Kan man blanda jordat och ojordat?

Frågad av: Agaton Norberg  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.3 av 5 (57 betyg)

Generellt gäller att ojordade och jordade uttag inte får blandas i samma rum. Fram till 1 januari 1994 var det oftast ojordade uttag som gällde i torra miljöer med isolerande golv i bostäder, därefter försvann den möjligheten och alla uttag som installeras ska numera vara av skyddsjordat utförande.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Varför inte blanda jordat och ojordat?

Före 1994 fanns undantag från kravet om jordning i bland annat bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv. Det är normalt inte tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag i rum. För kök installerade före 1994 saknas dock ibland jordade uttag vid matplatsdelen, medan köksdelen är jordad.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Kan man använda jordade kontakter i ojordade uttag?

Man kan ansluta en elektrisk produkt som har jordad stickpropp till ett ojordat uttag men säkerheten minskar. Säkringen riskerar att inte lösa ut om ett isolationsfel i värmaren skulle orsaka att skyddshöljet blir spänningsförande.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Hur farligt är det med ojordade uttag?

Är din hemdator ansluten till ett ojordat vägguttag? Då lever du farligt, kanske livsfarligt. Uppstår det ett fel i datorn kan nämligen höljen och metalldelar bli strömförande. En hemdator ska alltid vara ansluten till ett jordat uttag.

Se hela svaret på thysells-el.se

Kan man koppla Ojordad till jordad?

- Om du köpt en lampa med ojordad stickpropp och vill använda den i ett jordat uttag behöver du först lämna den till ett elföretag som får bygga om den till jordad. Du får alltså inte bara byta sladd och stickpropp från ojordad till jordad. Är olyckan framme kan delar av lampan bli strömförande, säger Per Samuelsson.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Fastighetsskötarn! - Hur man byter ett ojordat vägguttag

26 relaterade frågor hittades

Hur ser man om Takkontakten är jordad?

Du får inte byta en ojordad stickpropp, se bild 1, mot en jordad. Enda undantaget är stickpropp till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. Om du behöver byta sladd eller stickpropp på en produkt kontakta en fackman eller överväg att köpa nya.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Hur kopplar man Takkontakt?

Koppla kablarna

En svart/brun, en blå och ibland en gulgrön. Börja med att ta bort en liten bit av plasten som sitter runt kablarna med en tång så att en kopparbit blir synlig. När det är gjort ska den svart/bruna och den blå in på sidorna av inlägget, kolla vilken av dom som ska in på höger respektive vänster sida.

Se hela svaret på svenskaeljouren.se

Får man använda apparater som inte har skyddsjordning?

Utrustning som i dag saknar skyddsjordning måste ha dubbel isolering, och ska då ha den platta kontakten som passar i alla uttag. Därmed inte sagt att all utrustning med platt kontakt får användas överallt. Användaren måste känna till var han får använda en viss utrustning.

Se hela svaret på nyteknik.se

Vad är skillnaden mellan jordade och ojordade uttag?

Skillnaden på jordade och ojordade uttag är att de är kopplade på olika sätt. Jordade uttag används ofta i kök, badrum och andra platser där fukt kan finnas eftersom att de är säkrare än ojordade uttag. Jordade och ojordade uttag får aldrig blandas i samma rum.

Se hela svaret på greboel.se

Hur farligt är ett vägguttag?

Eluttag ska vara petskyddade så att ditt barn inte kommer åt dem med sina fingrar eller med något redskap. Moderna eluttag har inbyggda petskydd som gör det svårare att komma i beröring med strömmen. Har dina eluttag inga inbyggda petskydd kan du köpa egna petskydd eller kontaktskydd.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Får man sätta jordat uttag utan jord?

Ska du exempelvis sätta in jordade eluttag i ett rum där det tidigare funnits ojordade så måste bytet utföras av en behörig elektriker. För att byta till jordade uttag så måste man dra ny, jordad el från den befintliga elcentralen. Du får alltså inte byta uttag från ojordat till jordat på egen hand.

Se hela svaret på elektrikerstockholm.nu

Hur byter man från ojordat till jordat?

Vill du byta från ojordat till jordat vägguttag måste du anlita ett elföretag för att dra fram skyddsjordsledare och för att byta alla vägguttag i rummet. Det är inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

När ska man ha jordad kontakt?

I ett rum där det är jordade uttag får du bara ansluta armaturer av klass I och II, alltså jordade eller extraisolerade. Man kan alltså, beroende på produktens utförande, ibland få blanda jordade och ojordade stickproppar i ett rum. Däremot får man inte ha både jordade och ojordade uttag i samma rum.

