Vad är skillnaden mellan Mars och Jupiter?

Frågad av: Ruth Sundberg  |  Senaste uppdatering: 2 mars 2022
Betyg: 4.6 av 5 (4 betyg)

De fyra mindre inre planeterna är Merkurius, Venus, jorden och Mars, vilka kallas stenplaneterna och mest består av sten och metall. De fyra yttre planeterna är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus som kallas gasjättarna och som mestadels består av väte och helium och är mycket tyngre och större än stenplaneterna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad har Jupiter för egenskaper?

Jupiter har en massa på 2,5 gånger så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa. Planeten brukar gå via namnet ”gasjätte” för man är inte så säker på om ens denna planet har en fast kärna. Dess diameter är 11 gånger större än jordens. Massan är 318 gånger större och volymen är 1 300 gånger Jordens.

Se hela svaret på astronomiskungdom.se

Hur många planeter kretsar runt solen?

Vårt solsystem består av åtta planeter som alla kretsar kring vår stora och heta sol. Dessutom finns det här ett antal dvärgplaneter och flera månar som kretsar kring de olika planeterna. Det är svårt att säga hur långt avståndet är mellan planeterna i vårt solsystem.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Vad är planeterna gjorda av?

Vårt solsystem har två planettyper. Små planeter av sten och metall och stora yttre gasplaneter, vilka precis som solen mest består av väte och helium. Denna skillnad hänger ihop med var i solsystemet planeterna bildats. Alla planeter kommer från den skiva av gas och stoft som omgav den unga solen.

Se hela svaret på illvet.se

Har Merkurius några månar?

Merkurius har inte några månar och blir mindre och mindre. Planeten Merkurius är den planet i solsystemet som ligger närmast solen. Merkurius yta är en öde och karg stenöken täckt av kratrar. På dagen kan temperaturen på Merkurius yta nå upp till 430 grader, men på natten faller den till minus 170.

Se hela svaret på malmodelar.malmo.se

Where Is The Planet Between Mars And Jupiter?

23 relaterade frågor hittades

Hur många Merkurius får plats i jorden?

Merkurius är en av de fyra stenplaneterna, vilket innebär att den likt jorden har en fast yta i form av en skorpa av sten. Den är den minsta av stenplaneterna, med en diameter på 4 879 kilometer vid ekvatorn, vilket är ungefär två femtedelar av jordens.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är det Merkurius?

Mercurius var i romersk mytologi en gud som främst var beskyddare för handel och köpmän. Detta framgår av hans namn: latinets merx, "handelsvara", mercari, "idka handel", och mercator "köpman". För den grekiska motsvarigheten, se Hermes.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är Saturnus ringar gjorda av?

Medan Saturnus ringar sträcker sig från 7 000 km till 80 000 km från Saturnus ekvator är de bara cirka 100 meter tjocka – samma avstånd som längden på en fotbollsplan. Saturnus ring består av miljontals isiga partiklar som tros variera från dammkornsstorlek till så stora som ett mindre hus.

Se hela svaret på nrm.se

Vilka planeter är större än jorden?

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Med en diameter på 139 822 kilmeter är den 11 gånger större än jorden. Denna kolossala gasjätte innehåller ungefär 70 % av alla andra planeters massa i solsystemet tillsammans. Jupiter, 2019.

Se hela svaret på nrm.se

Hur planeter bildas?

Den dominerande teorin har varit att materia (stenar, gas och damm) i ett kaotiskt tillstånd snurrat runt solen och krockat in i varandra och på så sätt gradvis vuxit i någon sorts snöbollseffekt. Till slut har de blivit så stora och massiva att det skapats planeter.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Hur många solar finns det i universum?

Därmed fördubblades nästan antalet hittills upptäckta planeter kring främmande solar i vår galax till cirka 1 700. Fyra av de nya planeterna är bara 2,5 gånger större än vår jord och ligger i sin stjärnas beboeliga zon, vilket innebär att vattnet kan hålla sig flytande där.

