Vad betyder VG på en ritning?

Frågad av: Stina Strömberg  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.6 av 5 (18 betyg)

Vilken beteckning har resanordning på en ritning? På avloppsledningar måttsätts vattengångens höjd som förkortas VG.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad är Systemlinje?

En konstruktions systemlinjer bör normalt antas sammanfalla med strukturelementens tyngdpunktslinjer. Dessutom antar man ofta att dessa möts i antingen ledade eller momentstyva leder (knutpunkter). Ett stort förband kan ge upphov till avsevärda moment och kan inte betraktas som en led.

Se hela svaret på traguiden.se

Vad betyder TC planritning?

En sluten planlösning betyder att bostaden är avgränsad med flera mellanväggar i många, mindre rum. Fördelarna med en sluten planlösning är att du får fler rum. Då kan en person i familjen kolla på tv med hög volym i ett rum, någon göra burpees i ett annat, medan farfar sover gott i gästrummet bredvid.

Se hela svaret på svenskfast.se

Vad visar ett principschema?

Ett kopplingsschema är en grafisk representation av en elektrisk krets. Ett illustrerat kopplingsschema använder enkla bilder av komponenter, medan en schematisk bild visar komponenterna och förbindelserna i kretsen med hjälp av standardiserade symboliska representationer.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad står VS för när det gäller ritningar?

VA/VS konsult VA/VS ritningar. Vi ritar VS system det vill säga vatten, värme och sanitet.

Se hela svaret på byggritningar.org

Ritningslära

25 relaterade frågor hittades

Vad är en Markritning?

Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

Se hela svaret på betydelse-definition.com

Vad kallas en ritning som visar ett objekt uppifrån?

En situationsplan eller nybyggnadskarta visar din byggnad ovanifrån, inritad på fastigheten. Du beställer kartunderlaget från byggenheten och ritar sedan in din byggnad. Kartan visar till exempel hur stor byggnaden blir, hur byggnaden är placerad i terrängen och avstånd till tomt-eller fastighetsgränser.

Se hela svaret på mark.se

Vad är Kedjemåttsättning?

Så länge som kedjemåttsättningen är aktiverad, interpreteras den sista mätslutpunkten som mätstartpunkt för nästa mätlinje. Nästa punkt som ritas in är då den nya mätslutpunkten. Varje del mäts enskilt, d.b. att mätetalet vid en kedjemåttsättning endast gäller för den aktuella delen.

Se hela svaret på eplan.help

Vad innehåller en ritningsförteckning?

I ritningsförteckningen finns normalt följande information:
  • uppgifter om de olika projektörerna, uppdragsansvarig handläggare,
  • sammanställning av projektets bygghandlingar, dvs ritningar och beskrivningar,
  • uppgifter om revideringar,
  • datum för senaste version.

Se hela svaret på byggipedia.se

Vad är plintnummer?

Det är när en ledning ansluts till en kopplingsplint. Då kommer plintnumret att få prioritet. Plintnumret utgör märkningen. Finns det flera ledningar som är anslutna till samma ledning lägger man till ett streck och en siffra.

Se hela svaret på yhhalmstad.se

Vad betyder disp rum?

Vi gissar att det helt enkelt är ett rum som var tänkt att kunna disponeras på valfritt sätt. De förra ägarna verkar ha haft det som förråd. För oss blir det ett gemomgångsrum med sittplatser och sovmöjlighet, där man kan gå vidare till tvättstugan, förrådet och bastun.

Se hela svaret på pinebar.com

Vilken måttenhet används vanligen för Plushöjder på Sektionsritningar?

Sektionsritning med plushöjder anger måttet (i meter) över projektets referenslinje.

Se hela svaret på xn--hltagning-52a.nu

Vad är SG?

Kroppen på en gitarr är den ena av gitarrens två huvudsakliga delar där den andra är halsen.

Se hela svaret på betydelse-definition.com

Vad är en centrumlinje?

