När börjar älgjakten i Jämtland 2021?

Frågad av: Louis Nyberg  |  Senaste uppdatering: 29 januari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (16 betyg)

Jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 kommer att vara:
1 – 5 september 2021 (fem dagar).

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten 2021?

Älgjakten i Stockholms län börjar i oktober. Jakten pågår från den 8 oktober 2021 till den 31 januari 2022. På oregistrerad mark är jakttiden 8–12 oktober. Dessa datum gäller från i år och tillsvidare, efter att regeringen har beslutat om en fast jakttid.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten i Skåne 2021?

Jakttiden för älg i älgskötselområden och licensområden huvudsakligen belägna inom de älgförvaltningsområden som är inrättade av Länsstyrelsen Skåne är den 8 oktober till och med den 31 januari.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten i Västerbotten 2021?

1–5 september 2021 (fem dagar).

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten 2021 Västmanland?

Från och med jaktåret 2021/2022 har Västmanlands län en fast jakttid mellan den 8 oktober och 31 januari för älgskötselområden och licensområden. Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under fem dagar, mellan den 8 oktober och 12 oktober.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Älgjakt i Jämtland - Septemberveckan

45 relaterade frågor hittades

När börjar älgjakten i Västra Götaland 2021?

Västra Götaland

Älgskötselområden och licensområden: 8 oktober 2021–31 januari 2022. Oregistrerade områden: Älgkalv får jagas 8 oktober–12 oktober 2021.

Se hela svaret på svenskjakt.se

När börjar älgjakten i Gävleborg 2021?

För älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Långvind, Öster-Ljusnan, Ljusnan-Voxnan, Ljusdal-Ramsjö och Ödmården gäller jakttiden: 1 september 2021 - 26 september 2021 och 8 oktober 2021 - 31 januari 2022.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten i Norrland 2021?

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider enligt jaktförordningen för bland annat älg. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. För Västernorrland är de nya jakttiderna för älg den 1 september till den 31 januari för älgjakt som bedrivs inom länets inrättade älgförvaltningsområden.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När slutar älgjakten 2021?

Beslut om uppehåll i jakttiden för älg under hösten 2021

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten. Uppehållet är från och med den 27 september och till och med den 10 oktober.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten 2021 Uppland?

Nya jakttider för älg

För Uppsala län är de nya jakttiderna för älg den 8 oktober till den 31 januari för älgjakt som bedrivs inom länets inrättade älgförvaltningsområden. För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara fem dagar.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten 2021 Småland?

Älgskötselområden: 8 oktober 2021 till och med 31 januari 2022. Licensområden: 8 oktober 2021 till och med 31 januari 2022 (vuxen älg får fällas hela perioden). Oregistrerade kalvområden: 8 oktober 2021 till och med 12 oktober 2021.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten 2021 Sörmland?

8 oktober – 31 januari.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten i Östergötland 2021?

Datumet för årets jaktstart innebär i år en bruten tradition. Tidigare har älgjakten i södra Sverige inletts under andra måndagen i oktober, men efter ett beslut från regeringen i fjol om nya jakttider är det nu den 8 oktober som gäller.

Se hela svaret på svt.se

När börjar älgjakten 2021 Stockholm?

Tidigare år har starten av älgjakten i Stockholms län varit den andra måndagen i oktober, men efter att regeringen tidigare i år beslutade om en förändring i jaktförordningen är datumet för jaktstart nu satt till den 8 oktober.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten i Norrbotten 2021?

Jakttid 15 november 2021 till och med 5 december 2021, se område i kartan.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När är Jaktuppehållet 2021?

Längre jakttid på älg och rådjur

Älgjakten i norr kommer att pågå från 1 september till 31 januari. Regeringen har dock gett länsstyrelsen viss möjlighet att besluta om ett jaktuppehåll under älgens huvudsakliga brunstperiod i 14 dagar.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

När börjar älgjakten 2021 Jönköpings län?

På fredag 8 oktober startar årets älgjakt. Från och med i år är det nya nationella regler som innebär att tiden för älgjakten kommer att sträcka sig från 8 oktober till 31 januari varje år.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När börjar älgjakten i Västra Götaland?

Fredagen den 8 oktober startar älgjakten i Västra Götalands län. Tänk på att vara extra uppmärksam när du vistas i skog och mark. Ha gärna reflexväst eller färgglada kläder på dig i skogen. I Västra Götaland avslutas älgjakten den 31 januari.

Se hela svaret på munkedal.se

När börjar älgjakten i Östergötland?

Jaktåret 2021/2021

I Östergötland pågår älgjakten mellan den 8 oktober 2021 och den 31 januari 2022. Under den perioden får 1 975 älgar fällas i länet. Antalet älgar fördelas på följande vis inom respektive älgförvaltningsområde: Finspång och del av Norrköpings kommun: 288.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När startar bockjakten 2021?

Råbock. Vårjakt på råbock införs i hela landet mellan 1 maj – 15 juni.

Se hela svaret på jaktia.se

När börjar älgjakten i Småland?

Älgskötselområden: 8 oktober till och med 31 januari. Licensområden: 8 oktober till och med 31 januari. Oregistrerade kalvområden: 8 oktober till och med 12 oktober. Älgavgiften (fällavgiften) ska vara 750 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När är hjorten lovlig?

Kronhjort, hjort (handjur) den 8 oktober – 31 januari. Kronhjort, hind och årskalv den 16 augusti – 28 (29) februari. Under perioden den 16 augusti – 30 september och 1–28 (29) februari endast smyg- eller vaktjakt.

Se hela svaret på lrf.se

När börjar rävjakten?

Rödräv och korp får jagas, om det behövs för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och i renskötselområdets kalvningsland den 1 juli-30 juni.

Se hela svaret på jaktochfritid.com

När börjar älgjakten i Värmland?

Jakttider för älg i Värmlands län

Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2021 och innebär att det från och med då är fasta datum för när älgjakten startar (1 september respektive 8 oktober) och ett fast datum för när älgjakten slutar (31 januari).

Se hela svaret på lansstyrelsen.se
Föregående artikel
Hur mycket alkohol är det i alkoholfri?
Nästa artikel
Hur fungerar en septitank?