Vad är Bukväggsbråck?

Frågad av: Runar Björklund  |  Senaste uppdatering: 4 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (25 betyg)

Om bukväggsbråck
Bråck består av en liten säck av bukhinna som glidit ut genom en glipa i bukväggen. Inne i bråcksäcken kan det finnas en bit tarm eller fett från bukhålan. Att bråck lättare uppstår i naveln och i tidigare operationsområde beror på att bukväggen är lite svagare i just de områdena.

Se hela svaret på capiostgoran.se

Varför får man Bukväggsbråck?

Bakgrund Bukväggsbråck definieras som en försvagning i bukväggen varigenom intraabdominellt innehåll protruderar. Detta kan uppstå spontant eller efter trauma och kirurgi (s.k. ärrbråck). Man räknar med att upp till 10 % av laparotomierna ger ärrbråck.

Se hela svaret på meetings.lg.se

Hur känns ett bråck i magen?

För det mesta kan du inte själv känna ett bråck. Men om bråcket växer ovanligt snabbt kan du kanske känna att det gör ont eller känns ömt. En del personer kan känna att det pulserar i magen.

Se hela svaret på 1177.se

Varför får man ärrbråck?

Ärrbråck är en komplikation som kan uppstå efter en operation som har utförts genom bukväggen. Muskler och bindvävsplattor har då av olika anledningar inte läkt ihop ordentligt, till exempel efter en sårinfektion. Ett ärrbråck kan uppstå var som helst i närheten av ärret i huden.

Se hela svaret på aleris.se

Vad är Epigastrikabråck?

Epigastricabråck återfinns i medellinjen mellan naveln och processus xiphoideus. De förekommer hos både barn och vuxna och utgör mellan 0,5 och 5,7 procent av alla bråck som opereras [12]. De är vanligen spelkulestora, och defekten i bukväggen är då 1 cm men kan givetvis vara större.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Abdominal Wall Hernias

35 relaterade frågor hittades

Hur vet man om man har Bukväggsbråck?

Bukväggsbråck ger vanligen inga symtom och är då ofarliga. De kan ibland besvära i form av smärta, tryckkänsla eller genom att de är stora. Om bråcket ”fastnar ute”, blir hårt och ömt och inte går att trycka tillbaka in i buken när man ligger ner, finns risk för s k inklämning.

Se hela svaret på capiostgoran.se

Vad är Epigastricabråck?

Patienten märker en utbuktning ovan naveln och bråcket kan ge upphov till smärtor. Om bråcket inte går att trycka tillbaka i bukhålan och det är hårt och ömt så kan det vara ett tecken på att bråcket är inklämt och ska bedömas akut av en kirurg. Epigastricabråck läker inte av sig själv utan bör alltid opereras.

Se hela svaret på alfresco.vgregion.se

Vad är ett magbråck?

Bråck är ett tillstånd när delar från kroppens inre tränger ut genom defekt i kroppens vävnader eller en naturlig öppning. Aleris kirurger bedömer, utreder och behandlar dina besvär som till exempel ljumskbråck, navelbråck, åderbråck och ärrbråck. I de allra flesta fall krävs kirurgi för att bli av med bråck.

Se hela svaret på aleris.se

Vad är bråck i magen?

Det är oftast helt ofarligt och hos barn växer det nästan alltid bort. Ibland kan navelbråck hos vuxna utvecklas till ett så kallat inklämt bråck. Det betyder att tarm eller annan vävnad från magen pressas ut i bråcksäcken. När det händer kan vävnaden komma i kläm och behöva tryckas tillbaka.

Se hela svaret på capio.se

Hur ser ett bråck ut?

Ljumskbråck ser ofta ut som en rundad utbuktning vid ljumsken eller vid pungen. Både barn och vuxna kan ha ljumskbråck utan att känna av det, men det kan också ge stora besvär. Hos barn är bråcket medfött. Hos vuxna beror det på att vävnaden mellan huden och magens organ är försvagad.

Se hela svaret på 1177.se

Är det farligt med bråck?

Ibland kan ljumskbråcket fastna och klämmas åt där det buktar ut från bukväggen. Det går då inte att trycka tillbaka bråcket. Det kan göra att blodflödet till utbuktningen stryps, så att innehållet i bråcksäcken riskerar att dö. Det kallas för inklämt ljumskbråck och är ett allvarligt tillstånd som kräver vård direkt.

Se hela svaret på doktor.se

Hur känns lårbråck?

En fast knöl i övre delen av lårets framsida, strax nedamför ljumskledbandet, och som inte går att trycka tillbaka. Man måste ha en misstanke om sk inklämning om patienten känner en stark smärta och knölen inte går att trycka tillbaka.

Se hela svaret på doktorn.com

Vad är Bråckport?

