Vad är en galax för något?

Frågad av: Anette Lundqvist  |  Senaste uppdatering: 25 februari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (24 betyg)

En galax, är en stor samling av materia i universum, som stjärnor, gas, rymdstoft och förmodad mörk materia sammanbunden genom gravitation. De större galaxerna har cirka 10¹¹ solmassor stjärnor, mellan en och tio miljarder solmassor interstellär gas och 10¹² solmassor mörk materia.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad har en galax för egenskaper?

De större galaxerna har cirka 1011 solmassor stjärnor, mellan en och tio miljarder solmassor interstellär gas och 1012 solmassor mörk materia. Många galaxer, kanske de flesta, inkluderar även supermassiva kompakta objekt, sannolikt svarta hål i centrum. Några av dessa kompakta objekt uppträder som aktiva galaxkärnor.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är en galax förklaring?

galax är detsamma som stjärnsystem. De flesta stjärnor tillhör galaxer. Vår egen galax är Vintergatan. ... Den innehåller mer än 200 miljarder (200 000 000 000) stjärnor, och storleken är 100 000 ljusår.

Se hela svaret på ne.se

Hur kan en galax se ut?

Hur ser en galax egentligen ut? Det finns tre olika huvudgrupper av galaxer: Elliptiska, som är runda; spiralgalaxer, till vilka Vintergatan hör, som liknar virvlar och oregelbundna galaxer som Stora Magellanska molnet. Som allt annat i universum hålls galaxerna ihop av gravitationen.

Se hela svaret på ungafakta.se

Hur blir en galax till?

Man tror att det finns över 100 miljarder galaxer i Universum. Troligen bildas en galax av ett massivt moln av helium och väte, som dragits samman under inflytande av gravitation. Molnet roterar oftast långsamt och beroende på rotationen avgörs det vilken typ av galax som bildas.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad är en galax?

39 relaterade frågor hittades

Hur håller en galax ihop?

Materian i en galax som Vintergatan är bunden av gravitationen. De samlade gravitationskrafterna från galaxens myriader stjärnor, liksom från den galaktiska gas de simmar runt i, håller ihop systemet. Ordningen kan i princip bara rubbas av två saker, en annan galax på kollisionskurs eller av supernovaexplosioner.

Se hela svaret på popularastronomi.se

Hur föds en galax?

Vintergatan är faktiskt en extremt stor samling stjärnor, planeter, kosmiskt stoft, gaser och materia som dras samman av gravitationskrafter – det är en GALAX. ... När stjärnor föds ur gasmoln och kosmiskt stoft, börjar de att dra till sig varandra och rotera runt en punkt i rymden – deras gemensamma massacentrum.

Se hela svaret på app.binogi.se

Kan vi se andra galaxer från jorden?

Galaxerna går inte att se med blotta ögat, men under rätt förhållanden kan du hitta dem med hjälp av en vanlig handkikare eller ett litet teleskop. ... Att ljuset från dem är svagt beror på att du tittar på avlägsna stjärnor i andra galaxer i stället för de starkt lysande stjärnor som du vanligtvis kan se i Vintergatan.

Se hela svaret på illvet.se

Hur upptäckte man att det finns olika galaxer?

Innan man insåg att det fanns galaxer trodde man att det största som fanns i rymden var solsystemet. Man undersökte man nebulosorna i teleskop många galxer vart identifierade som nebulosor.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Hur stor är våran galax?

Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock. Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. En av stjärnorna är solen, som befinner sig närmare periferin, ungefär 28 000 ljusår från centrum.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad finns det för olika typer av galaxer?

Galaxer finns i tre huvudformer.
  • Spiralformade galaxer. Dessa är formade som vindsnurror, som de flesta föreställer sig när de tänker på hur en galax ser ut.
  • Elliptiska galaxer. Det här galaxerna är som tunna spolar eller sfäriska till formen.
  • Oregelbundna galaxer.

Se hela svaret på nrm.se

Vilken form har Vintergatan galax?

Den har mer formen av en LP skiva som glömts kvar ute i solen en varm sommardag. En ny forskningsrapport publicerad av ett polskt forskarlag i tidningen Science visar att vår galax, Vintergatan, ser mer ut som en S-formad skiva än som en platt tallrik.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Vilken är den största galaxen?

Resultatet av denna kollision blir förmodligen att de smälter samman till en stor elliptisk galax. Andromedagalaxen är med en synlig diameter på 165 000–200 000 ljusår 1,5–2 gånger så stor som Vintergatan och är den största galaxen i den lokala galaxhopen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är i mitten av en galax?

