Vad är autoklaverad lättbetong?

Frågad av: Joel Sundqvist  |  Senaste uppdatering: 27 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (75 betyg)

Högtrycksånghärdad (autoklaverad) lättbetong framställd av i huvudsak oorganiskt bindemedel (t ex kalk eller cement), finkornigt kiselsyrahaltigt material (t ex sand) porbildande medel (t ex aluminiumpulver) och vatten. Även kallad lättballastbetong och gasbetong.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad tillverkas lättbetong av?

Hur tillverkas lättbetong? Sanden finmals och blandas med kalk, cement, vatten och aluminiumpulver (en återvinningsprodukt). Spillmaterial från tillverkningen kan återanvändas i produktionen. Grundvattnet påverkas inte av produktionen, och kondensatet som bildas återanvänds som processvatten.

Se hela svaret på xella.se

Vad är Lättbetongstomme?

Gasbetong även kallad autoklaverad lättbetong tillverkas av sand, kalk och cement, med tillsats av aluminiumpulver som under tillverkningen reagerar med vatten och skapar en porös struktur. Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre vikt, därav namnet, och sämre hållfasthet, men bättre värmeisoleringsegenskaper.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Varför uppfanns lättbetong?

Lättbetongen uppfanns i Yxhult i södra Sverige i en tid då det var ont om råvaror och energi. Produkten kallades från början för Yxhults Ånghärdade Gasbetong, men efter ett antal år registrerades varumärket Ytong inom byggbranschen – ”Y” från Yxhult och ”tong” från gasbetong.

Se hela svaret på xella.se

När kom lättbetong?

Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som tillverkades mellan år 1929 och 1975, främst i Yxhult och på Öland. Materialet var enkelt att bygga med och användes under den perioden främst i innerväggar, ytterväggar och bjälklag.

Se hela svaret på radonova.se

NEJ NEJ NEJ VAD HÄNDER! (AUTOMATTVÄTT)

27 relaterade frågor hittades

När började man tillverka blåbetong?

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

När kom Siporex?

Siporex fanns 1951

Byggt av Siporex från Gävle.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad används lättbetong till?

Lättbetong blir inte angripet av svamp och röta, och därför lämpar sig den klassiska byggplattan till möbler, hyllor och väggar i badrum och tvättstugor. Men även till skiljeväggar och dylikt fungerar den bra. Balkar av lättbetong finns i både en bärande och en ickebärande variant.

Se hela svaret på gds.se

Var används lättbetong?

Lättbetongprodukter finns för både bärande och icke-bärande byggdelar. Lättbetongen kan vara oarmerad, förarmerad alternativt armeras på bygget. Egenskaper som kan ha betydelse i samband med byggprocessen är materialets densitet, fuktkänslighet samt hur bearbetningsbart materialet är.

Se hela svaret på byggipedia.se

Är lättbetong alltid blåbetong?

Blåbetong är en sorts lättbetong. Den användes flitigt från 50-talet och fram till någon gång på 70- talet. (osäker på om den fanns ännu tidigare). Namnet kommer av att den är blåaktig (blågrå).

Se hela svaret på byggahus.se

Vad är skillnaden mellan betong och lättbetong?

Tursamt nog kan du enkelt avgöra om det är betong, lättbetong, gipsskivor, spånskivor eller masonit. ... Låter det ihåligt är underlaget gips eller spånskiva. Låter det lite ihåligt men inte så mycket är det lättbetong. Och är det helt stumt är det betong.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Är Ytong blåbetong?

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggmaterial som började tillverkas 1929. ... Blåbetong salufördes bland annat av företaget Yxhult under varumärket Ytong. Man fortsatte att saluföra Ytong även efter 1975, men då bestående av vanlig lättbetong utan alunskiffer.

Se hela svaret på byggahus.se

Är Lecablock lättbetong?