Se hela svaret på tryggaeljobb.se

Vad kostar det att byta ojordade uttag till jordade?

Installera 3-vägsuttag jordat: 600 kronor

Priset inkluderar demontering och montering. Om vi inkluderar kostnaden för själva vägguttaget landar totalpriset på cirka 1100 kronor.

Se hela svaret på kostnadsguiden.se

Hur mycket ström går det normalt genom en jordad ledning?

För en normal anläggning ger en jordfelsbrytare med märkutlösnings- ström på högst 300 mA ett bra extra skydd. I en elanläggning utan läck eller felströmmar till jord är summan av strömmarna i fas- och neutralledare lika med noll.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Får man montera ett Skyddsjordat uttag utan att ansluta en skyddsledare?

I äldre bostäder var kravet att uttag i kök, tvättstuga, garage och liknande utrymmen samt utomhus skulle vara skyddsjordade. Huvudregel: Skyddsledare (grön- och gulrandig) får endast anslutas till skruven vid jordtecknet . Skyddsledaren fungerar bara om apparaten är ansluten till ett skyddsjordat uttag.

Se hela svaret på barebo.com

Hur fungerar en skyddsjordning?

Så här fungerar skyddsledaren:

Metalldelarna är anslutna till skyddsledaren i sladden. Tack vare skyddsledaren leds då den farliga strömmen bort genom jordblecken i stickproppen och det skyddsjordade vägguttaget. Det blir kortslutning, proppen ”går” omedelbart och strömmen bryts.

Se hela svaret på boraseltjanst.se

När infördes krav på jordade uttag?

Krav på jordade vägguttag vid nyuppförande, ombyggnationer och utvidgningar av elanläggningar infördes 1 juli 1994.

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Hur vet jag om jag har jordat eller ojordat?

att ett vägguttag är jordat syns på jordblecken . runda ojordade stickproppar passar inte i sådana uttag . däremot kan du använda jordade stickproppar i ojordade uttag . ojordade vägguttag förekommer ofta i äldre hus .

Se hela svaret på elsakerhetsverket.se

Hur vet man om en lampa är dubbelisolerad?

Lampan är dubbelisolerad. Det syns på symbolen med två fyrkanter inuti varandra. Då behöver och skall ej jorden anslutas till lampan.

Se hela svaret på swedroid.se

Vad kan hända om en maskin apparat inte är Skyddsjordad?

Vid minsta fel på en elsladd eller apparat, som gör att ström läcker ut till jord, stängs strömmen av så snabbt, att man knappt hinner märka att man fått en stöt. Jordfelsbrytaren kan också skydda mot bränder som uppstår genom små felströmmar under lång tid.

Se hela svaret på viivilla.se

Vilka apparater och maskiner ska Skyddsjordas?

Eluttagen i våta utrymmen är alltid skyddsjordade. Utomhus används sköljtäta eluttag. Genom att skära eller fila får man inte ge en stickpropp en sådan form att den passar in i ett jordat eluttag.

Se hela svaret på edu.helsinki.fi

Hur montera Lampkontakt?

Används en stickpropp med ”öppna skruvar utan bricka” bör ledarna läggas till vänster om skallen så de inte kryper ut när skruvarna spänns. Jordledaren (gul/grön) måste anslutas till jordstiftet (ansluts det fel är det förenat med livsfara). Kontrollera därför noga vilket stift som är märkt med jordsymbolen.

Se hela svaret på kjell.com

Hur kopplar man en Lampkontakt?

Anslut därför lampan enligt följande:
  1. Brun (L) på L (Detta kan också vara rött eller svart)
  2. Blått (N) på N (detta kan också vara vitt)
  3. Gul / grön sladd (PE) på PE / mark-symbolen (se bild nedan).

Se hela svaret på lunelampor.se

Hur koppla ny Lampkontakt?

Skala ledarna så att den yttre isoleringen (vit på bilden ovan) dras tillbaka ungefär 2 cm. Den inre isoleringen (blå, gul-grön och brun) bör skalad bak ungefär ½ cm. Fäll ihop de två delarna som separerades under steg 1, och skruva åt dragavlastaren med en plattmejsel. DCL-kontakten är nu färdigmonterad.

Se hela svaret på palyset.se
Föregående artikel
Hur mycket dricker en dieselvärmare?
Nästa artikel
Vilka är Smålands största städer?