Vintergatan är en vanlig spiralgalax och jorden befinner sig cirka 25 000 ljusår från Vintergatans centrum. I mitten av Vintergatan finns det svarta hålet Sagittarius A*. Sett från jorden befinner sig det svarta hålet i stjärnbilden Skytten, eller Sagittarius, därav namnet.

Se hela svaret på illvet.se

Hur många galaxer kan man se?

I universum finns cirka två tusen miljarder galaxer. Vår egen, Vintergatan, innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Detta kan jämföras med dvärggalaxerna, universums minsta, som kan innehålla mellan tiotusentals till någon miljard stjärnor. Hur stjärnorna bildas i dessa lilleputtgalaxer har länge varit okänt.

Se hela svaret på lu.se

Vad är skillnaden mellan ett solsystem och en galax?

Ett solsystem eller planetsystem är en eller flera stjärnor (solar) med en eller flera planeter och andra mindre kroppar (såsom asteroider, meteoroider, kometer och månar kring planeter) som kretsar kring denna eller dessa. ... Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och i övriga galaxer omges av planeter.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Var kan jag se Vintergatan?

Titta i syd, och uppåt.

Vintergatsbandet ser du som ett band över hela himlen men bäst högt i syd, lite beroende på klockslag och datum. Sett från Sverige är det som tjockast i stjärnbilden Svanen. Galaxens allra mest stjärnrika delar, i stjärnbilden Skytten, syns bra endast från sydligare breddgrader.

Se hela svaret på popularastronomi.se

Hur ser det ut utanför Vintergatan?

Från Vintergatans stjärnor vet vi då hur ljusa (hur många Watt) speciella typer av stjärnor är. ... De allra starkaste standardljus-stjärnorna är supernovor (exploderande stjärnor). Med dem kan vi avgöra hur långt bort de mest avlägsna galaxerna är.

Se hela svaret på physics.uu.se

Kan man se Andromeda med blotta ögat?

Andromedagalaxen är vår närmaste granngalax. Det är en spiralgalax precis som Vintergatan och är svagt synlig för blotta ögat i stjärnbilden Andromeda, som även givit den dess namn. Galaxen är nästan tre miljoner ljusår ifrån oss.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Var finns nebulosor?

Stjärnor bildas i gigantiska moln av gas och rymdstoft som kallas nebulosor. En av de mest kända av dessa är Orionnebulosan, som kan ses med ögat på vintern. Orionneublosan ser ut som en suddig ljusfläck som hänger från Orions bälte och den består av tillräckligt med materia för att bilda 10 000 stjärnor som solen.

Se hela svaret på nrm.se

I vilken enhet mäter man stora avstånd i rymden?

Ett ljusår är en astronomisk längdenhet som motsvarar den sträcka en ljusstråle färdas i rymdens vakuum under ett år. Ett ljusår är 9,46 biljoner kilometer, eller mer exakt 9 460 730 472 580 800 meter. Det tar ljuset åtta minuter att färdas från solen till jorden.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Vilka gaser finns i en nebulosa?

Nebulosor består huvudsakligen av väte och helium, men man har också genom spektroskopiska observationer funnit tyngre grundämnen, till exempel järn, kväve och kol. Dessa ämnen utgör dock mindre än en procent av den totala massan i nebulosorna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur hålls Vintergatan ihop?

Vintergatan ligger i utkanten av hopen, som är ett område där alla galaxer hålls ihop av tyngdkraften och alltså rör sig mot varandra. ... Det är ett nytt sätt att rita galaxkartan, jämfört med att bara se efter hur galaxerna är fördelade över himlen.

Se hela svaret på fof.se

Hur håller gravitationen ihop galaxer och solsystem?

Solens gravitation håller ihop solsystemet. Det är den som gör att jorden och de andra planeterna roterar runt solen, men mer än någon annan himlakropp, är det solen själv som påverkas av den enorma gravitationen.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vilka är de tre närmaste galaxerna?

Triangelgalaxen (M33) är en spiralgalax på 2,9 miljoner ljusårs avstånd, och den galax som ligger närmast oss näst efter Andromedagalaxen (bortsett från satellitgalaxerna). Det finns omkring 40 miljarder stjärnor i Triangelgalaxen, vilket gör den till klart mindre än Andromedagalaxen och Vintergatan.

Se hela svaret på startrekdb.se
Föregående artikel
Hur skapades skogen?
Nästa artikel
Är Kalkosan miljövänligt?