Lecablock lättbetong också kallad lättballastbetong är en betong i vilken fyllnadsmaterialet, ballasten, är porös och har avsevärt lägre densitet än de bergartsmaterial som normalt används. Den kan bestå av lecakulor och lättbetong.

Se hela svaret på m1bygg.com

Är Siporex blåbetong?

Materialet har en blågrå färg, därav dess benämning blåbetong. ... Exempel på varumärken vars produkter tidigare tillverkades av blåbetong är Ytong och Durox, medan Siporex, som är vit, aldrig har haft något innehåll av alunskiffer och därför är ”radonfritt”.

Se hela svaret på radonassistans.se

Vilken skruv till lättbetong?

Lättbetongskruv. Lättbetongskruv från ESSVE används för att fästa något i porösa material som lättbetong, betong och tegel. Använd ESSVE Universalplugg med lämplig skruv, ESSVE lättbetongskruv eller ESSVE HL, Heavy load lättbetongskruv.

Se hela svaret på essve.com

Vad väger blåbetong?

Lättbetong väger vanligen 400 eller 500 kg per kubikmeter. Lägre densitet = bättre isoleringsförmåga. Om du har block med 150mm lättbetongkärna väger alltså dessa 60 kg per kvadratmeter, eller 150 kg per meter vägg (med en höjd på 2.50).

Se hela svaret på byggahus.se

Hur sågar man lättbetong?

Det är lätt att såga lättbetongblock och -skivor till önskat mått. Det görs enklast med en grovtandad specialsåg, en så kallad lättbetongsåg. Det går även med en fogsvans, men tänderna blir snabbt slöa.

Se hela svaret på gds.se

Vilket verktyg används för att bearbeta lättbetong?

Oarmerade skivor delas snabbt och lätt med en grovtandad såg (lättbetongsåg) speciellt utformad för ändamålet. Plattor med armering sågar du ned till armeringen med den grovtandade sågen. Armeringen sågas av med en bågfil.

Se hela svaret på gds.se

Hur mycket kostar lättbetong?

En kvadratmeter invändig vägg byggd av lättbetong kostar cirka 200 kr. I tegel är cirkapriset 450 kr per kvadratmeter.

Se hela svaret på gds.se

Hur ser lättbetong ut?

Lättbetong: Grått och grovt damm. Tegel: Rött eller gult.

Se hela svaret på gds.se

Finns det asbest i blåbetong?

Asbest lär du nog inte hitta i ett hus från -75. Blåbetong däremot är troligt om det är lättbetonghus. Blåbetong varierar väldigt mycket i strålning men är ofta lätt att "sanera". Är det högstrålande blåbetong kan det vara problem men ofta räker tapeter och målfärg.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur vanligt är blåbetong?

Främst användes blåbetong under 60- och 70-talen. Vanligt förekommande är att väggar i källare eller stommar är av blåbetong. Som vi skrivit tidigare har materialet funnits under en betydligt längre period, och det kan därför vara bra att undersöka väggarna utfall att man är osäker på byggnadsmaterialet.

Se hela svaret på radea.se

Hur laga Siporex?

Genomgående sprickor skrapas upp på båda sidor av väggen. Fogen rensas från damm med dammsugare varefter den bor- stas/förvattnas. Den våta fogen fylls med YTONG reparationsbruk, varefter den vilar tills den har avbundits. Sli- pas efter härdning till plan yta, därefter klar för färgbehandling.

Se hela svaret på xella.se

När byggde man med radon?

Radon och blåbetong

Tillverkningen av blåbetong upphörde 1975, men under de nästan 50 år den producerades kom den att ingå i mängder av byggnader. Har du ett hus som byggts efter 1929 och före 1975 bör du ta reda på om blåbetong ingår i byggnaden och om så är fallet låta göra en radon test och radonmätning.

Se hela svaret på dinbyggare.se
Föregående artikel
Är timanställning lagligt?
Nästa artikel
Hur många kullar får man ta på en hund Jordbruksverket?