Vad är en befälhavare?

Frågad av: Gunn Håkansson  |  Senaste uppdatering: 26 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (31 betyg)

En befälhavare är en chef i bland annat sjöfart, luftfart och militärväsen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad innebär befälhavare?

Befälhavare är benämningen på den högste ansvarige på ett fartyg eller annan farkost.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är befäl?

Ett befäl eller en befälsperson är en person som utövar ett ledarskap (chefskap) i en hierarkiskt ordnad och ofta uniformerad organisation. Till exempel: militära befäl, polisbefäl. Ställning som befäl - befälsgrad - utmärks ofta genom gradbeteckningar på uniformen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vem styr ett fartyg?

Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget och Styrmännen svarar för fartygets navigering. Tekniske Chefen ansvarar för drift och underhåll av maskinanläggning och all övrig teknisk utrustning ombord och Fartygsingenjörerna svarar för drift och underhåll av den tekniska utrustningen.

Se hela svaret på saco.se

Vad gör en styrman?

Som styrman dirigerar du trafiken när fordonen ska köra av och på bildäck. Styrmän ser även till att underhållsarbeten som reparationer, målning och liknande blir utförda.

Se hela svaret på framtid.se

7 anledningar att bli befälhavare

43 relaterade frågor hittades

Vad gör en sjö kapten?

Som sjökapten arbetar du såväl övervakande som operativt på fartygets brygga. Du arbetar även praktiskt med till exempel lastning och lossning samt säkerhet ombord. Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss.

Se hela svaret på chalmers.se

Vad gör en förste styrman?

I dessa arbetsuppgifter kan ingå att planera fartygets resa, övervaka och sköta dess framfart, undvika kollision med andra fartyg och hinder, sköta radiokommunikationen och övervaka lastoperationer. För att tjänstgöra som styrman på ett vattenfartyg, krävs nautisk behörighet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Är högst ombord?

Befälhavaren – Mikaela

Befälhavaren är chef ombord och är ytterst ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Befälhavaren är den mest erfarna vad gäller navigering och är den som kör till och från kaj.

Se hela svaret på sjofart.ax

Kan jobba på ett fartyg?

Klassiska arbeten på ett fartyg är fartygsbefäl, maskinbefäl och styrman. Är det ett fartyg för persontransport finns även möjligheten att jobba på fartyget som bland annat kock, croupier eller intendent. Vilka arbetsuppgifter som finns beror självklart på vilken tyg av fartyg det är.

Se hela svaret på faktaomfartyg.nu

Har befäl till sjöss?

Kapten. Kallas även befälhavare. Är den som har ansvaret för fartyget och besättningen. Det krävdes behörighetsbevis för att bli kapten på ett fartyg.

Se hela svaret på ddss.nu

Kan befäl korsord?

Synonymer till befäl
  • ledning, kommando, chefskap.
  • ledare, officer, befälsperson; arbetsledare.
  • (koll.) officerskår, officerare, befälspersoner.

Se hela svaret på synonymer.se

Kan befäl vara?

Gruppbefäl kallas befäl som inte är officerare eller specialistofficerare. De för befälet över grupper, mindre militära enheter om cirka åtta personer. Gruppbefäl kan ha tre grader, korpral, furir eller överfurir. Korpral är den lägre av graderna, och det är den lägsta befälsgraden i Försvarsmakten.

Se hela svaret på forsvarsmakten.se

Är inte befäl?

Inre befäl i Sverige är, inom bland annat polis och räddningstjänst, beteckningen på ett tjänsteman med befälsuppgifter med operativa uppgifter som är stationerad inne på stationen, men som ej deltar i utryckningar. ... Inom räddningstjänst är det inre befälet framför allt ett stöd till räddningsledaren.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad gör ett fartygsbefäl?

Fartygsbefäl / Befälhavare har det yttersta ansvaret för besättningen, passagerarna och lasten - Fartygsbefälet har högst ställning på fartyget. Som befälhavare har man också många administrativa uppgifter, har möten med andra chefer ombord, delegerar uppgifter och fattar beslut. ...

Se hela svaret på framtid.se

Vad kallas befälhavare över örlogsflottan?

Amiral. Amiral , högste befälhavare över en örlogsflotta. Ordet började användas i Europa på korstågstiden och i Sverige på 1500-talet.

Se hela svaret på hhogman.se

Vad kallas rorsman på ett skepp?

Styrman och rorsman

Är chef över hur ett fartyg styrs. Men styrman brukar inte styra själv utan det gör till exempel en matros som då kallas för rorsman. Det kallas att navigera.

Se hela svaret på sjohistoriska.se

Hur många jobbar på ett fraktfartyg?

Antalet besättningsmedlemmar varierar från fartyg till fartyg. På ett mindre lastfartyg kan det vara bara sju personer medan ett stort kryssningsfartyg har flera tusen anställda. När du arbetar ombord får du oftast en del arbetskläder så som overall, arbetsskor eventuell uniform och övrig skyddsutrustning om så krävs.

Se hela svaret på sjofart.ax

Vad tjänar ett fartygsbefäl?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Vad gör en däcksman?

Däcksman / Jungman

Det här är en nybörjarbefattning ombord och det ställs inga behörighetskrav. En däcksman / jungman jobbar tillsammans med övrig däckspersonal, assisterar dessa och deltar i de flesta förekommande sysslorna ombord.

Se hela svaret på sjoutbildning.se

Vad heter besättning?

En besättning indelas efter typ av tjänstgöring och tjänstgöringsgrad, till exempel på fartyg sjökapten, styrman, maskinist, matros. Besättning på segelbåtar och segelfartyg kan vara skeppare, rorsman, gast med flera.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallas sjöman efter 24 månader?

Sjökapten (STCW II/2) 24 månader som styrman, varav minst 12 månader som överstyrman.

Se hela svaret på traficom.fi

Var bor besättningen på ett fartyg?

Då besättningen regelbundet bor ombord på fartyg, skall fartyget ha sovhytter. För män och kvinnor som hör till besättningen skall finnas skilda sovhytter.

Se hela svaret på finlex.fi

Vad tjänar en överstyrman?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Vad betyder rorsman?

Rorsman[redigera | redigera wikitext]

En rorsman eller rorgängare är den som styr en båt eller ett fartyg och ansvarar för att hålla kursen efter befäls anvisningar. ... På ett modernt fartyg används ofta en styrspak (ofta används det engelska begreppet joystick) med elektrisk överföring till styrmotorer intill rodret.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka ingår i besättningen på ett flygplan?

Kabinpersonal är personal i kabinen på ett flygplan och består av "flygvärdinnor" och "flygvärdar". Annan kabinpersonal är till exempel steward som är ansvarig för maten och serveringen ombord samt purser som är chef över kabinpersonalen och ytterst ansvarig för säkerheten och service ombord.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org
Föregående artikel
Hur gör man cellprov hemma?
Nästa artikel
Kan man känna Öronspottkörtel?