Måste jag ta ut föräldrapenning för att få föräldralön?

Frågad av: Hillevi Hansen  |  Senaste uppdatering: 5 februari 2022
Betyg: 4.5 av 5 (33 betyg)

Vissa avtal kräver att man måste ta ut föräldrapenning sju dagar i veckan för att ha rätt till föräldralön och ibland krävs det att man varit fastanställd en viss tid. Det kan även vara begränsat till en sammanhängande period.

Se hela svaret på babyhjalp.se

Hur mycket pengar får man när man är mammaledig?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

När har man rätt till föräldralön?

Du som har varit sammanhängande tillsvidareanställd under minst 180 dagar har rätt till föräldralön, ca tio procent av lönebortfallet under högst 180 dagar. Du som har varit anställd av Praktiska gymnasierna och Movant minst ett år har rätt till föräldralön, tio procent av lönebortfallet under högst sex månader.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Varför föräldralön?

Avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande 90 % av din lön, om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan. I ditt kollektivavtal framgår hur din föräldralön beräknas.

Se hela svaret på unionen.se

Hur tänka kring föräldrapenning?

Så här ska du ta ut föräldrapenning smartast:

Om du vill ha ut max av din föräldrapeng ska du ta ut sju föräldradagar varje vecka – ja du ska även ta ut föräldrapenning på helgen, då föräldrapengen är kalenderbaserad och inte dagsberäknande som lönen hos arbetsgivaren.

Se hela svaret på karriartips.se

Så maxar du din föräldrapenning - Nyhetsmorgon (TV4)

22 relaterade frågor hittades

Kan båda föräldrarna ta ut Lägstanivådagar samtidigt?

Lägstanivådagarna försvinner före sjukpenningdagarna. Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet och alla dagarna tillhör samma förälder, så behåller hon eller han 96 dagar. Om ni tillsammans har kvar fler än 96 dagar så minskas antalet dagar för er bägge så att ni tillsammans får kvar 96 dagar.

Se hela svaret på aftonbladet.se

Kan någon annan vara föräldraledig?

En anställd har rätt att vara ledig för att tillfälligt vårda sitt sjuka barn. Inte bara barnets förälder har denna rätt utan även annan person, t ex barnets mormor eller morfar, kan ha rätt att vara ledig för att tillfälligt ta hand om ett sjukt barn.

Se hela svaret på grona.org

Hur beskattas föräldralön?

Föräldralön är ett engångsbelopp och därför skall avdraget för preliminärskatt göras med engångsskatt. Den kontanta bruttolönen minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Se hela svaret på personalekonomi.se

Får man semesterdagar när man är föräldraledig vision?

120 dagar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande. Har du 25 semesterdagar per år innebär det att du tjänar in nio betalda semesterdagar under föräldraledigheten. Du kan ansöka om semester som vanligt utan att det påverkar din föräldraledighet.

Se hela svaret på vision.se

Vem har rätt till föräldrapenning?

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vilka får föräldralön?

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. ... Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till föräldralön.

Se hela svaret på saco.se

Kan man få lön och föräldrapenning samtidigt?

Jag får ju lön av min arbetsgivare då! Hur hänger det ihop? Så länge ditt barn inte har fyllt ett år beräknas också sjukpenning och tillfällig föräldrapenning på din tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Men efter barnets ettårsdag kan den sjukpenninggrundande inkomsten sänkas till samma nivå som din faktiska inkomst.

Se hela svaret på lr.se

Får man semesterdagar när man är föräldraledig Lärarförbundet?

Påverkas min semester om jag blir sjuk eller är föräldraledig? Ja, det kan den göra. Det är upp till 120 dagar (180 dagar för ensamstående) av föräldraledighet under intjänandeåret som är semesterlönegrundande och upp till 180 dagar av intjänandeåret som sjukskriven.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Hur mycket får man när man vabbar?

Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Får man semesterdagar när man är timanställd?

Timanställda – procentregeln

Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25 (se räkneexempel längre ner). tillägg, övertidsersättning, restidsersättning och liknande. Till årslönen räknas dock inte: semesterlön.

Se hela svaret på verksamt.se

Hur många semesterdagar får man per månad vision?

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester per år. Kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats kan ge rätt till ännu fler semesterdagar.

Se hela svaret på vision.se

Kan man bli Inbeordrad på semestern?

På vår arbetsplats diskuterade vi i somras vad som gäller om man blir beordrad att jobba på sin semester. ... Ombudsmannens svar: "När man bryter sin semester gäller vanlig lön plus att man får tillbaka sin semesterdag, såvida man inte kommer överens om annat med arbetsgivaren."

Se hela svaret på ka.se

Hur mycket skatt betalar man när man är föräldraledig?

Om skatteprocenten för din lön är under 25 % beskattas föräldradagpenningen enligt 25 % Om du får föräldrapenning till minimibelopp är skatteprocenten 20 %. Om du förvärvsarbetar och samtidigt får moderskaps- eller föräldrapenning betalas dagpenningen till minimibelopp och skatteprocenten är 40 %.

Se hela svaret på kela.fi

Hur mycket skatt dras på föräldrapenningen?

Om du får din huvudsakliga inkomst från Försäkringskassan gör vi avdrag för skatt enligt din skattetabell. Får du din huvudsakliga inkomst från någon annan – till exempel en arbetsgivare – räknas det Försäkringskassan betalar ut som sidoinkomst och vi drar då 30 procent i skatt.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan arbetsgivaren flytta föräldraledighet?

Ja, rätten att vara föräldraledig finns från och med anställningens första dag. ... Om medarbetaren vill förlänga sin föräldraledighet, ska hen meddela dig som arbetsgivare senast två månader innan hen skulle börjat jobba. Om medarbetaren vill avbryta sin föräldraledighet, ska hen meddela dig om det så snart som möjligt.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan min mamma vara föräldraledig?

Den ersättning som en förälder får för att ta hand om sina barn kallas föräldrapenning. Föräldrar kan få föräldrapenning för längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. Sammanlagt har föräldrar rätt till 480 dagar med föräldrapenning, varav 90 är reserverade för var och en av föräldrarna.

Se hela svaret på expressen.se

Kan ena föräldern vabba när den andra är sjukskriven?

Om den ena föräldern behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk har denne rätt till ledighet (8 § st. ... Tillfällig föräldrapenning (VAB) kan betalas för vård av barn om en av föräldrarna behöver avstå från att jobba i samband med sjukdom hos barnets ordinarie vårdare om barnet är över 8 månader.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan båda föräldrarna vara föräldralediga med varsitt barn?

Om ni är två föräldrar kan ni också ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara hemma samtidigt. Har du ensam vårdnad har du rätt till alla dagar.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad händer om man tar ut föräldrapenning samtidigt som man jobbar?

Under vissa förutsättningar kan man jobba under föräldraledigheten när man mottager föräldrapenning. Dessa är om man inte tar ut hela föräldrapenningen. Exempelvis om man tar ut ¾ föräldrapenning så kan man jobba ¼ av normal arbetstid (12 kap. 9 § Socialförsäkringsbalken).

Se hela svaret på lawline.se
Föregående artikel
Varför har Behepan utgått?
Nästa artikel
Vem sänder EM kval?