Vad är den svarta listan?

Frågad av: Renée Hansen  |  Senaste uppdatering: 15 juli 2022
Betyg: 4.2 av 5 (36 betyg)

Vilseledande eller aggressiv marknadsföring som påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är förbjuden. Som tillägg i marknadsföringslagen finns en lista med marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad menas med svarta listan?

En svart lista är en förteckning eller ett register över personer som av en eller annan anledning nekas till ett särskilt privilegium, en viss tjänst, möjlighet till rörlighet, tillträde eller igenkänning; s.k. svartlistning. Listan är vanligen hemlig för utomstående.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är svarta listan juridik?

Svarta listan har varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser i författningarna alltsedan den gavs ut första gången 1988. Ordlistan ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen och har utarbe- tats av granskningskansliets språkexperter.

Se hela svaret på regeringen.se

Hur hamnar man på svarta listan?

Vägrar företagen återstår för konsumenten att gå vidare till tingsrätt för att få ersättning. Även om företaget gör rätt för sig efter en dom eller förlikning i tingsrätten hamnar företaget på Svarta listan eftersom poängen med Arn är att tvisterna inte ska behöva gå till domstol. Listan har funnits i över 50 år.

Se hela svaret på radron.se

Vad klassas som falsk marknadsföring?

Marknadsföring är vilseledande om den inte innehåller viktig information, ger felaktig information eller att informationen är otydlig. Det kan också vara fråga om vilseledande marknadsföring om den viktiga informationen har lämnats på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Telia en av värstingarna på svarta listan – ”En hel rad ärenden” | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play

44 relaterade frågor hittades

Är jämförande marknadsföring laglig?

Ett företag får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter. Jämförande reklam. Ett företag får inte peka ut ett annat företags produkter i sin reklam om jämförelsen är vilseledande eller medför risk för förväxling mellan produkterna.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad menas med vilseledande efterbildningar?

Fråga: Vad innebär vilseledande efterbildningar? Svar: Du får inte efterbilda ett annat företags kända och särpräglade produkter så att de kan förväxlas med varandra. Det gäller dock inte efterbildningar där utformningen huvudsakligen syftar till att göra produkten funktionell.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vem ger ut svarta listan årligen?

Svarta listan är en sammanställning över företag som inte följer ARN:s beslut. Den publiceras två gånger årligen av Sveriges Konsumenters tidning Råd och Rön och baserar sig på offentliga uppgifter som finns hos ARN.

Se hela svaret på arn.se

Vilka företag är med på svarta listan?

Bilverkstäder: Kolla upp verkstäder innan du lämnar in din bil. Arbetsgivare: Se om företaget finns på svarta listan innan du börjar jobba för dem. Elbolag: Ta reda på om ditt elbolag, eller det elbolag du har tänkt använda, finns på svarta listan. Byggföretag: Se vilka byggföretag som finns på svarta listan.

Se hela svaret på svartalistan.nu

Vad händer om man inte följer ARN?

Gör de inte det kan företaget stängas av från fortsatt annonsering. Om företaget i ditt fall inte följer ARNs beslut kan du alltså skicka in beslutet till Blocket, vilket kan påverka företaget att göra rätt för sig. Känner du att det blivit fel i beslutet kan du begära omprövning av ärendet.

Se hela svaret på msverige.se

Vilka elbolag är svartlistade?

Svartlistan – Elbolag
 • Nordic Green Energy.
 • Stockholms Elbolag.
 • Svealands Elbolag.
 • Elia (Elia Energy Group AB)
 • Förvaltningsel.
 • Telinet Energi.
 • Axilia Energy (SPSE Group AB)

Se hela svaret på greenely.com

Hur blockerar man ett nummer på Huawei?

Blockera eller avblockera ett telefonnummer
 1. Öppna appen Telefon .
 2. Tryck på Mer Samtalshistorik .
 3. Tryck på ett samtal från numret som du vill blockera.
 4. Tryck på Blockera/rapportera spam.

Se hela svaret på support.google.com

Hur gör man en anmälan till ARN?

