Vad är målstyrd arbetstid?

Frågad av: Alve Öberg  |  Senaste uppdatering: 3 mars 2022
Betyg: 4.1 av 5 (37 betyg)

Enkelt uttryckt, en tjänsteman med målstyrd arbetstid planerar när arbetet utförs medan arbetsgivaren bestämmer vad som ska göras och hur. En tjänsteman med målstyrd arbetstid ska i princip arbeta lika mycket, sett över tid, som en tjänsteman med reglerad arbetstid.

Se hela svaret på skolledarna.se

Vad menas med reglerad arbetstid?

Svar: Det är den del av arbetstiden som arbetsgivaren reglerar, d v s förfogar över och det är den större delen av ferieanställdas arbetstid. Inom den ska allt arbete som arbetsgivaren reglerar rymmas, även kompetensutveckling.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Vad räknas som arbetstid?

Arbetstiden är den tid som används för att utföra arbetet. Den tid då arbetstagaren måste vara på arbetsplatsen och tillgänglig för arbetsgivaren räknas också som arbetstid. Om arbetstagaren får avlägsna sig från arbetsplatsen under matrasten, räknas matrasten inte som arbetstid.

Se hela svaret på tehy.fi

Vad gäller vid förskjuten arbetstid?

Förskjuten arbetstid får du när du ändrar ditt arbetspass. Det är tiden som är utanför din ordinarie arbetstid som kompenseras. Tillsägelse om ändring av arbetstid ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före ändringen. Ersättningen utbetalas upp till 10 dagar per tillsägelse.

Se hela svaret på hultsfred.se

Hur lång är en vanlig arbetsdag?

Du som arbetar heltid har en normalarbetstid på 40 timmar per vecka. I veckoarbetstiden ingår inarbetning av så kallade klämdagar. Normalarbetstiden är 8:00 - 16:30, måndag - fredag, inklusive en lunchrast om 30 minuter. Årsarbetstiden är 2080 h/år.

Se hela svaret på tillvaxtverket.se

Stämpelklocka eller målstyrd arbetstid - vilken är framtidens arbetstidsmodell i ideell sektor?

34 relaterade frågor hittades

När blev det 40 timmars arbetsvecka?

1919 infördes åtta timmars arbetsdag, 1970 kom beslutet om vår nuvarande 40 timmars arbetsvecka och 1978 fick vi fem veckors semester. Det var inte i går som dagens arbetstidsnormer infördes. 1990 var årsarbetstiden knappt 1 500 timmar.

Se hela svaret på data.riksdagen.se

Hur lång rast?

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter.

Se hela svaret på unionen.se

Vad är förskjuten arbetstid?

Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta ”förskjuten arbetstid”.

Se hela svaret på unionen.se

Vad gäller vid byte av arbetspass?

Det kan exempelvis innebära att din arbetsgivare inte tillåter dig och din kollega att genomföra ett passbyte. Det finns ingen rättighet för dig som anställd att själv välja när du ska arbeta eller vara ledig. Även om det kan verka hårt, så har din arbetsgivare inte gjort något fel i det här fallet.

Se hela svaret på lawline.se

Har timanställda rätt till förskjuten arbetstid?

OB-ersättning och ersättning för restid

Det är genom kollektivavtal du har rätt till ersättning för obekväm arbetstid och restid (till exempel om du arbetar inom omsorgen och reser mellan flera omsorgstagare under din arbetsdag).

Se hela svaret på kommunal.se

Vad är betald arbetstid?

Arbetstid enligt arbetstidslagen

Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. ... Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser.

Se hela svaret på unionen.se

Vad räknas som jour?

Med jourtid menas att du befinner dig på din arbetsplats och väntar på att vid behov utföra arbete. Reglerna för ersättning och jourtid kan variera.

Se hela svaret på unionen.se

Hur många dagar i rad får man jobba kommunal?