Bukbråck. Bråck i buken utgörs av organ eller organdel som buktar ut till följd av en abnormal öppning (en så kallad "bråckport") i bukväggen. Bråcket består av fett, tarm, en del av tarmväggen eller andra bukorgan. Runt bråckets innehåll finns ofta, men inte alltid, bukhinna i form av en "bråcksäck".

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur går en Navelbråcksoperation till?

Så här går operationen av navelbråck till

Vid operationen återförs bukinnehållet och bukhinnan till sin normala plats. Bukväggen förstärks med kroppens egna vävnader, bråckplastik eller med konstgjort nätmaterial. Operationen utförs antingen med titthålsoperation eller genom ett snitt i bukväggen eller ljumsken.

Se hela svaret på aleris.se

Kan navelbråck försvinna?

Navelbråck är vanligt hos barn, och innebär att det bildats en utbuktning av bukhålan i området runt naveln. Det är oftast harmlöst, och försvinner av sig själv med tiden. Även vuxna kan drabbas av navelbråck, till exempel på grund av ett ökat tryck i bukhålan.

Se hela svaret på doktor.se

Vad är Spigelibråck?

Röntgenbilden visade att det troligen rörde sig om ett så kallat Spigelibråck, ett bråck som sitter där den raka bukmuskeln fäster in mot den sneda bukmuskulaturen. Detta är rent anatomiskt en svag punkt på kroppen.

Se hela svaret på dagensmedicin.se

Kan man bota bråck i magen?

Om man får ett inklämt ljumskbråck märker man det mycket snabbt eftersom det gör väldigt ont. Man kan inte bota ett ljumskbråck på egen hand och det försvinner inte av sig själv. Däremot kan bråcksäckens innehåll åka in och ut genom öppningen i bukväggen. Det enda sättet att bota ljumskbråck är att operera bort det.

Se hela svaret på nordicare.se

Vad gör man åt tarmvred?

Stoppet kan antingen bero på ett hinder i tarmen eller på att tarmrörelserna har stannat av och inte kan föra fram innehållet. När tarmen spänns ut av tarminnehållet skadas slemhinnan i tarmen. Det gör att tarmen inte kan ta upp vätska och salter lika bra. Kroppen gör sig av med överskottsvätskan genom att du kräks.

Se hela svaret på 1177.se

Varför får man diafragmabråck?

Orsak. Vid diafragmabråck är diafragmans muskulatur försvagad runt hålet där matstrupen mynnar ut i magsäcken. Detta leder till att magsäcken okontrollerat glider upp och ner genom hålet i diafragman och på så sätt påverkar både matstrupens funktion och övre magmunnens förmåga att hålla tätt.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur känns ljumskbråck kvinna?

Ljumskbråck kan ge följande symptom för både barn och vuxna: Du ser eller känner en mjuk utbuktning under huden vid ljumskarna eller vid pungen. Det går att trycka tillbaka utbuktningen in i magen. Du har ont i ljumsken eller i pungen och det blir ofta värre när du rör på dig.

Se hela svaret på capio.se

Kan ljumskbråck försvinna av sig själv?

Ljumskbråcket sitter i ljumsken. Bråck som sitter ner mot låret kallas ”lårbråck”. Ett bråck kan inte försvinna av sig själv, men innehållet i bråcket kan åka in och ut genom den försvagade öppningen i bukväggen under dagen.

Se hela svaret på vgregion.se

Hur går en Ljumskbråcksoperation till?

Ljumskbråck kan antingen opereras under en öppen operation, det vill säga att kirurgen lägger ett snitt i ljumsken, eller med hjälp av titthålsteknik. I det senare fallet används ett smalt instrument som överför bilder till en bildskärm där kirurgen kan följa arbetet. Instrumentet förs in genom små hål i bukväggen.

Se hela svaret på aleris.se

Vad är bukväggen?

De yttersta lagren av buken, som sträcker sig från bröstkorgen ner till bäckenet. Bukväggen består till största delen av muskler, men utgör totalt sju lager: hud, subkutant fett, bindvävshinna, bukmuskler, tvärsgående bindvävshinna, fettvävnad utanför bukhinnan och parietala bukhinnan.

Se hela svaret på mesh.kib.ki.se

Hur känns inklämt navelbråck?

Navelbråcket syns som en mjuk utbuktning på magen. För det mesta har du inte några besvär av ett navelbråck, men ibland kan det vara ömt. Ett inklämt bråck är ofta hårt och gör ont. Du kan också må illa och kräkas.

Se hela svaret på capio.se

Varför får barn navelbråck?

Det är medfött och ungefär vart femte barn föds med navelbråck. I de flesta fall försvinner det i 1- till 2-årsåldern, en naturlig konsekvens av att barnet börjar stå upp och på så sätt stärker sin magmuskulatur. Navelbråck kan också uppstå senare i livet och ungefär en vuxen av femtio beräknas få det.

Se hela svaret på mindoktor.se
Föregående artikel
Vad är Rödmyror bra för?
Nästa artikel
Hur fungerar ett Getingsamhälle?