Vad betyder Konstruktionsritning?

Frågad av: Gilbert Nyberg  |  Senaste uppdatering: 1 mars 2022
Betyg: 4.9 av 5 (13 betyg)

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

Se hela svaret på jarfalla.se

Vad visar en A ritning?

Konstruktionsritningar, även förkortat K-ritningar, beskriver utförandet och hur huset är byggt ner till en detaljnivå där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalité. ... Du kan använda ritningarna för att ta in offerter från byggentreprenörer.

Se hela svaret på ltingenjorsbyra.se

Vad är exempel på konstruktionsritningar?

Exempel på olika konstruktionsritningar är:
 • Grundkonstruktion.
 • Vägguppbyggnad.
 • Stomme.
 • Avväxlingar i väggar.
 • Takstolar.
 • Installationer som ventilation, vatten- avlopp.
 • Detaljer över kritiska konstruktioner t. ex. infästning av räcken, anslutning av tillbyggnad till befintlig byggnad.

Se hela svaret på ulricehamn.se

Hur ska en Konstruktionsritning se ut?

En konstruktionsritning/detaljritning ritas vanligtvis i skala 1:20, 1:10 och 1:5, beroende på detaljeringsnivån.
...
Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:
 • Grundkonstruktionen.
 • Stommen.
 • Avväxlingar i väggar.
 • Takstolar.

Se hela svaret på rattvik.se

Vad kostar en Konstruktionsritning?

Konstruktionsritningar – Innan du som byggherre får det så kallade startbeskedet behöver konstruktionsritningar upprättas. Dessa ritningar visar hur grunden, väggar och tak ska byggas så de håller för de laster som byggnaden kan utsättas för samt att de kan används av den som ska bygga. Kostnad: 40 000 – 70 000 kr.

Se hela svaret på kontrollbolaget.se

Vad är en konstruktionsritning? (exempel och vad ingår)

44 relaterade frågor hittades

Vad ingår i en Konstruktionsritning?

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

Se hela svaret på jarfalla.se

När krävs Konstruktionsritning?

Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Vi behöver dem för att vi ska kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns.

Se hela svaret på molndal.se

Hur ska en Bygglovsritning se ut?

En ritning är en skalenlig projektion av exempelvis en byggnad. I skala 1:100 betyder det att om byggnadens fasad är 8,0 m ska den vara 8,0 cm på ritningen, och om taknocken är 8,8 m lång och 4,2 m över marknivå, ska den på ritningen vara 8,8 cm lång och 4,2 cm över marklinjen.

Se hela svaret på tierp.se

Vad ska finnas med på en Sektionsritning?

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning i ett snitt som markeras på planritningen. Sektionsritningen ska visa till exempel rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, skorsten, och materialval.

Se hela svaret på osthammar.se

Vad ska finnas med på en Bygglovsritning?

Det här ska finnas med på ritningarna:
 • Information om vad som finns på ritningen.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Skala.
 • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1".
 • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Se hela svaret på orebro.se

Vad ska en Installationsritning innehålla?

Den visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Sektionsritningen behöver vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Se hela svaret på bygglov.stockholm

Vad är ett Ritningshuvud?

Ritningshuvudet görs lämpligen i nedre högra hörnet på ritningarna. En situationsplan visar byggnadens placering inom fastigheten, hur marken ska anordnas med tillfarter, parkering och slänter samt eventuella befintliga byggnader. ... Sockelhöjd på aktuella byggnader ska anges.

Se hela svaret på ostersund.se

Vilka ritningar behövs för att bygga ett hus?

Exempelritningar
 • Fasadritning. På fasadritning(ar) ska bland annat takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas. ...
 • Sektionsritning. ...
 • Planritning. ...
 • Situationsplan. ...
 • Nybyggnadskarta. ...
 • Markplaneringsritning. ...
 • Detaljritning. ...
 • Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan Pdf, 148.7 kB, öppnas i nytt fönster. (

Se hela svaret på mittbygge.se

Vad står i och K för på en ritning?

