Vad är ett universum?

Frågad av: Daisy Jansson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.1 av 5 (37 betyg)

Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi. Liknande termer är kosmos, världsrymden, verklighet och natur.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur fungerar universum?

Universum består av planeter, precis som vår planet jorden, som kretsar runt en stjärna – såsom solen – som i sin tur tillsammans med miljontals andra stjärnor kretsar runt ett centrum av en spiralgalax.

Se hela svaret på illvet.se

Vad fanns innan universum?

Utöver detta slutar dessutom de vanliga fysiska lagarna att gälla, så vi har heller inget matematiskt sätt att beskriva vad som hände innan universums födelse. Sammantaget är då svaret på frågan att det inte fanns någonting alls innan universums födelse.

Se hela svaret på physics.uu.se

Hur universum ser ut?

Universum består av vanlig materia (4,9 %), som inkluderar atomer, stjärnor och galaxer, mörk materia (26,8 %), vilket är en hypotetisk partikel som ännu inte har upptäckts, och mörk energi (68,3 %), vilket är ett slags energitäthet som till synes finns även i den helt tomma rymden.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad händer i universum?

Universum expanderar

Det så kallade Hubble-diagrammet visar att ju längre bort från oss ett föremål befinner sig desto fortare avlägsnar det sig från oss. Med andra ord: universum expanderar. Expansionen såg ut att vara linjär, alltså att ha expanderat i samma takt över tid.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

168: Vad är Universum? - Ulf Danielsson

25 relaterade frågor hittades

Hur ser universums framtid ut?

Det innebär att universum med tiden blir allt mörkare och kallare, en plats där alla stjärnor successivt slocknar. Forskarna bakom studien talar en långsam död, att universum närmar sig en ”evig slummer”.

Se hela svaret på nyteknik.se

Hur kommer universum att dö?

Hur slutet för vårt universum kommer att se ut finns det många teorier om. Ett populärt scenario som hör ihop med minskad aktivitet och lägre energinivåer i universum är den så kallade värmedöden. Då universum expanderar och färre nya stjärnor bildas kommer energinivåerna i universum till slut att jämnas ut.

Se hela svaret på svenska.yle.fi

Har universum en mittpunkt?

Nej, vi tror inte att universum har en mittpunkt. Vi ser bara en del av universum och det tycks vara oändligt. Var man än befinner sig så ser det likadant ut åt alla håll.

Se hela svaret på physics.uu.se

Hur kan man se att universum expanderar?

Svaret är att vi helt enkelt mäter upp de hastigheter med vilka galaxer på olika avstånd avlägsnar sig från oss och från varandra. Det är ur detta vi drar slutsatsen att universum expanderar. Hur långt bort en galax än befinner sig kan den fortfarande ha en hastighet bort från oss och fortsätta att avlägsna sig.

Se hela svaret på fof.se

Hur vet vi att universum är oändligt?

I nuläget vet man faktiskt inte riktigt hur stort universum är, det kan vara oändligt, och det kan vara ändligt. Även om universum är ändligt så är det inte tydligt vad ”kanten” på universum är, eller om det överhuvudtaget finns någon ”kant”.

Se hela svaret på physics.uu.se

Kan universum försvinna?

Om 1014 år är universums stjärnbränsle slut, om 1040 år har den sista protonen sönderfallit. När sedan det sista svarta hålet om en googol (10100) år har dunstat bort, så finns ingen materia kvar i universum.

Se hela svaret på physics.uu.se

Vad finns bortom universum?

Det kallas ett multiversum av typ 1 och består i praktiken av olika områden, eftersom universums ålder sätter gränser för hur långt vi kan se – och kommer att göra det, oavsett var vi befinner oss. Är denna förklaring riktig, är svaret på den ursprungliga frågan: Utanför det synliga universum finns bara mer universum.

Se hela svaret på illvet.se

Hur kan man se tillbaka i tiden?

Med hjälp av teleskopet kan vi se bakåt i tiden! Det kan ta tusentals eller miljontals år innan ljuset från andra stjärnor och galaxer når jorden. Det vi ser genom teleskopet är faktiskt en bild av hur det var för länge sedan.

