Vad är hälften av 1 9 i bråkform?

Frågad av: Marja Eklund  |  Senaste uppdatering: 9 juli 2022
Betyg: 4.9 av 5 (49 betyg)

Du vet att 2/18 är lika mycket som 1/9.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Hur skriver man två hela som tredjedelar?

b) Av två hela kan du göra 6 tredjedelar, eftersom 2*3=6.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad är hälften av 2 6?

Multiplikation av bråk

måste värdet av vår sökta produkt vara hälften av två sjättedelar, det vill säga en sjättedel (1/6).

Se hela svaret på matteboken.se

Vad är en 8 del i procent?

Skriv dessa tal i procentform.

Tiondelssiffran är 8, vilket ger oss 80 %. Hundradelssiffran är 7, vilket ger oss ytterligare 7 %. Tusendelssiffran är 5, vilket slutligen ger oss ytterligare 0,5 %. Talet 0,875 skrivet i procentform är 87,5 %.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur mycket är 1 8 del?

Du kan använda dig av miniräknaren och dividera täljaren med nämnaren. Vill man inte använda miniräknaren kan man tänka att 1/8 är hälften av 1/4.

Se hela svaret på app.binogi.se

B 1.1 Tal i bråkform

18 relaterade frågor hittades

Vad är hälften av en sjättedel?

Men samtidigt är en sjättedel hälften så stor som en tredjedel. Alltså behövs det två sjättedelar för att det ska bli lika mycket som en tredjedel. Mer allmänt kan man konstatera att om man gör nämnaren till ett bråk dubbelt så stor, så blir delarna hälften så stora.

Se hela svaret på mattetalanger.ncm.gu.se

Hur räknar man ut hälften av ett bråk?

Med andra ord: att dividera med ett bråk är samma sak som att multiplicera med det inverterade talet. Anledningen till detta såg du i Exempel 3. För att få bort nämnaren så multiplicerade du både täljaren och nämnaren med inversen av täljaren. I och med att nämnaren då blir ett så skriver vi inte ut den delen.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur mycket är två tredjedelar?

2/3 av 12 – här vet vi nu att 1/3=4, enligt ovan – och kan beräkna 2×4=8. Vi multiplicerar med 2 eftersom det är 2 tredjedelar vi vill veta hur många det motsvarar. I filmen visas även hur du kan beräkna 4/6 och 3/4 av 12 knappar, både med knappar och hur beräkningarna kan skrivas.

Se hela svaret på majalin.se

Hur skriver man ett tal i bråkform?

Tal skrivna i bråkform består av följande tre delar: ett bråkstreck, en täljare (talet som står ovanför bråkstrecket) och en nämnare (talet som står under bråkstrecket). I vårt exempel med tårtbitarna är 3:an bråktalets täljare och 4:an är bråktalets nämnare.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur skriver man 5 3 i blandad form?

När täljaren istället är större än nämnaren så kan du skriva om bråket till blandad form. Exempelvis kan $\frac{5}{3}$ skrivas som $1\frac{2}{3}$ .

Se hela svaret på eddler.se

Vad menas med hälften?

När vi delar något i två lika delar, säger vi att vi halverar eller delar på hälften.

Se hela svaret på ncm.gu.se

Vad är 1 6 i bråkform?

Femman är ett primtal och kan alltså bara delas jämnt med sig själv och 1. Vi förkortar därför bråket med 5 och får då 1/6 som enklaste form. Här är både täljaren och nämnaren jämnt delbara med 4.

Se hela svaret på matteguiden.se

Varför inverterar man bråk?

Inverterade tal, eller inversen, är alltså det tal som ger att produkten mellan talet talen blir lika med $1$. Så om du exempelvis har bråktalet $\frac{3}{4}$ så är det inverterade talet $\frac{4}{3}$ . När man förlänger ett bråktal med dess inverterade tal så får man $1$.

Se hela svaret på eddler.se

När inverterar man bråk?

När man inverterar ett bråk innebär det att man byter plats på täljare och nämnare. Man kan även invertera heltal. Eftersom alla heltal, a, kan skrivas som 1a, får man a1 när man inverterar.

Se hela svaret på mathleaks.se

Varför inventerar man bråk?

Eftersom när vi förlänger eller förkortar bråk måste man göra det i både täljaren och nämnaren.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Hur många sjättedelar är en halv?

fyra sjättedelar är vita. En halv är lika med två fjärdedelar.

Se hela svaret på sanomautbildning.se

Vad är en åttondel?

Bråk används för att beskriva delar av en hel eller av ett antal. - en nämnare (talet som står under bråkstrecket). Med tre åttondelar menas att du delar något i åtta lika stora delar och sedan tittar på tre av dessa åtta lika stora delar. På motsvarande sätt kan du skriva tre åttondelar så här.

Se hela svaret på kimsmatematik.com

Hur räknar man ut gånger med decimaler?

Uppställning av multiplikation med decimaltal

Ett bra sätt är med uppställning och det är oftast lättare när man har tal som innehåller många siffror. Sista steget är att placera ut kommatecknet. Eftersom vi har två faktorer som båda har en tiondel kommer vår produkt att innehålla en tiondel och en hundradel.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur stor är andelen?

När vi vill beräkna hur många procent något är, då dividerar vi hur stor delen är med hur stort det hela är. I det här exemplet använde vi oss av förlängning av bråket för att underlätta beräkningen. I vårt exempel med flickorna i klassen, var andelen 0,4 (40 %), delen var 8 flickor, och det hela var 20 elever.

Se hela svaret på matteboken.se
Föregående artikel
Får man sparka in pucken?
Nästa artikel
Får arbetsgivare söka på Lexbase?