (45 betyg)

Vid solen och andra stjärnor finns det väl inget syre? Svar: Solen brinner inte på samma sätt som en brasa, utan det handlar om en annan typ av kemisk process. Solens energi produceras genom en sammanslagning – fusion – av väteatomer till helium. ... Väteatomerna i reaktionen väger mer än det helium som bildas.

Se hela svaret på fof.se

Finns det syre vid solen?

Nettoresultatet av denna fusion är att grundämnet väte omvandlas till helium, varvid värme avges. Det betyder dock inte att solen är helt syrefri. Cirka en procent av solen består av syre, medan 98 procent är de lättaste grundämnena, väte och helium.

Se hela svaret på illvet.se

Hur länge kommer solen att brinna?

Den har tillräckligt med väte kvar för att lysa i ytterligare fyra och en halv miljarder år. Man skulle kunna säga att solen är en medelålders stjärna.

Se hela svaret på nrm.se

Hur kan en stjärna brinna?

Det är kärnreaktionerna i stjärnorna som ger energin så att de brinner. Det är inte som en vanlig eld där elden får näring av syre, för i rymden finns det ju inget syre. Stjärnorna är uppbyggda av atomer (som allt annat i universum) och när atomernas kärnor smälter samman uppstår det otroligt kraftfull energi.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad driver solen?

Temperaturen och trycket i solens kärna är så höga att väteatomer tvingas ihop för att forma heliumatomer. Denna process kallas kärnfusion. Solens kärnfusion utlöser enorma mängder energi. Det är denna energi som driver solen under dess lifslängd på 10 tusen miljoner år.

Se hela svaret på eso.org

Kemisk reaktion med järn och syre (luft)

41 relaterade frågor hittades

Vad gör att solen lyser?

I solens inre är det cirka 15 miljoner grader, men på solens yta är temperaturen omkring 5 000 grader. Från ytan frigörs energi i form av strålning. Det gör att solen lyser.

Se hela svaret på fof.se

På vilket sätt kan solenergin utnyttjas direkt?

Solceller kan generera el direkt från solljuset utan någon generator eller något som snurrar. Solceller består av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel, som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Kan omge stjärna?

En vit dvärg är resterna av en slocknad stjärna. Och det märkliga med den här är att den är omgiven av ringar. I vanliga fall förintas planeter runt stjärnan när den tidigare under sin sista tid växer till en röd jätte. Material som kommer i närheten efter det borde dras ner mot stjärnans yta.

Se hela svaret på sverigesradio.se

Kan det brinna i vakuum?

En brand på jorden och i rymden skiljer sig avsevärt. På jorden stiger de lätta heta förbränningsgaserna uppåt, vilket gör att ny syrerik luft når brandhärden och underhåller elden. Det innebär att en eld i rymden brinner mycket långsamt och hotas att kvävas av syrebrist. ...

Se hela svaret på nyteknik.se

Hur bildas en ny stjärna?

Stjärnor bildas i gigantiska moln av gas och rymdstoft som kallas nebulosor. Nebulosor är mycket färgrika objekt. ... Eftersom att nebulosor är så pass stora till massan är det vanligt att samma nebulosa har olika färger. När rymdstoftet och gasen i nebulosan drar ihop sig kan en stjärna bildas.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Vad är det som gör solen varm?

Precis som alla stjärnor består vår sol av gas. Massan utgörs av 70,6 % väte och 27,4 % helium. En kraftfull gravitationskraft håller samman massan och skapar ett enormt tryck och extrema temperaturer på 15 miljoner grader Celsius i solens kärna.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Vad händer med stora stjärnor när de dör?

Mot slutet av en stjärnas liv kommer den här vinden att bli mycket kraftigare och till slut, under loppet av ca 100 000 år, blåser de yttre lagren av stjärnan bort helt. ... När energiproduktionen avstannar, slocknar stjärnan och dör. De allra tyngsta stjärnorna exploderar istället. Explosionen kallar vi en supernova.

Se hela svaret på tidskriften.se

Hur kan det brinna i rymden?

Det är stor skillnad på hur eld beter sig på jorden och i rymden. På jorden stiger de lätta heta förbränningsgaserna uppåt, vilket gör att ny syrerik luft kommer in och underhåller elden. I rymdens tyngdlöshet fungerar det inte på samma sätt. Eld i rymden brinner mycket långsamt då syre inte kommer åt lika lätt.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Hur får solen och andra stjärnor energi?

Vad är fusion!

Fusion är den energi som driver solen och stjärnorna. Fusion sker då lätta ämnen, till exempel vätekärnor, smälter samman till tyngre ämnen, samtidigt som enorma mängder energi frigörs. För att detta skall kunna ske krävs extremt höga temperaturer och tryck.

Se hela svaret på people.kth.se

Vad finns i solen?

Solen består mestadels av väte och helium, men har också små mängder av tyngre grundämnen som kol, kväve, syre och järn.

Se hela svaret på eso.org

Har stjärna korsord?

Synonymer till stjärna
  • himlakropp, planet, sol; asterisk; fem‑ eller sexuddig figur, pentagram. framstående artist, idol, berömdhet, celebritet, primadonna, diva, star; mästare, ess, champion, överdängare, expert. motsatsord. nolla; amatör.
  • Användarnas bidrag. nova, kändis, artist.

Se hela svaret på synonymer.se

Kan stjärna fylla?

En stjärna som är på väg mot oss kan fylla på solsystemet med nya kometer om ett par miljoner år.

Se hela svaret på fof.se

Vad betyder stjärnan?

Stjärna är en symbol som ofta har en positiv innebörd. Ofta är det en symbol för med religiöst ursprung och då kopplat till kristendom och Bibeln. ... Betlehemsstjärnan har gjort stjärnor till en symbol för advent, Lucia och jul, en tid på året som på norra halvklotet förknippas med stjärnklara vinterkvällar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

På vilket sätt överförs solenergin till jorden?

Av den strålning som träffar jordens atmosfär reflekteras 22,5 % direkt av atmosfären och moln medan 19,5 % absorberas här. Återstoden, 58 %, når jordytan, där 9 % reflekteras ut igen. Detta innebär att i snitt 49 % eller 168 W/m² av solenergin absorberas vid jordytan, för att senare stråla ut som svartkroppsstrålning.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur får man el från solenergi?

En forskargrupp på Chalmers har utvecklat en teknik som gör det möjligt att omvandla solenergi till kemisk energi lagrad i vätska, som därmed går att både transportera och spara. Det är genom samspel mellan de unika molekylerna norbornadien och quadricyclan som forskarna har hittat ett sätt att binda solenergin.

Se hela svaret på chalmers.se

Vilken fysikalisk energiform innehåller solenergi?

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i soleloch solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Se hela svaret på vattenfall.se

Hur kommer det sig att stjärnan lyser?

Energin frigörs längst inne i stjärnans centrum där temperaturen är många miljoner grader. Där kolliderar och trycks hela tiden kärnor av grundämnet väte samman och bildar grundämnet helium plus värme. Hela tiden flyter värme inifrån upp mot stjärnans ytlager så att de hålls varma och lysande.

Se hela svaret på physics.uu.se

Hur kommer värmen från solen till jorden?

Ledning, strålning och omblandning

Det finns tre sätt för värme att sprida sig: genom ledning sprider sig värmen i marken och till den lägsta millimetern luft; genom strålning från marken blir luften längst ner i atmosfären upphettad och genom omblandning fördelas värmen i hela den nedre delen av atmosfären.

Se hela svaret på smhi.se
Föregående artikel
Får man föda hemma i Sverige?
Nästa artikel
Hur var vården förr?