Centrumlinje– Centrum på runda hål och för symmetri – Punktstreckad fin linje ca 0,5 mm tjock, långt streck ca 10 mm, 1 mm mellanrum kort streck 1 mm, en mm mellanrum, lång streck osv.

Se hela svaret på teknikbloggen.svantessons.com

Vad är en Snittritning?

Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snittplanet.

Se hela svaret på betydelse-definition.com

Vad innebär Dubbelmåttsättning?

Dubbelmåttsättning får ej förekomma. Alla mått skall om möjligt vara i mm, måttenhet behöver inte sättas ut. Måtten sätts företrädesvis ut under och till höger om figuren.

Se hela svaret på sosafrancia.weebly.com

Vad kan man utläsa i ett Ritningshuvud?

Det är alltid den senaste ritningen som gäller. Kontrollera däerför med ritninsgförteckning och datum på ritningarna att det är senaste omgången som finns tillhands när arbetet skall utföras. De olika revideringsomgångarna anges även i namnrutan/ritningshuvudet.

Se hela svaret på xn--hltagning-52a.nu

Över vilka rum har man oftast en Elevationsritning?

För er andra intresserade: en elevation är en ritning av en vägg sedd platt framifrån, alltså inte i perspektiv. En elevation görs i skala och kan med fördel göras i förenklad- eller mer avancerad bildstil. Elevationen ger en ytterligare dimension till den väl använda planritningen, som ses ovanifrån.

Se hela svaret på inredningskurser.se

Vad är en Uppställningsritning?

Uppställningsritningar är sammanställningar/specifikationer över olika produkter (sakvaror) som ingår i projektet och brukar finnas för bl. a. dörrar och fönster samt för inredning till bl.

Se hela svaret på byggipedia.se

Vad är Enveloppkrav?

6.1 Enveloppkrav

Enveloppkravet kan tillämpas på ett enskilt element, an- tingen en cylinderyta eller måttet mellan två ytor bildade av två planparallella ytor. Kravet innebär att t ex en om- skriven cylinder av perfekt form vid max materialmått inte får överskridas.

Se hela svaret på sis.se

Vad menas med Toleransgrad?

Toleransgrad: Grupp av grundtoleranser, ex IT7 som representerar samma noggrannhet i förhållande till basmåttet. Olika passningskaraktärer och vad de innebär och används till. Passning är det samband som råder i mått mellan två detaljer. Spelpassning: Går alltid att montera.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad betyder Baslinjemåttsättning?

Mätetalet vid en baslinjemåttsättning beräknas alltid från startpunkten och till slutpunkten på den aktuella delen. I motsats till stackmåttsättningen ritas mätlinjerna på olika höjd och mätetalet placeras centrerat på delarna.

Se hela svaret på eplan.help

Hur görs Måttsättningar på en Byggnadsritning?

Vanligen utgår måtten på byggnadsritningar från konturer t ex insida alt utsida av väggar. I vissa fall är dock måtten tagna mellan mittpunkter, t ex om från mitten/centrum av en vägg eller pelare. Med hjälp av måttgränslinjerna skall man kunna utläsa detta varifrån måttet utgår.

Se hela svaret på byggipedia.se

Vilka typer av ritningar finns det?

Exempel på ritningar
  • Situationsplan. Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500, som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns (minst tre mått). ...
  • Planritning. Planritningen ska vara i skala 1:100. ...
  • Fasadritning. ...
  • Sektionsritning. ...
  • Konstruktionsritning. ...
  • Marksektionsritning.

Se hela svaret på osthammar.se

Varför behövs det bestämda regler för hur ritningar ser ut?

följer bestämda internationella regler och mått. Ritningen kan ha olika syften som att presentera ett förslag, att styra utförandet av en konstruktion eller att vara ett hjälpmedel i en problemanalys.

Se hela svaret på skolverket.se
Föregående artikel
När anmäler polisen till socialen?
Nästa artikel
Hur ser nagelsvamp ut på tårna?