När ska man så om Vall?

Frågad av: Maria Sundström  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (30 betyg)

Gräs går att så under hösten, framför allt direkt efter skörd av skyddsgröda men kan också sås in i höstsäd. Klöver får dock en osäker etablering om den sås i augusti eller senare. Utsädesmängden vid sen sådd bör vara samma som vid vårsådd och an- passas efter om man har skyddsgröda eller ej.

Se hela svaret på hushallningssallskapet.se

När ska man så betesvall?

Så tidigt på våren, innan tillväxten av den befintliga vallen har startat. Skapa jordkontakt och välta. Viktigt att mylla fröna samt att ge dem jordkontakt genom en vältning efter sådd. Val av blandning eller art.

Se hela svaret på svenskafoder.se

När ska man så timotej?

TIMOTEJ Phleum Pratense (lat) Timothe (dk) Timotei (no) Timothy (eng) April – maj Insådd görs vanligen i vårstråsäd. Utsädesmängd: 3–6 kg/ha. Sådjup ca 1 cm.

Se hela svaret på svenskraps.se

När ska man slå vallen?

Om det inte finns möjlighet till höskörd, utan endast ensilageskörd, så är det värdefullt att de flesta år inte slå förrän i augusti. Annars blir det inga frön som hinner mogna. i augusti. , eller där återväxten varit stor efter slåttern.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Hur ofta ska man plöja?

Höstraps behöver mycket kväve redan på hösten vilket gör en yngre baljväxtrik vall till ett bra val av förfrukt. Jordart och ogräs förekomst avgör när du ska börja bearbeta. På en styv jord behöver du plöja en månad före sådd för att ge möjlighet till regn och därmed säker groning.

Se hela svaret på www2.jordbruksverket.se

The old folk song - Jag vill gå vall (with English translation) | Swedish folklore Chapter 2

36 relaterade frågor hittades

När ska man plöja?

Vår. Då våren kommer är det dags för vårbruk. När jorden är torr börjar man med att plöja, harva och gödsla. Därefter är det dags att så vårgrödor som havre, korn, vete, potatis, sockerbetor, och grönsaker.

Se hela svaret på bondeniskolan.se

Hur många gånger ska man harva?

Harven kör man med för att jämna till jorden. Den drar också upp sten som man plockar upp för att inte ställa till problem vid sådd och skörd. Man harvar och plockar sten 2-3 gånger beroende på jord och vilken gröda man ska ha.

Se hela svaret på skarpaalbygard.se

När ska man slå Blomsterängen?

Slåttertiden började vanligen 5-10 juli och varade i ungefär en månad. Man kunde börja med att slå torr- backar som blir väldigt svårslagna senare på säsongen. Eller så började man med de frodig- aste partierna. I de vanliga ängsmarkerna kunde man ha blommor som tecken när det var dags att börja slåttern.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När är det bäst att slå hö?

Således böra gräs och klöfver, afsedda till hö, skördas vid blomningen, stråsädesväxterna när safttilloppet till kärnan kan sägas vara afslutad, rotfrukterna när bladen börja gulna o. s. v. »Höskörden» bör företagas, när större delen af de förekommande gräs- och klöfverarterna börja blomma.

Se hela svaret på tjornbo.se

När ska man slå hösilage till häst?

Skördetidpunktens betydelse för hösilaget

Inplastat vallfoder till hästar skördas generellt sett i ett relativt sent botaniskt utvecklingsstadium för att passa de flesta hästars näringsbehov. Forskaren Cecilia Müller vid SLU, undersökte i sin studie tre olika tidpunkter för förstaskörd: juni, juli och augusti.

Se hela svaret på hastsverige.se

Hur mycket Höfrö per hektar?

Ett kilo timotej per hek- tar ger drygt 200 frön per kvadratmeter, ett kilo ängssvingel eller rödklöver mellan 50 och 55 och för vitklöverfrö får man dubbelt så många. Hybridrajgräsen och rörsvingel är tungviktarna där vissa sorter bara ger 25-35 plantor per kvadratmeter om man sår ett kilo frö per hektar.

Se hela svaret på grovfoderverktyget.se

När går timotej i ax?

En gräsplanta, timotej eller en tuva engelskt rajgräs, dessa går gärna i ax med en tunn blomställning i det varma vädret och sedan händer inget mer under en lång tid. Så om axen dominerar i en vall, så är det viktigt att putsa eller beta bort dem, så att ny tillväxt kan starta.

Se hela svaret på vxa.se

Vad menas med insådd?