När man ansöker om ett bygglov är det en rad bygglovshandlingar som ska med, och till det hör en konstruktionsritning. En konstruktionsritning, även kallad K-ritning eller byggritning, visar in i detalj hur byggnaden är uppbyggd eller ska byggas. Detta gäller både helt nya hus såväl som tillbyggnader som ska uppföras.

Se hela svaret på bygglovsverket.se

Vem tillverkar en A ritning?

Sammanfattning. Grundstenen för alla projekt är arkitektritningar eller A-ritningar som de även kallas. Det är ett vanligt missförstånd att du behöver en arkitekt för att upprätta dessa ritningar.

Se hela svaret på ltingenjorsbyra.se

Vad är Stomplan?

Stomplan är en fiktiv ritningstyp som ej redovisas, det vill säga plottas ut separat. Den används som grund för samtliga planer. Standardskala är 1:400. Vid behov upprättas stomplan i skala 1:200, där tydligheten kräver detta, exempelvis vid projekt med många befintliga ledningar till exempel i centrala staden.

Se hela svaret på tekniskhandbok.goteborg.se

Vilka ritningar behövs för bygganmälan?

Ritningar och handlingar för bygglov
 • Situationsplan.
 • Planritning.
 • Fasadritning.
 • Sektionsritning.
 • Förslag till kontrollplan.

Se hela svaret på molndal.se

Vilka ritningar skall normalt ingå i en bygglovsansökan om det är ny eller tillbyggnad?

Vid ny- och tillbyggnad behöver du bifoga en aktuell situationsplan (beställ nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta), i skala 1:400. Bifoga ritningar på det blivande projektet i skala 1:100. Bifoga ritningar på befintligt utseende.

Se hela svaret på goteborg.se

Hur rita bygglov?

Du måste kunna ha fackmannamässig ritning för bygglov
 1. Rita på vitt papper. Ett tips är att använda ett rutat papper som stöd för ett första underlag. ...
 2. Ha rätt skala. Den vanligaste skalan för bygglovsritningar 1:50 samt 1:100. ...
 3. Var noggrann. Ritningen måste vara noggrant ritad. ...
 4. Ta hjälp av exempelritningar.

Se hela svaret på byggzon.se

Vad kallas det lodräta snittet genom ett objekt på en ritning?

En sektionsritning visar precis som planritningen ett snitt genom byggna-den, men här har byggnaden skurits vertikalt. Sektionsritningen är viktig för att visa rums- och våningshöjder och våningssamband.

Se hela svaret på mark.se

Måste man ha K ritning?

Man kan inte bygga hus endast efter A-ritningar. Man måste ha konstruktionsritningar också. Beräkningarna som ligger till grund för K-ritningarna till huset skall vara specifika för husets geografiska läge. Man skall anlita en konstruktör för att ta fram relevanta handlingar för sitt hus.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad kostar det att anlita en konstruktör?

Kostnaden för en lastnedräkning är billigare än en hel ritning men kostnaderna för konstruktören kan snabbt springa iväg och kan enkelt hamna mellan 20 000 till 40 000 kronor och uppåt. I den högre skala så ingår allehanda ritningar och handlingar för inte minst kommunen.

Se hela svaret på husgrunder.com

Vad är en grundplan?

Grundplanen visar bl a att det är ytterväggarna i projektet som är bärande. På denna ritning redovisas snittmarkering i form av pilar. Vid varje snittmarkering finns en hänvisning till den ritning (ritningsnummer) där den markerade detaljen/sektionen redovisas.

Se hela svaret på byggipedia.se

Vem ritar Konstruktionsritning?

Normalt ritar en arkitekt upp de ritningar du behöver för en bygglovsansökan. Men faktum är att idag finns det inga krav på att en arkitekt måste ha ritat upp ditt hus.

Se hela svaret på husgrunder.com

Hur gör man en Sektionsritning?

Sektionsritning
 1. Vid snedtak avgränsas bostadsutrymmet 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.
 2. Genomskärningen ska vara markerad på planritning.
 3. Tak- och våningshöjd ska vara måttsatt.
 4. Om eldstad ska installeras ska ritningen visa dess läge i byggnaden.

Se hela svaret på mittbygge.se
Föregående artikel
Vilken stekpanna tål hög värme?
Nästa artikel
Hur får jag kvitto från Klarna?