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila per varje period om 24 timmar. I dygnsvilan ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse från lagen får göras om verksamheten måste bedrivas dygnets alla timmar.

Se hela svaret på kommunal.se

Vad menas med förtroende tid?

Många lärare har förtroendearbetstid (förtroendetid). En chef kan inte beordra dig att under förtroendearbetstid utföra arbetsuppgifter som inte hunnits med på den reglerade arbetstiden. Samtidigt är det ditt eget ansvar att hålla koll på förtroendearbets-tiden.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Vad betyder förtroende tid?

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera och en överenskommelse om detta ska träffas.

Se hela svaret på akademssr.se

Vad ingår i lärarens reglerade arbetstid?

Inom den reglerade arbetstiden ska alla arbetsuppgifter som lärare själva inte kan bestämma tid, plats och innehåll för rymmas, till exempel undervisning, visst för- och efterarbete, gemensam planering med kollegor, utvecklingssamtal och föräldramöten. En mindre del av arbetstiden är förtroendearbetstid.

Se hela svaret på skolvarlden.se

Får man ge bort arbetspass?

Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte får avboka arbetspass utan arbetstagarens godkännande. Avbokning av arbetspass får naturligtvis ske om både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om det. Huvudregeln är att arbetsgivaren inte får avboka arbetspass utan arbetstagarens godkännande.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får chefen ändra schema kommunal?

Huvudregeln är att arbetsgivaren har en s.k. fri arbetsledningsrätt. Det betyder att arbetsgivaren har rätt att fritt leda och fördela arbetet. Ändringar av scheman ingår i den fria arbetsledningsrätten. ... Undantag från arbetsgivarens förhandlingsskyldighet görs om det finns synnerliga skäl.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad är tidsförskjutning?

Flytta på ordinarie arbetspass

Om din chef beslutar att tidigarelägga eller senarelägga ett helt arbetspass som ingår i ordinarie arbetstid utan att du har begärt det kallas det för tidsförskjutning.

Se hela svaret på polisforbundet.se

Hur mycket är kvalificerad övertid?

Arbetstid som ligger i anslutning till ett arbetspass som har förlängts med två timmar räknas som enkel övertid. Skulle arbetspasset förlängas mer än så räknas efterkommande timmar som kvalificerad övertid och ska kompenseras högre.

Se hela svaret på vision.se

Hur lång rast vid 6 timmars arbetsdag?

Om de arbetar mellan 6 och 9 timmar måste de ta rast i minst 30 minuter. Om de arbetar mer än 9 timmar ska rasten vara minst 45 minuter.

Se hela svaret på europa.eu

Hur många raster får man ta?

Enligt arbetstidslagen får en arbetstagare jobba max 5 timmar utan rast. Arbetar du tiderna 08-17 så har du rätt att få rast senast kl 13. Lagen säger ingenting om rasternas längd eller antal. Det brukar dock rekommenderas att rasten är mellan 30-60 minuter.

Se hela svaret på lawline.se

Hur lång lunch har jag rätt till?

Sammanfattningsvis: Enligt arbetstidslagen har du under ditt pass rätt till EN lagstadgad rast på ca 30 minuter. Arbetsmiljöverket säger endast att rasten BÖR vara 30-45 min men får inte vara mindre än 10 min. Men som sagt, du bör ha rätt till 30 min och borde kunna driva igenom detta hos din arbetsgivare.

Se hela svaret på lawline.se

När blev det 5 dagars arbetsvecka?

Detta betyder åtta timmar - fem dagar i veckan. Hela vårt samhälle och vardag kretsar kring denna åttatimmarsrutin. Denna modell har en lång historia som börjar i mitten av 1800-talet i samband med industrialismen. Det var dock först 1971 som denna modell blev lagstadgad i Sverige.

Se hela svaret på expertvalet.se
Föregående artikel
Vad menas med vad har du för uppsägningstid?
Nästa artikel
Vilken Styckningsdetalj är flankstek?