Måste man vara skriven i Sverige för att få CSN?

Frågad av: Therese Isaksson  |  Senaste uppdatering: 12 juli 2022
Betyg: 4.1 av 5 (36 betyg)

Du måste ha bott i Sverige för att få studiemedel
Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här. Det finns dock undantag. I vissa fall kan vi anse att du har bott i Sverige även om du bor utomlands, till exempel om du är anställd av svenska staten.

Se hela svaret på csn.se

Kan man få CSN om man inte är svensk medborgare?

Rätt till svenskt studiemedel

Det vanliga är att endast svenska medborgare kan få och låna studiemedel för studier utanför Sverige, men i vissa fall kan även utländska medborgare göra det. Det gäller även språkkurser. Då måste du först uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Se hela svaret på csn.se

Hur länge måste man bo i Sverige för att få CSN?

Du kan få rätt till studiestöd om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott minst 5 år i Sverige eller i ett annat EU-land. Du måste också ha fått tillstånd att bo i Sverige av Migrationsverket. Tillståndet ska visa att du har bott länge i Sverige eller i ett annat EU-land.

Se hela svaret på csn.se

Kan jag bo utomlands och studera i Sverige på distans?

Om du bor utomlands så kan du studera på universitet i Sverige på distans. Privata utbildningar bör också bra. Men vill du studera på Komvux eller Yrkeshögskola måste du vara skriven i Sverige eller ett annat nordiskt land.

Se hela svaret på allastudier.se

I vilka länder får man CSN?

Du kan få studiemedel för att läsa vilket språk som helst i alla länder inom EU/EES och Schweiz. Du kan bara få studiemedel för att läsa ett språk som är officiellt i landet. Du måste studera i minst 3 veckor för att ha rätt till studiemedel.

Se hela svaret på csn.se

New in Sweden - CSN grants and loans

37 relaterade frågor hittades

Kan man få CSN utomlands?

Studera utomlands med CSN

Du kan söka studiemedel från CSN för dina utlandsstudier. Du kan ha lån och bidrag under studietiden precis som när du studerar i Sverige. Du kan dessutom ansöka om lån för undervisningsavgifter, resa och försäkring. Vi hjälper dig till utbildningar som berättigar till CSN.

Se hela svaret på studin.se

Hur många länder har studiebidrag?

Sverige, Danmark, Finland och Malta sticker ut jämfört med övriga länder, för sina låga eller inga avgifter kombinerat med relativt höga studiebidrag. Rapporten omfattar 28 EU-medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet.

Se hela svaret på uhr.se

Kan jag få studiebidrag om jag bor utomlands?

Du måste ha bott i Sverige för att få studiemedel

Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här. Det finns dock undantag. I vissa fall kan vi anse att du har bott i Sverige även om du bor utomlands, till exempel om du är anställd av svenska staten.

Se hela svaret på csn.se

Kan man studera utomlands?

För dig som vill studera utomlands finns idag många olika alternativ. Du kan läsa en termin, ett år eller en hel examen på ett universitet eller högskola utomlands. Du kan studera en yrkesutbildning utomlands eller åka på språkresa och lära dig ett nytt språk i ett exotiskt land.

Se hela svaret på studentum.se

Kan man läsa komvux utomlands?

Tyvärr är det så att man inte kan plugga upp gymnasiebetyg på Komvux utomlands. För att kunna studera på Komvux behöver man vara folkbokförd i en svensk kommun och du söker din utbildning via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Se hela svaret på allastudier.se

Får man CSN i augusti?

Om du studerar heltid på gymnasienivå och är under 20 år får du vanligtvis din första utbetalning i slutet av september. Studiebidraget betalas ut den sista vardagen i månaderna september–juni. För höstterminen 2021 betalar vi ut studiebidraget de här datumen: 30 september 2021.

Se hela svaret på csn.se

Kan man få CSN utan permanent uppehållstillstånd?