Se hela svaret på tekniskamuseet.se

Är universums mått?

Universum är, enligt beräkningar baserade på den kosmologiska standardmodellen (s.k. Lambda-CDM), ca 13,8 miljarder år gammalt. Detta ska inte blandas ihop med begreppet ljusår som alltså är ett längdmått; alltså avståndet ljus hinner färdas i vakuum på ett år.

Se hela svaret på physics.uu.se

Hur kan något vara oändligt?

Om universum då är oändligt, betyder det att om du går mot ett håll ut i rymden, så kommer du tillslut märka att det finns en grupp partiklar som är likadana. Om du åker tillräckligt långt ut kommer du tillslut hitta en grupp partiklar som är en kopia av dig själv. Det finns däremot olika definitioner av universum.

Se hela svaret på mobilestories.se

Vilket är det vanligaste ämnet i universum?

väte, eller hydrogen, är det lättaste av alla grundämnen. Det är också det vanligaste grundämnet i universum.

Se hela svaret på ne.se

I vilken hastighet expanderar universum?

Forskarna mäter supernovor och jämför hur ljusstark en är jämfört med nästa, och så bygger de en avståndsstege med utgångspunkt från våra närmaste galaxer som vi vet avståndet till. Mätt på detta sätt blir värdet 74 kilometer per sekund per miljon parsek.

Se hela svaret på fof.se

Hur mycket expanderar rymden?

Det nya värdet på hubble-konstanten är 73,2 kilometer per sekund per megaparsec. Det innebär att universum expanderar 5 till 9 procent snabbare än vad man tidigare trott och att avståndet från kosmiska objekt i universum kommer att ha fördubblats om 9,8 miljarder år.

Se hela svaret på feber.se

Hur fungerar Rödförskjutning?

Rödförskjutning är ett fysikaliskt fenomen där elektromagnetisk strålning ökar i våglängd och således minskar i frekvens, då strålningskällan färdas bort från observatören, vilket för synligt ljus innebär en förskjutning mot rött.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad finns i universums centrum?

Enligt speciell relativitet har universum inget centrum. Varje icke-roterande objekt som rör sig med en konstant hastighet som är långsammare än ljusets hastighet är en giltig referensram och i dess referensram är universums centrum den plats där big bang har inträffat.

Se hela svaret på astronomi.narkive.se

Vad är det största som finns?

Rymdforskare har hittat "det största som finns i hela universum". Den häpnadsväckande upptäckten förbryllar och omkullkastar hela vår uppfattning om rymden. – Den är otroligt svår att förklara enligt dagens teorier, säger Robert Cumming vid Onsala rymdobservatorium.

Se hela svaret på aftonbladet.se

Hur långt kan man se ut i rymden?

Och eftersom universum endast är 13,8 miljarder år gammalt, kan vi inte se längre bort än 13,8 miljarder ljusår. Den del av universum som vi kan se, det observerbara universum, är en bubbla omkring oss, med en diameter på ungefär 92 miljarder ljusår.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad kommer att hända med universum i framtiden?

De omvandlar väte så långsamt att en del kan leva i över 100 miljarder år. Ännu längre in i framtiden kommer galaxernas inbördes avstånd att öka allt mer, och med tiden kommer det nästan inte att finnas någon stjärna kvar i det synliga universum. Samtidigt löses galaxerna gradvis upp.

Se hela svaret på illvet.se

När slocknar universum?

Däremot kommer det ta väldigt lång tid innan det slocknar helt. Det handlar om minst 1000 miljarder år tills de sista stjärnorna slocknar. Att det blir mindre och mindre ljusenergi som utstrålas, betyder det att det har varit mer fart på universum tidigare?

Se hela svaret på sverigesradio.se

Hur dör galaxer?

Fler förklaringar till att galaxer dör

De flesta astronomer anser att stjärnvindar från kraftig stjärnbildning och den höga aktiviteten i massiva svarta hål i galaxers centra kan kasta ut gas i rymden och därmed avsluta stjärnbildningen.

Se hela svaret på forskning.se
Föregående artikel
Vilken är den bästa kolhydraten?
Nästa artikel
Vilken är den bästa kolhydraten?