Du måste göra din anmälan via formulären på vår webbplats eller på en av våra blanketter. Om du inte kan göra din anmälan direkt på vår webbplats har du möjlighet att beställa en blankett via telefon eller mejl. Du kan också ladda ner en blankett som du måste skriva ut och fylla i för hand.

Se hela svaret på arn.se

Vad är syftet med produktsäkerhetslagen?

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Syftet med lagen är att förebygga personskador.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad är svarta listan marknadsföring?

Vidare måste det tydligt framgå att det är fråga om reklam och marknadsföring och vem som är avsändaren. Den så kallade svarta listan i bilaga 1 i direktiv 2005/29/EG har implementerats i svensk lag genom marknadsföringslagen och innehåller marknadsföringsåtgärder som alltid presumeras vara otillbörliga.

Se hela svaret på marlaw.se

Får man göra reklam om vad som helst?

Ska tydligt framgå att det är marknadsföring

En grundläggande regel är att du alltid ska veta om att det handlar om marknadsföring. Ett företag får till exempel inte får utforma sitt erbjudande så att det ser ut som en faktura och det ska tydligt ska framgå om ett inlägg i en blogg är sponsrad reklam.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad är en efterbildning?

Imitatio (latin) betyder efterbildning och efterhärmning. Följaktligen kan en konstnär som framställer t. ex. en skulptur av en soffa bara framställa en efterbildning av en efterbildning.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad händer om man bryter mot marknadsföringslagen?

Om du bryter mot marknadsföringslagen tar vi kontakt med dig. Om du inte frivilligt ändrar din marknadsföring kan vi skicka ett föreläggande eller så kan vi ta ärendet direkt till domstol. Det finns två typer av förelägganden: Förbudsföreläggande - du förbjuds att fortsätta med din marknadsföring.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad är dold marknadsföring?

Reklam är budskap/meddelanden vars syfte är att marknadsföra en produkt, tjänst eller idé, oftast mot betalning. Dold reklam är sådant som företag betalar för men som inte annonsmärks lika tydligt som traditionell marknadsföring.

Se hela svaret på statensmedierad.se

Vad är syftet med vite enligt 26 marknadsföringslagen?

Sanktioner för marknadsföring som strider mot lagen

Förbud eller åläggande ska förenas med vite enligt 26 § marknadsföringslagen, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad måste du ha gjort innan du vänder dig till ARN?

 • Klaga först till företaget. För att vi ska kunna pröva din tvist måste företaget du anmäler ha sagt helt eller delvis nej till dina krav (eller inte svarat alls). ...
 • Hit kan du vända dig för att få råd. ARN avgör tvister mellan konsumenter och företag. ...
 • Kontrollera att ARN kan pröva din tvist.

Se hela svaret på arn.se

Vad kostar det att anmäla till ARN?

Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN. Du måste göra anmälan på en av våra anmälningsblanketter.

Se hela svaret på arn.se

Hur långt efter ett köp kan man anmäla till ARN?

Hur länge kan jag vänta innan jag anmäler ärendet till ARN? Din anmälan måste ha kommit in till ARN inom ett år från det att du första gången klagade till företaget. Samma sak gäller om företaget inte ens svarat på dina krav.

Se hela svaret på arn.se

Vad är Robotsamtal?

Ett robotsamtal är ett telefonsamtal som spelar upp förinspelade meddelanden genom ett program för automatisk uppringning. Miljontals människor rings upp varje dag. Om du svarar och hör ett förinspelat meddelande och inte en riktig person så lyssnar du på ett robotsamtal.

Se hela svaret på kaspersky.se

Vad är svarta listan Huawei?

Svartlistan är en lista med telefonnummer som du inte vill ta emot samtal från. För att blockera ett samtal, lägg till ett telefonnummer till listan. Kontakter som läggs till i svartlistan kommer inte längre att kunna kontakta dig.

Se hela svaret på support.kaspersky.com
Föregående artikel
Hur jobbar man som boendestödjare?
Nästa artikel
Kan man odla morötter i juni?