Kan jag gifta mig med en asylsökande?

Frågad av: Jenny Strömberg  |  Senaste uppdatering: 26 februari 2022
Betyg: 5 av 5 (74 betyg)

Det går att gifta sig med en asylsökande i Sverige så länge kraven i äktenskapsbalken är uppfyllda, vilka regleras i äktenskapsbalken 2 kap. ... Den som inte är folkbokförd i Sverige ska vid prövningen uppvisa intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet, enligt äktenskapsbalken 3 kap. 2 §.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan man få uppehållstillstånd om man gifter sig?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste, i de flesta fallen, vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. ... Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Hur gör man för att gifta sig borgerligt?

Inför en vigsel i Sverige måste du ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Du får gifta dig i Sverige även om du inte är bosatt i Sverige. När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till vigselförrättaren.

Se hela svaret på skatteverket.se

Får man svenskt medborgarskap om man gifter sig med en svensk?

Det räcker inte att endast vara gift eller sambo med en svensk medborgare för att uppfylla villkoret. Enligt praxis är det uppfyllt om personen har haft hemvist i Sverige minst 3 år, äktenskapet/ samboskapet har varit i minst 2 år och att den andra personen haft sitt svenska medborgarskap under de senaste 2 åren.

Se hela svaret på lawline.se

Måste man registrera äktenskap i Sverige?

Den som vill ingå äktenskap måste först ansöka om hindersprövning eller äktenskapscertifikat hos Skatteverket. Skatteverket registrerar vigslar och äktenskapsskillnader i folkbokföringen.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Jag vill gifta mig med en man som har mer än 200 miljaner på sin konto ?

33 relaterade frågor hittades

Hur lång tid tar det innan man blir registrerad som gift?

Skatteverket verkar dock på sin hemsida göra en uppskattning om att besked normalt ska komma inom två veckor från det att du betalat ansökningsavgiften, förutsatt att du och din make undertecknat och skickat in registreringsansökan till Skatteverket och om ärendet i övrigt är rätt skött.

Se hela svaret på lawline.se

Hur nära släkt får man gifta sig med?

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Se hela svaret på regeringen.se

Är mina barn svensk medborgare?

Ett barn blir svensk medborgare från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare oavsett var barnet föds.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Hur lång tid tar det att bli svensk medborgare?

Du som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ha möjlighet att ansöka om att bli svensk medborgare. ... Men om du bor med en svensk medborgare sedan två år kan du ansöka om medborgarskap efter sammanlagt tre år i Sverige.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Är mitt barn svensk medborgare?

Ett barn till en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var i världen barnet föds.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Hur mycket kostar det att gifta sig borgerligt?

Det kostar ingenting att gifta sig borgerligt. Om ni väljer att viga er på annan plats än i Stadshuset kan vigselförrättaren däremot begära ersättning av er för resekostnader. Faktiska resekostnader, som är satta av Skatteverket, är i dag 18:50 per körd mil.

Se hela svaret på hassleholm.se

Kan man gifta sig utan ceremoni?

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop. Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön.

Se hela svaret på uddevalla.se

Vem kan viga borgerligt?

Vill ni viga er i hemlighet eller inte ha med er gäster till vigseln kan det kommunala vigsel kontoret tillhandahålla vittnen vid vigslar i Stadshuset, eller i det kommunala vigselrummet. 7) Gifter ni er borgerligt i det kommunala vigselrummet eller på Stadshuset är vigseln gratis.

Se hela svaret på brollopsguiden.se

Hur kan jag hämta min fru till Sverige?

Uppehållstillstånd p g a anknytning
  1. är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande,
  2. kan försörja dig och din fru,
  3. har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för dig och din fru att bo i, och.
  4. ni båda är över 18 år.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Är det svårt att få uppehållstillstånd i Sverige?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Hur får man permanent uppehållstillstånd?

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskning i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskarstudier inräknas.

Se hela svaret på sulf.se

Hur lång tid tar det att bli svensk medborgare 2020?

Det innebär en genomsnittlig handläggningstid på tre till fyra månader. Framöver väntas även handläggningstiderna inom övriga ärendeslag successivt minska till de tidsramar myndigheten har att förhålla sig till. – Antalet ansökningar om svenskt medborgarskap fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Måste man kunna svenska för att bli svensk medborgare?

- Man ska ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort. - Man ska uppfylla kraven för hemvist i Sverige (ha bott i Sverige en viss tid). ... Ovanstående är de krav som gäller idag för att kunna bli svensk medborgare. Det finns med andra ord inget krav på att man behöver kunna det svenska språket.

Se hela svaret på lawline.se

Vad behöver man för att bli svensk medborgare?

Krav för medborgarskap
  • ha fyllt 18 år.
  • kunna styrka din identitet (läs mer om styrkt identitet)
  • ha uppfyllt kraven för hemvist vilket innebär att du ska ha bott i Sverige en viss tid (läs mer om kraven för hemvist)
  • ha levt ett skötsamt liv i Sverige (läs mer om ett skötsamt liv)

Se hela svaret på migrationsverket.se

Kan man få uppehållstillstånd om man har barn i Sverige?

Om du är förälder till ett barn under 18 år som bor i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Ni ska tidigare ha bott tillsammans och avsikten är att ni ska bo tillsammans i Sverige.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Kan man bli utvisad om man har barn i Sverige?

Om du har ett barn som är svensk medborgare eller som har tillstånd att bo i Sverige kan du i vissa fall få uppehållstillstånd på grund av din anknytning till barnet utan att behöva lämna Sverige.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Kan mitt barn få dubbelt medborgarskap?

Ett barn som vid födseln får mammans eller pappans svenska medborgarskap, kan få dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige.

Se hela svaret på oresunddirekt.se

Får man gifta sig med sin faster?

Halvsyskon får gifta sig om det finns ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son får inte gifta sig med varandra. Det är dock tillåtet att ingå äktenskap med sin faster eftersom fastrar (förälderns syskon) inte omfattas.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur nära släkt får man skaffa barn med?

Risken är ungefär dubbelt så stor om föräldrarna är kusiner, jämfört med när föräldrarna inte är släkt med varandra. Risken är ännu större om kusiner har fått barn med varandra i flera generationer, till exempel om barnets mor- eller farföräldrar också är kusiner.

Se hela svaret på umo.se

Får man gifta sig med syskon?

Mot att styvsyskon ska få gifta sig med varandra finns inga äktenskapshinder. Styvsyskon är alltså inte att förväxla med halvsyskon där det som sagt krävs tillstånd från länstyrelsen för ingående av äktenskap. Du behöver med andra ord inte oroa dig.

Se hela svaret på familjensjurist.se
Föregående artikel
Hur länge har man ont efter opererat bort visdomstand?
Nästa artikel
Vad innehåller fluoxetin?