Insådd i westerwoldiskt rajgräs ger i allmänhet en sämre vall än korninsådd. westerwoldiskt rajgräs, ett energirikt grovfoder, är konkurrenskraftigt och osäkert som skyddsgröda eftersom det endast etablerar sig när det har tillgång på vatten. ... Bäst för insådden är att westerwoldiskt rajgräs växer bra men skördas ofta.

Se hela svaret på grovfoderverktyget.se

Hur sköter man en vall?

Förberedelse: plöj marken om det är möjligt. Harvning: en till två gånger för att skapa en jämn och lös såbädd. Vältning: för att packa översta jordlagret så att fröerna inte kommer för långt ner. Gödsling: det kan vara bra att grundgödsla jorden före sådd för att de nya plantorna ska få så bra näring som möjligt.

Se hela svaret på grannliv.granngarden.se

Hur odla vall?

Odling av vall ger ett viktigt avbrott

Om man odlar spannmål, raps eller bönor år efter år behöver man ibland förbättra jorden och öka mullhalten. Vallen används då som en avbrottsgröda i växtföljden. Det ger jorden vila och minskar samtidigt ogräset och skador på grödorna så att behovet av växtskyddsmedel minskar.

Se hela svaret på svensktkott.se

Hur odlar man hö?

Vallarna måste vara ogräsfria och skördearbetena samt torkningen måste ske effektivt. Kvaliteten måste helt enkelt bevaras ända tills höet är framme i stallet. Det är en solig vårdag i början av april. Smältvattnet letar sig med hjälp av diken och utfall ner till Sjundeå å.

Se hela svaret på landsbygdensfolk.fi

Hur lång tid tar det för hö att torka?

Innan de körs in från fältet tar man även vattenhaltsprov. Vattenhalten vid skörd brukar vara runt 18 till 20 procent och ska sedan ner till 15 procent. Torkprocessen tar runt 12 dagar.

Se hela svaret på ja.se

Hur skördar man hö?

Generellt sett blir förlusterna större om man skördar vallen som hö än som ensilage, även med bästa teknik. Bättre teknik innebär slåtter med slåtterkross, varsam vändning och strängning samt skulltork.

Se hela svaret på www2.jordbruksverket.se

Hur mycket hö ska en häst ha?

Dock rekommenderas att hästen får 1,5 – 2 kg ts per 100 kg kroppsvikt och dag. Detta innebär att en häst på 500 kg måste få minst 5 kg ts grovfoder varje dag. Detta motsvarar ca 6 kg hö (5 kg ts / 0,84 (torrsubstanshalten i fodret = 6 kg hö) eller ca 9 kg hösilage med ts-halten 55 % (5 kg ts / 0,55 = 9 kg hösilage).

Se hela svaret på hastsverige.se

Hur göra äng av gräsmatta?

Klipp ner gräsmattan flera gånger under försommaren, kratta ihop och ta bort materialet. Efter några år kan du gå över till sensommarslåtter. Några blommande växter brukar dyka upp redan första året, till exem- pel vitklöver, käringtand, prästkrage, rölleka, renfana, fibblor och liten blåklocka.

Se hela svaret på naturkollen.se

Kan äng med räfsa?

Räfsan ska ha två eller tre bågar av kornell eller rönn; och pinnar, reivtändar, av kornell, ask eller syren. Gårdens räfsor brukar målas med en viss färg, för att skilja dem från grannarnas.

Se hela svaret på gotlandsangar.se

Varför slå med lie?

Kanske brukar du slå med en trimmer i slänter, kanter, diken eller vägrenar där inte gräsklipparen kommer åt. Det är en befrielse att slå de områdena med lie istället, räfsar du dessutom bort gräset kommer du får mer blommor och efter ett par år blir vegetationen lägre och mängden gräs att räfsa bort minskar.

Se hela svaret på slattergubben.se

Vad gör man med en harv?

Harv. Med harven jämnas plogfårorna ut och jorden fördelas jämnt inför sådden. Samtidigt slås jordkokor sönder och finfördelas. Idag finns flera olika harvar med olika egenskaper, anpassade efter olika jordarter och jordtyper.

Se hela svaret på bondeniskolan.se

När Ringvältar man?

Den kanske mest klassiska uppgiften för en ringvält är annars återpackning efter sådd.

Se hela svaret på lantbruketsaffarer.se

Hur använder man en harv?

Med en harv kör man på den plöjda åkern och slätar till den i flera steg. Harvpinnarna river upp och luckrar jorden och man harvar ner gödsel och drar till alla hål och ojämnheter. Det är viktigt att skapa en slät åkeryta så man inte kör sönder maskiner när man ska så och skörda senare.

Se hela svaret på blogg.atl.nu
Föregående artikel
Hur samverkar andningssystemet och cirkulationssystemet?
Nästa artikel
Vad kan man göra med iPhone 12 Pro?