Kan man bli sjukskriven retroaktivt?

Frågad av: Evelina Jansson  |  Senaste uppdatering: 4 mars 2022
Betyg: 4.6 av 5 (31 betyg)

Det finns inga uttryckliga lagregler som bestämmer huruvida läkare kan skriva retroaktiva sjukintyg. Som huvudregel bör dock läkare inte utfärda sjukintyg i efterhand, särskilt när det är fråga om läkarintyg för en sjukskrivning, eftersom en ny bedömning av sjukdomsläget ska göras vid varje ny sjukskrivningsperiod.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan man sjukskriva sig bakåt i tiden?

Du kan få sjukintyg från den dagen du söker vård. Inom sjukvården får man generellt inte skriva sjukintyg som gäller retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden. Läkarintyg ska kunna stödjas av dokumenterade uppgifter, observationer, undersökning, prover, tidigare anteckningar från vårdpersonal eller liknande.

Se hela svaret på doktor24.se

Kan man ansöka om sjukpenning retroaktivt?

Ja, du kan ansöka om sjukersättning för tre månader bakåt i tiden. Du får pengarna för den tiden i din första utbetalning. För att du ska kunna få sjukersättning för månaderna innan du har skickat in din ansökan ska du också skicka in ett läkarutlåtande som visar att du inte kunde arbeta då.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Hur får man läkarintyg retroaktivt?

I vissa fall kan en patient behöva läkarintyg från en tidigare tidpunkt. I de fallen kan hen själv ge dig information om det. Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att patienten inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Hur många gånger får man vara sjuk på jobbet?

En person som är mycket borta eller har kroniska sjukdomar kan ansöka hos försäkringskassan för att få ersättning för upprepade karensdagar. Det finns ingen begränsning för hur mycket en enskild ”får” vara sjuk.

Se hela svaret på grona.org

Läkarintygen — en viktig pusselbit i sjukskrivningsprocessen

16 relaterade frågor hittades

Kan arbetsgivare kräva sjukintyg Corona?

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning

Det gäller från 27 december till och med 31 mars 2022. För att ha rätt till ersättning måste du ha fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

När ska jag lämna läkarintyg till arbetsgivaren?

Om medarbetarens första sjukdag är 1 oktober 2021 eller tidigare behöver hen inte lämna läkarintyg till Försäkringskassan förrän dag 22 i sjukperioden. ... Om medarbetarens första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare ska läkarintyg lämnas från dag 15 till Försäkringskassan i samband med ansökan om sjukpenning.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vem får skriva ut läkarintyg?

Enbart läkare och tandläkare får utfärda läkarintyg/ läkarutlåtanden. Andra hälsoprofessioner såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och rehabiliteringskoordinatorer kan bistå läkaren vid bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga.

Se hela svaret på vardgivarguiden.se

Hur gör man för att få läkarintyg?

Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver vi ha ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Det innebär också att du vanligtvis behöver lämna läkarintyg till din arbetsgivare från dag 8 i sjukperioden.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Var kan jag hitta mitt sjukintyg?

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, exempelvis till Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster och nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Se hela svaret på inera.se

Kan man fortfarande ansöka om karensdag?

Du kan ansöka om ersättning för karens för dagar från 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. För att du ska ha rätt till ersättning behöver vi din ansökan senast 30 december 2021.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan man få försörjningsstöd retroaktivt?

Om Försäkringskassan beviljar en ersättning retroaktivt till en person som fått ekonomiskt bistånd, så kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar den retroaktiva ersättningen till socialnämnden. Det gäller dock bara om personen har mer än 1 000 kronor av biståndet kvar att betala tillbaka.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan man ansöka om karensdag i efterhand?

Regeringen har föreslagit att ersättning för karens ska återinföras på grund av den ökade smittspridningen i samhället. Förslaget innebär att ersättningen ska återinföras från och med 8 december 2021 och gälla till och med 31 mars 2022.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan man bli sjukskriven av kurator?

Bedömningar av funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning och påverkad arbetsförmåga kan vinna på att inbegripa team med annan kompetens än läkares – exempelvis sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer.

Se hela svaret på roi.socialstyrelsen.se

När ska läkarintyg lämnas till Försäkringskassan?

Den 1 november togs nya beslut som innebar att sjuka personer behöver lämna läkarintyg vid dag 15 för att få ersättning, och föräldrar till sjuka barn behöver lämna läkarintyg för barnet vid dag åtta.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan man få intyg från kry?

Kry kan hjälpa dig med vissa läkarintyg och sjukintyg, antingen i vår digitala tjänst eller genom ett fysiskt vårdmöte. Intygen utfärdas efter individuell bedömning. Det är vanligast att behöva hjälp med sjukskrivning, men läkarintyg kan även styrka att du är frisk.

Se hela svaret på kry.se

Hur får man läkarintyg i efterhand barn?

Du kan söka för VAB-intyg på Doktor24 eller i appen. Tänk på att läkaren inte kan skriva intyg bakåt i tiden eller för längre än 7 dagar. Barnet måste även vara med under besöket för att läkaren ska kunna göra en bedömning.

Se hela svaret på doktor24.se

Vad krävs för att få ersättning från AFA?

Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i minst 90 dagar. Du kan räkna med tidigare anställningar två år bakåt i tiden, från den dagen då din nuvarande anställning började. Du får även räkna tidigare anställningstid hos arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om AGS, AGS-KL, ITP eller KTP.

Se hela svaret på afaforsakring.se

Vem ska anmäla sjukskrivning till Försäkringskassan?

Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om medarbetaren fortfarande är sjuk efter sjuklöneperiodens slut. Det är viktigt att du anmäler så fort som möjligt så att Försäkringskassan kan börja handlägga din medarbetares ärende.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Måste man skicka läkarintyg till arbetsgivare?

Individen är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare efter sju dagars sjukfrånvaro. I vissa fall kan arbetstagaren vara skyldig att lämna intyget tidigare. Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden.

Se hela svaret på skr.se

När har arbetsgivaren rätt att kräva sjukintyg?

Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren ska lämna läkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde i en sjukperiod eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod under högst tolv månader, enligt 7 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 3 mom. affärsverksavtalen.

Se hela svaret på arbetsgivarverket.se

Hur anmäler arbetsgivaren till Försäkringskassan?

Arbetsgivaren ska:
  1. Sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan om du inte redan har gjort det (se dag 15).
  2. Anmäla medarbetarens inkomst om Försäkringskassan begär inkomstuppgift.
  3. Hålla löpande kontakt med medarbetaren under sjukfrånvaron.
  4. Ta fram eller följa upp plan för återgång i arbete.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan arbetsgivare kräva läkarintyg från dag 1?

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen. Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering.

Se hela svaret på unionen.se

När behövs läkarintyg 2021?

Läkarintyg - sjukdom

Du behöver visa läkarintyg för arbetsgivaren dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag var 1 oktober 2021 eller senare.

Se hela svaret på regionkalmar.se

Hur fungerar sjuklön enligt lag?

Sjuklön är vad du som arbetsgivare ska betala till en medarbetare som är sjuk. Du betalar sjuklön i högst 14 dagar. ... Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk. Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön.

Se hela svaret på forsakringskassan.se
Föregående artikel
På vilket sätt skulle WTO kunna bidra till att minska fattigdomen i världen?
Nästa artikel
Hur länge kan man lämna en minigris ensam?