Se hela svaret på fof.se

Vilka planeter i vårt solsystem är gasplaneter?

Merkurius, Venus, jorden och Mars räknas som de inre planeterna och de yttre utgörs av Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. De fyra yttre planeterna är gasplaneter och kallas ibland för gasjättar. Pluto, som länge räknades som den nionde planeten i solsystemet, klassificeras sedan 2006 som en dvärgplanet.

Se hela svaret på nrm.se

Vilken ordning kommer planeterna i?

Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto. Nu kallas den dvärgplanet.

Se hela svaret på ungafakta.se

Har Jupiter mången?

Jupiters månar

Jupiter har åtta reguljära månar (Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymedes och Callisto). Dessa förefaller vara uppbyggda av samma material, samma blandning is och sten som kanske utgör Jupiters inre. Dessa månar bildades förmodligen av materia som blev över när Jupiter bildades.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad har Venus för egenskaper?

Venus är den allra varmaste planeten i solsystemet, trots att den är näst närmast solen. Den är helt omgiven av en tjock atmosfär bestående av koldioxid, vilket gör Venus till ett gigantiskt "växthus".

Se hela svaret på nrm.se

Har Jupiter nära?

De galileiska månarna är högintressanta ur ett vetenskapligt perspektiv. Io ligger närmast Jupiter som ständigt sliter månen fram och tillbaka med sin gravitation. Detta skapar friktion som resulterar i att Io är solsystemets mest vulkaniska plats.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Vilken är den största sten planeten?

Jorden. På femte plats över de största planeterna hamnar Jorden. Det är den tredje från solen och den största stenplaneten i vårt solsystem. Det latinska namnet för Jorden är Terra eller Tellus.

Se hela svaret på topplistigt.se

Vilken planet har flest månar?

Jupiter har 79 månar, något färre än Saturnus. I gengäld har Jupiter solsystemets största måne i Ganymedes, vars diameter på 5 268 kilometer är cirka 40 procent av jordens. Den gigantiska månen är solsystemets enda måne med magnetfält.

Se hela svaret på illvet.se

Vilka är dom största planeterna?

Jupiter och Saturnus, de två största kropparna i en bana runt solen, står tillsammans för över 90% av solsystemets återstående massa. De flesta större objekten i en bana runt solen ligger nära ekliptikan, det vill säga planet för jordens omloppsbana.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur kom Saturnus till?

Saturnus och de övriga gasjättarna måste ha bildats på ett annat sätt än det inre solsystemet. Man vet dock inte hur det gick till. I likhet med alla de andra planeterna bildades Saturnus av rester från det gasmoln och det rymdstoft som givit upphov till solen. Det finns två teorier om hur gasjättarna bildades.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad består Saturnus kärna av?

Saturnus är en så kallad gasjätte som består av bland annat väte och helium. Det går alltså inte att landa på planeten. Men faktum är att det i planetens mitt finns en kärna av sten som är ungefär lika stor som planeten jorden. Trycket på denna kärna är dock enormt och temperaturen är ungefär 11 700 grader Celsius.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Hur många timmar är ett dygn på Merkurius?

Planeten kretsar snabbare runt solen än alla andra: 88 jorddygn jämfört med 365,25 jorddygn för jorden. Merkurius roterar också kring sin axel och dess dag är 58,65 jorddygn (1 403,69 timmar jämfört med en dag på jorden som är 23,93 timmar).

Se hela svaret på nrm.se

Kan man åka till Merkurius?

BepiColombo är den första europeiska farkosten som ska åka till Merkurius, den relativt outforskade planeten som ligger närmast solen. Den obemannade sonden ska sändas i väg i höst. Ombord finns bland annat tre instrument från svenska Institutet för rymdfysik. Resan beräknas ta sju år.

Se hela svaret på fof.se
Föregående artikel
Kan man göra ost utan löpe?
Nästa artikel
Vem äter ekollon?