Vad är bakgrunden till kriget som utspelas i Iliaden?

Frågad av: Viviann Eriksson  |  Senaste uppdatering: 2 mars 2022
Betyg: 4.9 av 5 (51 betyg)

Bakgrund till Iliaden: det trojanska kriget
Handlingen i Iliaden täcker bara några veckor under det tionde och sista året av trojanska kriget. Varken bakgrunden till kriget och dess tidiga år (Paris bortrövande av Helena från kung Menelaos), eller dess slut (Akilles död och Trojas fall), berättas direkt i Iliaden.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka slogs i Troja?

På trojanernas sida
  • Afrodite, Ares, Leto, Apollon, Artemis (gudar)
  • Priamos, kung av Troja.
  • Hektor och Paris, hans söner.
  • Helena, Menelaos hustru.
  • Hecuba, Priamos hustru.
  • Andromache, Hektors hustru.
  • Kassandra, sierska och dotter till Priamos.
  • Aeneas, hjälte.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad ber Andromake sin man före striden?

Guden gör så att Hektor missar sitt kast och när han vänder sig om för att få ett nytt, är brodern/guden borta och Hektor står sedan obeväpnad inför Akilles. Hektor inser, såklart, att han är dödsdömd och ber sin fiende om en ärofylld död och begär att hans kropp skall återlämnas till hans far, för begravning.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är handlingen i Iliaden?

Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget - grekernas krigståg mot Troja. ... Då hans vän Patroklos stupat i strid med den trojanska prinsen Hektor, tar Akilles åter till vapen och dödar Hektor. lIliaden slutar med trojanernas dödsklagan över prinsen.

Se hela svaret på wwd.se

Vad menar Linnér med att Akilles övervunnit sig själv?

När Akilles väl dödat Hektor vägrar han till en början att lämna ut kroppen till Hektors far, den gamle Priamos, trots att denne, med fara för sitt eget liv, tar sig till Akilles läger. Detta upprör gudarna och Akilles ändrar sig och lämnar tillbaka kroppen, så att den kan jordfästas.

Se hela svaret på larare.at

Vad är grejen med krig? (Orsaker till krig)

31 relaterade frågor hittades

Vad betyder namnet Akilles?

Akilleshäl används som uttryck för ett sårbart ställe eller någons svaga punkt. Till exempel: "det är hans akilleshäl" som betyder "det är hans svaga punkt". Uttrycket syftar på Akilles som enligt grekisk mytologi doppades i floden Styx av sin mor, gudinnan Thetis, för att bli osårbar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Varför var Akilles odödlig?

Hon höll honom dock i hälen, som då den inte doppades i vattnet, blev hans enda sårbara punkt, hans akilleshäl. Enligt en tidigare version smorde hon honom i ambrosia och lade honom på en eld för att bränna bort alla hans dödliga delar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilket tema behandlas i texten Iliaden?

Ordet tillkännager det huvudsakliga temat i Iliaden: Akilles vrede. När Agamemnon, befälhavaren över de akajiska (grekiska) styrkorna vid Troja, vanhedrar Akilles genom att ta Briseis, en slavkvinna som givits till honom som krigsbyte, blir Akilles vredgad och drar sig tillbaka från striderna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad menas med den homeriska frågan?

Homeros (grekiska: Ὅμηρος [hómɛːros]: Hómēros) är enligt traditionen författare till de klassiska eposen Iliaden och Odysséen. ... Frågan om Homeros var en verklig historisk person eller ej och huruvida han ensam skrev de båda verken, "den homeriska frågan", är dock mycket omdiskuterad.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilket tema behandlas i texten Hektors död?

Handlingen utspelas i en förfluten tid, och dess hjälte är en övermänniska, Akilles är övermänniska då han är halvgud, vilket innebär att hans styrka är odödlighet. Ett vanligt motiv är krig och kampen mellan gott och ont, vilket texten gör, hektor i kampen mot akilles.

Se hela svaret på quizlet.com

Vilken roll spelar gudarna i Troja?

Vilken roll spelade Gudarna in i det Trojanska kriget? Gudarna var grunden till det trojanska kriget eftersom prins Paris behövde välja vem som var vackrast mellan tre gudinnor. Under kriget så valde Gudarna sidor, t. ex tyckte Athena bäst om grekerna, Ares stöttade trojanerna.

Se hela svaret på chegg.com

Vem undkom Trojas fall?