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svenskt studiestöd. Om du inte har fått ett uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ett uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting.

Se hela svaret på csn.se

Hur många studieveckor är det på ett är?

När du studerar på heltid kan du som längst få studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar. Det motsvarar cirka sex års studier på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier.

Se hela svaret på csn.se

Kan man få CSN utan personnummer?

Om du inte har fått ditt personnummer än så kan du kontakta CSN på 0771–276 300 för att få en tillfällig kod som du kan använda för att ansöka om studiemedel på Mina sidor.

Se hela svaret på csn.se

Vem har rätt att studera i Sverige?

En student som ska studera i Sverige under längre tid än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan personen reser till Sverige. Om studenten ska studera i Sverige under längre tid än tre månader måste han eller hon ha ett uppehållstillstånd.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Vem kan studera gratis i Sverige?

Undantag från att betala anmälnings- och studieavgift

Du behöver inte betala om du: har permanent uppehållstillstånd i Sverige. har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige.

Se hela svaret på antagning.se

Är det gratis att studera utomlands?

EU-medborgare studerar på samma villkor som invånarna i studielandet. Det innebär att du kan studera gratis i t. ex. Österrike, Danmark, Finland, Grekland, Norge och Skottland.

Se hela svaret på utlandsstudier.se

Hur pluggar man i ett annat land?

Att läsa en eller två Study Abroad-terminer på ett utländskt universitet eller college är det populäraste sättet att studera utomlands på för svenska studenter. Du kan antingen åka på en utbytestermin via ett svenskt universitet eller ordna en Study Abroad-termin på egen hand.

Se hela svaret på utlandsstudier.se

Kan man resa när man pluggar?

Det finns inga garantier att det går Iika bra för dig i studierna, om du missar vissa veckor i skoIan. Det optimaIa är att inte pIanera resor under studietid, utan att resa när man har Iov, t. ex sommarIov (meIIan årskurserna).

Se hela svaret på fragasyv.se

Har man rätt till barnbidrag om man bor utomlands?

Om barnet är i ett EU/EES-land eller Schweiz kan du fortfarande ha rätt till barnbidrag från Sverige. Barnbidrag räknas som en familjeförmån inom EU och samordnas mellan medlemsländerna. Om barnet är i ett land som inte tillhör EU/EES har du normalt inte rätt till barnbidrag.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad är CSN berättigat?

För att utbildningen ska ge rätt till studiestöd måste den vara godkänd. CSN bedömer standarden på utbildningar på gymnasienivå, och Universitets- och högskolerådet bedömer utbildningar på eftergymnasial nivå. Utbildningen måste bland annat ha godtagbar standard.

Se hela svaret på csn.se

Får man barnbidrag på sommaren?

Om du har tre eller flera barn och ett av barnen fyller 16 år under januari–juni, får du under sommaren endast barnbidrag och flerbarnstillägg för de yngre barnen. Flerbarnstillägget som du får för ditt äldsta barn gör ett uppehåll under juli, augusti och september. Du får de pengarna i mitten av oktober.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Har Tyskland studiebidrag?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Tyskland. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN. Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Se hela svaret på csn.se

Hur många procent frånvaro CSN 2021?

Fler elever blir av med studiebidraget

Den tidigare gränsen för indraget bidrag var 20 procents frånvaro, men sedan årsskiftet dras studiebidraget i stället in om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen.

Se hela svaret på allastudier.se

Är EF CSN berättigat?

Alla EF:s språkskolor är CSN-berättigade vilket betyder att du kan söka studiemedel (bidrag, lån samt merkostnadslån) för att finansiera din tid utomlands. I många fall täcker det studiemedel du kan söka från CSN kostnaden för kursavgift, boende, transport och reseförsäkring.

Se hela svaret på ef.se
Föregående artikel
Hur lagrar man potatis?
Nästa artikel
När ska man rekrytera?