Till slut tog de sig in i det kungliga palatset och dödade kung Priamos och hans familj. Även Hektors hustru och lille som dödades grymt. Snart fanns inget motstånd kvar och kriget, som varat i tio år, var äntligen över. En av hjältarna från Troja, den tappre Aeneas, undkom och flydde med sin familj.

Se hela svaret på ungafakta.se

Vad är gudarnas roll i Homeros berättelse?

I berättelserna om Trojanska kriget och Odysseus resa hem så möter vi hjältar som det går illa för. Hjältar som Akilles och Ajax som är självgoda och tror att deras framgång enbart beror av deras egna handlingar. De förkastar gudarnas roll och anser att de själva ligger bakom allt.

Se hela svaret på magisterwernegren.com

Vart utspelar sig Troja?

Dijana Jurič Den dramatiska samt händelserika filmen Troja utspelar sig i antikens Grekland. Anslaget är en sorts igångsättning av historien. Kungen Agamemnon är snart härskare av hela Grekland, han är nu redo att ta över Thessalien.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vem krigade Akilles för?

En av de mest berömda episoderna från det trojanska kriget och som skildras i Iliaden gäller hans tvekamp med den främste av trojanerna på stridsfältet, Hektor. Akilles dök upp för denna strid full av hämndlystnad efter att Hektor fällt hans närmaste man Patroklos.

Se hela svaret på mytologi.nu

Vilka två hjältar dödades i kriget?

Det tar tio år och flera hjältar som Akilles och Hektor dör i striderna. Det stora genombrottet kommer när kung Odysseus kommer på att man skall bygga en ihålig häst som man fyller med soldater.

Se hela svaret på grundskoleboken.se

Vad ville Homeros förmedla?

Homeros visar att även fienden är mänsklig. ... Lappalainen, som tidigare skrivit initierade böcker om Syditaliens 'ndrangheta och camorra, hävdar att det samhälle som skymtar fram i de homeriska verken har stora likheter med maffians strukturer, eftersom intrigerna ofta behandlar teman som hämnd, beskydd och heder.

Se hela svaret på sverigesradio.se

När föddes och dog Homeros?

Homeros är den som i alla tider stått som författare till dom två mästerverken, Iliaden och Odyssén. Homeros levde enligt modern forskning troligen på 700-talet f. Kr. Vissa tror att han var en joner från mindre Asien, antagligen från ön Chios.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vilken vers är Iliaden skriven på?

Iliaden är skriven på hexameter, ett sex-taktigt versmått, som gör att texten låter lite halvsjungande och användes för att lättare komma ihåg verserna. Berättelsen innehåller omkring sextontusen verser som grekerna delade in i tjugofyra olika sånger. ... Efter Hektors storslagna begravning slutar Iliaden.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad är orsaken till att hemresan tar så lång tid för Odysseues?

I centrum står förstås Odysseus, hjälten från det trojanska kriget som avslutas med hans berömda list där grekerna för en trähäst med soldater innanför Trojas murar. Sedan tar som bekant Odysseus hemresa lång tid, vilket enligt Shay sammanhänger med de psykologiska skador han erhållit under kriget.

Se hela svaret på soldathem.org

Vad är ilion?

Ilion kan syfta på: Ilion – från grekiska Ίλιον, en stad i antiken, se Troja. Ilion (Illyrien) – en forntida stad i Illyrien, bebodd av folkstammen Phoebotis. Ílion – förort till Aten.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

När dog Akilles?

När Akilles därför, i ett framskridet skede av trojanska kriget, träffades av en pil – antagligen förgiftad – som den trojanske prinsen Paris avlossade mot just hälen sårades han dödligt och dog. Såsom frågeställaren påpekar nämns inget av detta av Homeros. När Iliaden slutar lever Akilles fortfarande.

Se hela svaret på blog.svd.se

Hur var Akilles som person?

Akilles var en grekisk krigare som var halvgud och han sägs ha varit den bästa krigaren som någonsin funnits. ... Hav var en väldigt klok man och han krigade för den grekiska sidan i kriget om Troja. Det sägs att han kom på idén om den trojanska hästen. Han var även med i Odysséen som handlar om hans hemfärd från Troja.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad är Akilles känd för?

Achilles är den episka hjälten i Homers dikt The Iliad. Han är mest känd som mästare för grekerna mot trojanerna, och han dödades bara när Paris sköt honom i hälen, den enda utsatta platsen i sin rustning.

Se hela svaret på storyboardthat.com
Föregående artikel
Hur mycket kan jag sälja innan man måste skatta?
Nästa artikel
Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt 2022?